23 marca 2018 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji  - luty 2018 r.

25 maja 2018 r.

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego
w 2018 roku
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf