10 października 2019 r. odbył się doroczny konkurs kulinarny gminy Siennica Różana „Festiwal Siennickich Smaków”. Gospodarzem IV edycji imprezy było KGW w Woli Siennickiej. Do współzawodnictwa przystąpiło trzynaście kół gospodyń oraz Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej. Siennicką uroczystość zaszczycił senator RP Józef Zając oraz poseł na sejm RP Lucjan Cichosz. Uroczystość rozpoczęła Alicja Dubaj (przewodnicząca KGW w Woli Siennickiej), która serdecznie powitała przybyłych gości. Prowadzenie dalszej części imprezy przejął Andrzej David Misiura (dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej).

8 października 2019 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości nastąpiło złożenie ślubowania i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Zasłużonym nauczycielom wręczono także nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

3 października 2019 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w uroczystości nadania imienia Powstańców Styczniowych - Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia  w Potoczku. Delegacji przewodniczył dyrektor Stanisław Buk, towarzyszył mu szkolny poczet sztandarowy. Obchody rozpoczęła msza, podczas której poświęcono odnowiony sztandar szkoły. W uroczystości wzięli udział: Jerzy Bielecki (poseł na sejm RP), dr Józef Kobyłecki (ekspert ds. oświaty rolniczej Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW), prof. dr hab. Halina Buczkowska (prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Elżbieta Denejko (dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie), a także przedstawiciele władz samorządowych – Andrzej Rolla i Leszek Nosal, dyrektorzy jednostek powiatowych i przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali okolicznościowe nagrody. Uroczystości zakończył występ artystyczny młodzieży i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

Stanisław Buk – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystym jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół CKR w Rudce. Obchody rozpoczęły się od mszy św. celebrowanej przez ks. biskupa Piotra Sawczuka w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Rudce.

Następnie goście uczestniczyli w poświęceniu Muzeum Szkolnego, otwarciu szkolnych warsztatów, a także oficjalnej części uroczystości, która odbywała się w hali sportowej. Jubileusz połączono z V Zjazdem Absolwentów, a w programie znalazło się również zwiedzanie szkoły, spotkania klasowe oraz Bal Absolwentów.

28 września 2019 roku Stanisław Buk – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – wziął udział w obchodach 95-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w Winnicy. Następnie goście wraz z całą społecznością szkolną przeszli do gmachu szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszu i okolicznościowy koncert. W obchodach wziął udział Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk, natomiast Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Robert Jakubik. Dyrektorowi siennickiej szkoły towarzyszył tego dnia poczet sztandarowy pod opieką Waldemara Jurkiewicza w składzie: Dominika Zabłocka, Patrycja Kukiełka i Szymon Stasiuk.

W dniu 26 września 2019 r. dziewczęta zorganizowały uroczystość chłopcom z okazji ich święta. Przygotowały część artystyczną i słodki poczęstunek. Wystąpił również zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Mariana Sawickiego w składzie: Agnieszka Lipska, Weronika Zakrzewska, Patrycja Kukiełka, Aleksandra Run, Dominika Zielińska, Patrycja Zakrzewska, Agata Jagniątkowska. Uroczystość poprowadziły: Weronika Zakrzewska i Patrycja Kukiełka, zaś wesoły skecz odegrali: Paweł Biłan, Alan Nastaj, Karolina Bogucka, Wojciech Janicki, Marta Szadura, Justyna Patyk. Nad obsługą techniczną czuwał Marcin Staszak.

W dniu 25 września 2019 r. w internacie ZSCKR w Siennicy Różanej odbyły się wybory przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Kandydatami byli: Maciej Ciosek, Karolina Bogucka, Patrycja Kukiełka, Michał Oszust i Dawid Skorek. Po zaciętej walce faworytem kampanii wyborczej okazał się Maciek, który większością głosów objął funkcję przewodniczącego. W dogrywce zmierzyli się Dawid Skorek i Patrycja Kukiełka, ponieważ otrzymali taką samą ilość głosów. Ostatecznie zastępcą został Dawid, zaś Patrycja skarbnikiem. Wszystkim gratulujemy!

W dniach 19-20 września 2019 r. młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej. Uczniowie pojechali  na  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania. W drodze do Bednar – pierwszego dnia wycieczki – wraz z opiekunami zwiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Licheniu. W miejscowości tej mieli również nocleg. Natomiast drugi dzień w całości poświęcony był targom branżowym.

 

 

17 września 2019 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w obchodach 80. rocznicy agresji sowieckiej, które odbyły się tego dnia w Krasnymstawie. Po mszy św. odprawionej w intencji poległych w kościele św. Franciszka Ksawerego, uczestnicy – wraz z pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Dętą z Izbicy – przemaszerowali w pobliże kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie odbyło się odsłonięcie pomnika „W hołdzie bohaterom walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej”.