Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

KKZ 2 terminy zajęć z kategorii T - pobierz

Godziny zajęć KKZ - otwórz

Rozkład zajęć dla kursu zawodowego R03 semestr 3 i 4 2018_2019 - otwórz

Rozkład zajęć dla kursu zawodowego RL03 semestr 1 i 2 2018_2019 - Otwórz