UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY 1 SEMESTRU KKZ ROLNIK Pierwszy zjazd słuchaczy odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. Zajęcia zaczynają się o godzinie 14:15. Godziny i plan zajęć znajdują się w zakładce KURSY

Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec–lipiec 2019
30 sierpnia 2019 r.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020 do 6 września 2019 r. - pobierz

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku
oraz link nowy dla komunikatu:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%c3%b3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018-2019
link nowy dla dostosowań:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EZ%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf