Dnia 09 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się  gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Uroczyste obchody tego wyjątkowego dla Polaków święta zapoczątkowała msza święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. Po jej zakończeniu na pobliskim cmentarzu parafialnym, chcąc uczcić pamięć bohaterów walk o niepodległość, złożono wieńce. Następnie celem pokreślenia wyjątkowości tegorocznych obchodów, przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej, odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Dalsze obchody miały miejsce w ZSCKR w Siennicy Różanej.

6 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się III  edycja Szkolnego Konkursu Przedmiotowego pod hasłem: „Znam zasady zdrowego odżywiania” adresowanego do uczniów klas gastronomicznych. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.  W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas: I BTP, IIPT, IIIBTP oraz IVBTP. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz wiedzy ogólnej o żywności i żywieniu człowieka.

 

30 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz w internacie szkolnym odbyła się próbna ewakuacja. W akcji wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

 

11 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Życzenia z tej okazji przekazał szkole Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List okolicznościowy z tej okazji został odczytany przez p. Ewę Dobrzańską-Mochniej Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kościoła, władz gminnych, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców, rodzice uczniów oraz Rada Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej.

W dniu 01 października 2018 r. dziewczęta zorganizowały uroczystość chłopcom z okazji ich święta. Przygotowały część atystyczną i słodki poczęstunek. Wystąpił również zespół muzyczny pod kierunkiem Pani Jadwigi Litkowskiej w składzie: Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lipska, Weronika Zakrzewska, Patrycja Kukiełka, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska.

Uroczystość poprowadziły: Angelika Bednaruk i Weronika Zakrzewska oraz Klaudia Golec, Daria Zielińska, Marta Szadura, Patrycja Kukiełka, obsługa techniczna – Marcin Staszak.

29 września 2018 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pod opieką księdza kanonika Ryszarda Siedleckiego oraz wychowawców – Renaty Dyk, Anny Skubisz, Justyny Klejny i Agnieszki Lalik – udali się na pielgrzymkę na Jasną Górę zorganizowaną dla młodzieży archidiecezji lubelskiej.

Tradycyjnie już spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęła w południe droga krzyżowa na jasnogórskich wałach, a punktem centralnym była msza św. w bazylice o godz. 15:30 z kazaniem abpa Stanisława Budzika oraz Aktem Zawierzenia maturzystów pod opiekę Maryi.

26 września 2018 r. rozpoczął się Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2018. W tym roku gospodarzem imprezy był – po raz pierwszy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Nie zabrakło wśród odwiedzających również uczniów naszej szkoły. Wzięli w nim udział przyszli maturzyści z klasy IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Przed nimi trudny wybór dalszej drogi kształcenia, więc tym chętniej zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Ukazano im kulisy kształcenia akademickiego, uroki bycia studentem

Młodzież i nauczycieli przywitali na Salonie: prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i Lech Gawyłow – dyrektor OKE w Krakowie. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesu na majowym egzaminie i w rekrutacji na uczelnie. Obecni byli także reprezentanci lubelskich uczelni akademickich. Na spotkania maturzystów przybywa rokrocznie młodzież z całego województwa, to imponujący, wielotysięczny zespół dobrze zmotywowanych osób, które miejmy nadzieję, staną się inspiracją dla naszych uczniów.