Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

13 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) wysłuchali prelekcji przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krasnymstawie na temat „Produkcja pierwotna”. Beata Błaszczuk i Kamila Kaczmar zapoznały kursantów z formami sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego wytworzonych we własnym gospodarstwie w ramach RHD (rolniczego handlu detalicznego).

"To nie jest koniec,
to nawet nie jest początek końca,
to dopiero koniec początku"

Te słowa Winstona Churchilla przyświecały pożegnaniu tegorocznych absolwentów mieszkających w internacie. Uroczystość odbyła się 9 kwietnia 2019 r. Młodsi koledzy z wielkim żalem i ze łzą w oku pożegnali swoich starszych kolegów, którzy w tym roku szkolnym zakończą naukę w naszej szkole. To dla nich przygotowana została prezentacja z fotografiami szkolnymi z czterech lat, utwory muzyczne wykonane przez szkolny zespół muzyczny oraz słodki poczęstunek w postaci ciast z wróżbą na przyszłość.

5 kwietnia 2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz kolejny wyjechali wraz z opiekunami i przedstawicielkami szkolnej Rady Rodziców kibicować polskiej reprezentacji. Tym razem był to mecz piłki nożnej reprezentacji narodowych Polski i Włoch. Mecz odbył się na stadionie ARENA LUBLIN w Lublinie, a przed licznie zgromadzonymi kibicami wystąpiły najlepsze drużyny kobiece obu krajów. Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy sportowej na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy obejrzeli też rozgrywki kobiet.

W dniu 13 marca 2019r.  został zorganizowany wyjazd do kina na film pt." Całe szczęście " dla grupy młodzieży z internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Była to komedia romantyczna w reżyserii Tomasza Koneckiego. Opowiada historię miłości dwojga ludzi : Roberta ( Piotr Adamczyk ) i Marty (Roma Gąsiorowska). Robert to spokojny muzyk, samotnie wychowujący syna. Spotyka Martę, popularną gwiazde telewizyjną, kobietę energiczną i przebojową. Zderzenie dwóch tak różnych charakterów i temperamentów rodzi wiele zaskakujących i komicznych sytuacji. Wyjazd dla młodzieży zorganizowano z okazji Dnia Kobiet. Film bardzo się podobał. Gorąco polecamy wszysykim kobietom, ale i nie tylko !!!

Opiekę nad młodzieżą sprawowała Anna Watras-Lekan.

30 marca 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyły się pierwsze wyjazdowe zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Słuchacze pod okiem opiekuna Zbigniewa Rasińskiego wyruszyli do rodzinnego gospodarstwa państwa Buciorów. Warto w tym miejscu nadmienić, że Kamil Bucior jest jednym ze słuchaczy i naukę w szkole kontynuuje w celu zgłębienia już nabytych umiejętności. Planuje również pozyskać środki z UE na dalszy rozwój gospodarstwa. Należy podkreślić, że Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej) pozwala słuchaczom na zdobycie wykształcenia rolniczego na poziomie szkoły zawodowej. Umożliwia poznanie nowoczesnych metod prowadzenia działalności rolniczej oraz otwiera możliwości do pozyskania środków z funduszy europejskich.

Dnia 27 marca 2019 r. odbyły się ostatnie zajęcia specjalistyczne z zakresu „Carvingu” realizowane w bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Kwalifikacje Zawodowe Drogą Do Kariery”.   W warsztatach uczestniczyło łącznie 25 uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy poznali historię sztuki carvingu, zasady przechowywania wykonanych ozdób, zapoznali się ze specjalistycznym sprzętem używanym do wykonywania ozdób a także z możliwościami wykorzystania sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

26 marca 2019 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie odbyły się zawody w ramach sportowej ligi rozgrywek internatów dziewcząt w piłce siatkowej. Do zawodów przystąpiły dziewczęta burs i internatów regionu chełmskiego. W rywalizacji sześciu drużyn nasze zawodniczki zajęły III miejsce, celem zawodów była popularyzacja piłki siatkowej oraz integracja młodzieży.

 

 

W dniu 25.03.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się druga edycja wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu. Konkurs objął patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie. Do konkursu przystąpiło ponad 100 uczniów z całego województwa lubelskiego. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowały uczennice klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych: Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska oraz uczennice  klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych: Paulina Repeć oraz  Agnieszka Dąbska.

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się w obecnej dobie procesem, który dokonuje się przez całe życie. Młodzi ludzie muszą zmierzyć się z szybkimi  i ciągłymi zmianami dokonującymi się na rynku pracy i potrzebują odpowiedniego doinformowania i ukierunkowania . Wychodząc naprzeciw tym  oczekiwaniom, chełmska Biblioteka Pedagogiczna  w dniach 12-15 marca 2019r, zorganizowała kolejny już raz Giełdę Szkół.