Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w celu prowadzenia klas mundurowych podjął współpracę z Jednostką Wojskową 1230 w Chełmie. W dniach 19 i 23 marca 2018 roku młodzież z Siennicy Różanej wzięła udział w szkoleniu na temat ceremoniału wojskowego. Szkolenie przeznaczone było dla pocztów sztandarowych. Uczniowie poznali m.in. kryteria doboru pocztu sztandarowego do rodzaju uroczystości i przeszli praktyczny trening chwytów sztandarem oraz musztry. Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy, młodzież uczestniczyła w podstawowym szkoleniu strzeleckim. Dotyczyło ono zachowania na strzelnicy, zasad bezpieczeństwa i komend, podstawy obsługi broni palnej, przyjmowania postawy strzeleckiej i celowania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojego talentu strzeleckiego przy wykorzystaniu karabinka typu Beryl z oprzyrządowaniem optycznym.

Szkolenie było bardzo interesujące, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas wizyty w Chełmie przydadzą się podczas uroczystości, w których będzie brał udział poczet sztandarowy szkoły.

 

  

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie. W zmaganiach wzięło udział pięciu uczniów z klasy II BTP: Patryk Dominik, Bartłomiej Kawka, Wojciech Młynarczyk, Dawid Tokarczyk i Jakub Żeliszczak. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań. Po podliczeniu wyników zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Bartłomiej Kawka i to on będzie reprezentował szkołę na etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żeliszczak, a trzecie Dawid Tokarczyk. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: Piotr Padziński (przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie) oraz nauczyciel Krzysztof Rękas, który zajął się organizacją szkolnego etapu. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie, a ich wręczenia dokonali – Piotr Padziński i dyrektor szkoły Jacek Jagiełło. 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Rękas

 

22 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii smoleńskiej. Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło wspomniał w swoim przemówieniu jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną ojczyznę. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę musimy pokazać jak wielkim i zjednoczonym jesteśmy narodem, aktywność młodzieży jest tego najlepszym przykładem. W związku z obchodami okolicznościowy list przesłał Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List odczytała Monika Nagowska. Szkoła miała zaszczyt gościć tego dnia państwa Barbarę i Artura Buchtów – przedstawicieli rodziny Wacława Buchta. Na uroczystości obecny był także ks. kan. Ryszard Siedlecki oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej – Janusz Ślipecki. Uczniowie podczas wzruszającej części artystycznej przybliżyli sylwetki majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, a także Franciszka, Tadeusza i Wacława Buchtów oraz tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku.
W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Malwina Adamczuk, Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Angelika Bednaruk, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Grzegorz Misztal, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartosz Ostrówka, Dawid Tokarczyk. Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele: Joanna Troć, Justyna Stręfner, Jadwiga Litkowska, Monika Nagowska i Zbigniew Rasiński, a także mieszkańcy internatu. Obsługę techniczną zapewnili – Jakub Żeliszczak i Michał Miszczak.


Tekst: Joanna Troć
Zdjęcia: Agnieszka Lewandowska i Anna Szadura.
     

„Barwa i broń” – na taki właśnie temat w Muzeum Powstania Warszawskiego 19 marca 2018 r. odbyła się lekcja muzealna, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Lekcję poprzedził pokaz krótkiego 5-minutowego filmu „Miasto ruin” w formacie 3D. Przewodnikiem po wystawie i jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia był Mariusz Miroz, nauczyciel historii. W sposób ciekawy i przystępny opowiedział jaką symbolikę podczas powstania miały barwy narodowe oraz jakiej broni używali powstańcy w czasie walk z okupantem.  

14-osobowa grupa z Siennicy Różanej dowiedziała się dlaczego doszło do powstania, kto był jego dowódcą, jakimi siłami dysponowała Armia Krajowa. Mogli też porównać jej liczebność z armią niemiecką dzięki udostępnionym materiałom pomocniczym. Druga część zajęć odbyła się w salach wystawowych. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. broń i mundury w jakie byli ubrani powstańcy, replikę samolotu Liberator B-24, czy też „Kubusia” – jedyny samochód pancerny powstańców warszawskich. Podczas wędrówki po muzeum uczniowie dostali zadanie znalezienia opaski dowódcy powstania płk. Antoniego Chruściela ps. Monter, późniejszego generała brygady. 

 Na zakończenie pobytu w muzeum uczestnicy zajęć rozwiązali quiz składający się z 10 krótkich pytań. Młodzież mogła również zadać pytania dotyczące tematu lekcji, ale także innych zagadnień związanych z powstaniem warszawskim. Uczniowie z pewnością będą teraz inaczej patrzeć na te wydarzenia, gdyż wzbogacili swoją wiedzę historyczną o nieznane wcześniej fakty.

Po wyjściu z muzeum był czas na pamiątkowe zdjęcia, do czego zachęcała słoneczna aura mimo minusowej temperatury. Za zorganizowanie wyjazdu odpowiadała Agnieszka Lalik, a opiekę nad uczniami sprawowali – dyrektor szkoły Jacek Jagiełło oraz Krzysztof Rękas. 

 

 

Tekst: Agnieszka Lalik 

Zdjęcia: Krzysztof Rękas, Aleksandra Rozwałko, Paulina Repeć 

 

W dniu 20 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie szkolnej Wielkanocnej Akcji Charytatywnej. Uczniowie zaangażowali się w zbiórkę żywności z której zostaną przygotowane paczki świąteczne dla osób ubogich. Serdecznie dziękujemy za gest serca i każdy przyniesiony produkt który wsparł naszą akcję charytatywną. Zgromadzona żywność zostanie przekazana osobom potrzebującym poprzez Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie. Organizatorkami akcji były Justyna Klejna oraz Anna Skubisz.

 

Tekst: Justyna Klejna

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 15 marca 2018 roku już po raz kolejny uczestniczyła w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Świadomie do celu”. W targach wzięli udział przyszli absolwenci lokalnych szkół podstawowych, przedstawiciele agencji pracy oraz szkół ponadpodstawowych. Patronem medialnym rejowieckich targów była Informacyjna Agencja Samorządowa. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ofertą placówek oświatowych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej był reprezentowany przez: Weronikę Zakrzewską, Kingę Biłan, Karolinę Majewską oraz Jakuba Dobosza. Przygotowywane przez Weronikę i Kingę gofry cieszyły się dużym uznaniem wśród uczestników targów.

  

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Krochmalska

 

W dniach 13-15 marca 2018 roku w holu głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie odbywała się Giełda Szkół – EDUwybory 2018. Wydarzenie to tradycyjnie jest już organizowane od 22 lat przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie, choć po raz pierwszy pod nową nazwą i poza siedzibą biblioteki. Niezmiennie za to cieszy się zainteresowaniem uczniów trzecich klas gimnazjum, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Tegoroczną Giełdę odwiedziło 1000 gimnazjalistów. Informacji na temat oferty edukacyjnej udzielali im starsi koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Przygotowaniami do Giełdy Szkół EDUwybory 2018 zajęli się nauczyciele – Monika Nagowska i Robert Bobryk. Z myślą o stoisku promocyjnym wspólnie z uczniami wykonali nową tablicę informacyjną na temat kierunków kształcenia, a także kilkaset zaproszeń na Dni Otwarte (które odbędą się 24 kwietnia). Opracowali też prezentację multimedialną na temat oferty edukacyjnej, bazy dydaktycznej i szkolnych wydarzeń. Prezentacja odtwarzana była podczas kolejnych dni Giełdy, a także przy okazji innych spotkań promocyjnych, takich jak zawody sportowe i konkursy dla gimnazjalistów. W Chełmie siennicką szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Angelika Bednaruk, Malwina Adamczuk, Agnieszka Dąbska, Damian Wrona, Maciej Żebrowski i Łukasz Palat. Opiekę nad młodzieżą podczas Giełdy pełnili nauczyciele – Monika Nagowska i Agnieszka Lalik.

 

 Tekst: Robert Bobryk

 

16 marca 2018 roku 50-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej udała się na wystawę rolniczą AGROTECH w Kielcach. Była to już 24. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej, skupiających największych producentów ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych oraz innych wytwórców z branży rolniczej. W 11 przestronnych halach i wokół nich zaprezentowało się 800 firm z 24 krajów świata, m.in.: Case, New Holland, Claas, Valtra, Deutz-Fahr, Fendt, Massey Ferguson, John Deere (firma na targach obchodziła stulecie działalności), Zetor, Ursus, Kubota. Zwiedzający zainteresowani byli także ofertą producentów maszyn rolniczych (Kuhn, Krukowiak, Horsch, Dziekan, Korbanek, Bury, Bomet, MacHale) oraz producentów roślin i nasion, pasz, środków ochrony roślin i nawozów (np. Yara, Sumi Agro, BASF, Solana). Podczas targów ogłoszono zwycięzców konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2017”. W kategorii maszyn produkcji krajowej wyróżniono agregat talerzowy GTH (produkowany przez AGROTOM). Natomiast w kategorii maszyny z importu wygrał ciągnik Case IH Maxxum Multicontroller.

Targi stanowiły doskonałą okazję, aby porozmawiać ze specjalistami i poznać najnowsze rozwiązania technologiczne. Dla zwiedzających przygotowano liczne prezentacje, konkursy, konferencje, gry na symulatorach i firmowe wydawnictwa. W ubiegłorocznych targach wzięło udział ponad 70 tys. osób. Tegoroczna wystawa udostępniana w dniach 16-18 marca może pobić ten rekord, gdyż cieszy się wielkim zainteresowaniem rolników, uczniów szkół rolniczych oraz wszystkich osób związanych z tą branżą. Mimo chwilowego powrotu zimy, który zaskoczył uczestników i wystawców, na kieleckich targach dało się odczuć, że wiosna już blisko.

Organizacją wyjazdu zajął się Marcin Suchodolski, a funkcje opiekunów pełnili: Dariusz Wróbel, Andrzej Nizioł, Monika Nagowska i Krzysztof Rękas.

 

Tekst: Marcin Suchodolski

 

Szef dla Młodych Talentów to program edukacyjny wspierający przyszłych szefów kuchni w pierwszych krokach ich kariery zawodowej. W ramach programu organizowane są „Miksery Kulinarne” - cykl spotkań i warsztatów dla uczniów i młodych kucharzy z udziałem wybitnych szefów kuchni, laureatów Żółtego Przewodnika Gault&Millau Polska. Inicjatorem programu Szef dla Młodych Talentów jest sieć hurtowni MAKRO Cash&Carry Polska. Projekt wspiera Żółty Przewodnik Gault&Millau Polska oraz Rada Programowa, w skład której wchodzą mistrzowie kulinarni: Katarzyna Daniłowicz, Agata Wojda, Andrzej Polan, Paweł Oszczyk, Witold Iwański, Martin Gimenez Castro, Ernest Jagodziński, Michał Kuter oraz redaktor naczelna Żółtego Przewodnika Gault&Millau Polska, Justyna Adamczyk. W dniu 16 marca 2018 roku w Akademii Inspiracji Makro w Warszawie odbył się „Mikser Kulinarny” na który przybyło blisko 300 uczniów szkół gastronomicznych z całej Polski, nie zabrakło tam również uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W spotkaniu tym uczestniczyły uczennice I, II oraz III klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych. Program spotkania obfitował w prelekcje oraz pokazy kulinarne wybitnych postaci świata kulinariów, nie zabrało również konkursów i quizów z nagrodami.

Uczniowie obejrzeli pokaz kulinarny poprowadzony przez Pana Pawła Serafina – Szefa Kuchni Akademii Inspiracji Makro, wysłuchali prezentacji o owocach morza Pana Piotra Zycha – starszego specjalisty ds. ryb w Makro. W programie spotkania była również prezentacja Pani Aliny Wierzbickiej oraz Pana Józefa Wojewódzkiego na temat wołowiny i systemu QMP, jak również prelekcja „Vademecum sommeliera wodnego” poprowadzona przez Pana Matiasa Glusmana – sommeliera wodnego oraz eksperta Coca-Cola.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy rozwiązywali test wiedzy sprawdzający stopień zapamiętania wiadomości przekazywanych podczas spotkania edukacyjnego. Setki inspiracji oraz niezliczona ilość wiedzy – tak można podsumować nasz pierwszy wyjazd na „Miksery Kulinarne”. Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzą, że udział w nich pozwala spojrzeć na świat kuchni z innej, bardziej profesjonalnej perspektywy. W Akademii Inspiracji Makro uczniowie naszej szkoły z pewnością zawitają ponownie, być może jeszcze w tym roku szkolnym. Wyjazd zorganizowała Justyna Klejna.

 

Tekst – Justyna Klejna