Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec–lipiec 2019
30 sierpnia 2019 r.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020 do 6 września 2019 r. - pobierz

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku
oraz link nowy dla komunikatu:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%c3%b3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018-2019
link nowy dla dostosowań:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EZ%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf