Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących własnego rozwoju i kształtowania kariery zawodowej wymaga też od samych zainteresowanych  dużej kreatywności i mobilności oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym procesie  uczniowie uczestniczyli 28 lutego 2019 roku  w Targach Edukacji i Pracy ,,Edukacja – Praca – Przyszłość”   zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. 

Galopujący postęp technologiczny, zmiany na rynku pracy,  pojawianie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej. Decyzja ucznia dotycząca wyboru kierunku dalszej edukacji, zawodu lub podnoszenia już nabytych kwalifikacji, aby była decyzją trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji. Dlatego też 1 lutego 2019 roku dla absolwentów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej zorganizowano zajęcia nt. ,,Płynne wyjście na rynek pracy  i edukacji – planowanie własnego rozwoju”.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 3 marca. Uroczystość patronatem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Następnie obchody przeniosły się do Parku Miejskiego pod pomnik AK, gdzie wieniec złożył dyrektor szkoły Stanisław Buk. O godz. 12:00 szkolna drużyna – w skład której weszli uczniowie: Weronika Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Michał Miszczak, Marcin Staszak i Jakub Żeliszczak – wzięła udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Jakub Żeliszczak zajął drugie  miejsce.
Tekst i fotografie: Mariusz Kubina

W dniu 27 lutego 2019 r. uczniowie klas I, II i III o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem z Centrum Dietetycznego Naturhause w Chełmie panią Beatą Mazurek. Podczas prelekcji pani dietetyk przybliżyła uczniom metody oceny składu ciała, a w szczególności metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Wyjaśniła zasadę działania analizatora składu ciała oraz podkreśliła jak istotne jest to badanie w codziennej pracy dietetyka.

22 lutego 2019 roku odbyła się V edycja Halowego Turnieju  Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział blisko stu młodych piłkarzy z dziesięciu szkół z powiatu krasnostawskiego i chełmskiego, czyli drużyny  z:  Białopola, Krupego, Leśniowic,  Izbicy, Kraśniczyna, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Żółkiewki i Krasnegostawu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyrektor Stanisław Buk, życząc  uczestnikom udanej sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń z pobytu w naszej szkole. Przed zawodami kierownik internatu – Elżbieta Krochmalska przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną na temat  naszej szkoły.

W ostatnich dniach ferii 21 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się III Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W zawodach uczestniczyły zawodniczki ze szkół podstawowych z Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Izbicy oraz Kraśniczyna. W miłej i sympatycznej atmosferze rozegrano sześć meczy pod okiem sędziego Waldemara Jurkiewicza. W rywalizacji sportowej najlepsze okazały się zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Drugie miejsce zajęły uczennice z Siennicy Różanej, trzecie – Szkoła Podstawowa w Izbicy, a miejsce czwarte – Szkoła Podstawowa w Kraśniczynie.

Trochę z humorem, nie do końca poważnie, z przysłowiowym przymróżeniem oka uhonorowaliśmy tuż przed nadchodzącymi feriami  najbardziej zasłużonych na niwie nauki, sumienności i właściwego zachowania uczniów naszej szkoły. Już w styczniu mieli okazję odebrać nagrody pieniężne. Tym razem szacowny zespół do spraw podziału stypendiów naukowych musiał rozdysponować pomiędzy mistrzów nagrody rzeczowe ufundowane przez przyjaciół naszej szkoły – cieplutkie komplety czapek i szalików w sam raz na zimowe szaleństwa, ufając, że dzięki nim wiedza pięknie się w głowach uleży i nie wyparuje zbyt szybko.

      7 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. Temat spotkania szkoleniowego był zbieżny z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, która zakłada rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wydarzenie wiązało się także z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, wzięło w nim udział ponad 150 uczniów z klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz młodzież ze szkoły ponadpodstawowej. Warsztaty zorganizowano pod hasłem: „Młodzież w Internecie – szanse, wyzwania, zagrożenia”.

W dniach od 25 stycznia do 05 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się cykl warsztatów dla uczniów klas III gimnazjalnych oraz uczniów klas VIII Szkół Podstawowych. Z zaproszenia skorzystało do tej pory blisko 90 uczniów ze Szkół Podstawowych w: Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej oraz Izbicy. W pracowni gastronomicznej przyszli adepci sztuki kulinarnej szlifowali swoje kucharskie umiejętności związane z wypiekiem tradycyjnych w naszej szkole ciasteczek - „siennickich augustynek” a same warsztaty zatytułowane były: „Lekcja smaków z ZSCKR w Siennicy Różanej”.