Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniu 15 sierpnia 2019 roku wzięła udział w odpustowej Mszy Św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej.  Zostały na niej poświęcone wieńce dożynkowe przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i szkołę ZSCKR w Siennicy Różanej.

 

 

 

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie podczas części oficjalnej Pan dyrektor Stanisław Buk wręczył świadectwa z wyróżnieniem uczniom za najwyższą średnią ocen oraz liczne czeki pieniężne wszystkim tym, którzy uzyskali minimum średnią 4,00 oraz bardzo dobre zachowanie. Nie zabrakło również dyplomów dla tych, którzy najbardziej angażowali się w życie szkoły, prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego czy też szkolnego Wolontariatu.

Po czterech tygodniach pracy uczniów naszej szkoły w hiszpańskich restauracjach, hotelach  i w spółdzielniach rolniczych w ramach projektu Erasmus + „Europejskie wyzwania zawodowe ” przyszedł czas na podsumowanie oraz uroczyste wręczenie certyfikatów i dyplomów potwierdzających zdobyte umiejętności. Spotkanie końcowe odbyło się ostatniego dnia stażu w siedzibie Escuella de Idiomas Carlos V w Sewilli , w dniu 26.07.2019 r. Celem jego było podsumowanie doświadczeń zawodowych, kulturowych i językowych. Uczestnicy po zatwierdzeniu wypełnionych dokumentów otrzymali certyfikaty i dyplomy potwierdzające ich udział w projekcie. Nie zabrakło miłych słów, pochwał i podziękowań. Wspomnienia ze słonecznej Hiszpanii pozostaną na pewno długo w pamięci wszystkich stażystów

 

 

 

 

 

 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni hiszpańskiego stażu uczniów naszej szkoły pani Anna Karwat i pani  Renata Olida wraz z przedstawicielką Escuella de Idiomas Carlos V panią Anną Chyczewską odwiedziły wszystkich uczniów na stażach w miejscu ich pracy. Wszyscy pracodawcy chwalili naszą młodzież, ich wysokie kwalifikacje oraz chęć do pracy i zaangażowanie.

 

 

Sobota upłynęła naszym stażystom plażowo w pięknej Maladze, rodzinnym  mieście Pablo Picassa. Zanim jednak zakosztowali uroków orzeźwiającego morza i malowniczo położonej plaży, zwiedzili katedrę, twierdzę Alcazaba oraz przespacerowali się malowniczymi uliczkami Malagi. Nikt się nie spalił na słońcu - co jest sporym szczęściem. Już w poniedziałek 22 lipca zacznie się ostatni tydzień stażu!

 

 

 

W czwartek 18 lipca grupa naszych uczniów przebywająca na stażu w Sewilli miała możliwość uczestniczyć w spektaklu flamenco, który odbył się w „Teatro Flamenco Triana”.

Gwiazdami tego wieczoru byli znany śpiewak flamenco Juan Josȇ Amado oraz tancerze Lucia „La Piñona” i Manuel del Rio, którzy przy akompaniamencie Luisa Mediny wykonali bardzo żywiołowy i emocjonalny taniec, idealnie odzwierciedlający hiszpański temperament.

To niezwykłe zjawisko kulturowe związane z folklorem Andaluzji, obejmujące taniec, muzykę, śpiew, strój i zachowania wywarło na wszystkich ogromne wrażenie.

 

 

 

 

 

 

 

Mija już trzeci tydzień pobytu uczniów naszej szkoły na stażu zawodowym w ramach projektu Erasmus + „Europejskie wyzwania zawodowe” w Sewilli. W ramach programu zajęć kulturowych zaproponowanych przez hiszpańskiego partnera projektu „Escuela de Idiomas Carlos V ” stażyści niemal codziennie odwiedzają jakąś atrakcję turystyczną lub zabytek Sewilli. W tym tygodniu odwiedzili ikonę Sewilli czyli Metropol Parasol oraz jeden z największych skarbów tego miasta Alcázar.

Dnia 13 lipca uczniowie ZS CKR w Siennicy Różanej przebywający na stażu w Sewilli pojechali na całodniową wycieczkę do Kordoby. W X wieku Kordoba była centrum intelektualnym Europy, jak i również miastem tolerancji religijnej, gdyż mieszkali tutaj: muzułmanie, chrześcijanie oraz żydzi. Do dziś widać w mieście ślady mieszanki tych trzech kultur i religii. W Kordobie uczniowie widzieli: pałac królewski (Alcazar de los Reyes Cristianos), Wieżę Calahorrę (Torre de la Calahorra) oraz wpisany na listę zabytków Unesco Wielki Meczet – Katedrę – La Mezquita. La Mezquita Catedral w Kordobie, to najbardziej niesamowity meczet Europy.

Nasi uczniowie odbywający staż zawodowy w Sewilli nie tylko pracują, ale również uczęszczają na kurs języka hiszpańskiego raz w tygodniu. Zajęcia są prowadzone przez  native speakera - Carmen, która jest pracownikiem szkoły językowej Escuela de Idiomas Carlos V w Sewilli. Carmen zna kilka języków obcych, jest bardzo kompetentna, a przy tym bardzo sympatyczna.

Nauka języka obcego z native speakerem (czyli osobą, dla której jest to język ojczysty) sprawia, że osoba ucząca się ma możliwość osłuchania się z akcentem i – przede wszystkim – żywym, codziennym językiem. Z native speakerem można porozumiewać się tylko w języku obcym. Dzięki temu przestawiamy się na myślenie w innym języku, a dialog staje się bardziej spontaniczny i naturalny. Dodatkową zaletą jest fakt, że możemy obcować kimś, kto może nam wyjaśnić kulturę danego kraju.