Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniu 13 marca 2019r.  został zorganizowany wyjazd do kina na film pt." Całe szczęście " dla grupy młodzieży z internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Była to komedia romantyczna w reżyserii Tomasza Koneckiego. Opowiada historię miłości dwojga ludzi : Roberta ( Piotr Adamczyk ) i Marty (Roma Gąsiorowska). Robert to spokojny muzyk, samotnie wychowujący syna. Spotyka Martę, popularną gwiazde telewizyjną, kobietę energiczną i przebojową. Zderzenie dwóch tak różnych charakterów i temperamentów rodzi wiele zaskakujących i komicznych sytuacji. Wyjazd dla młodzieży zorganizowano z okazji Dnia Kobiet. Film bardzo się podobał. Gorąco polecamy wszysykim kobietom, ale i nie tylko !!!

Opiekę nad młodzieżą sprawowała Anna Watras-Lekan.

30 marca 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyły się pierwsze wyjazdowe zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Słuchacze pod okiem opiekuna Zbigniewa Rasińskiego wyruszyli do rodzinnego gospodarstwa państwa Buciorów. Warto w tym miejscu nadmienić, że Kamil Bucior jest jednym ze słuchaczy i naukę w szkole kontynuuje w celu zgłębienia już nabytych umiejętności. Planuje również pozyskać środki z UE na dalszy rozwój gospodarstwa. Należy podkreślić, że Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej) pozwala słuchaczom na zdobycie wykształcenia rolniczego na poziomie szkoły zawodowej. Umożliwia poznanie nowoczesnych metod prowadzenia działalności rolniczej oraz otwiera możliwości do pozyskania środków z funduszy europejskich.

Dnia 27 marca 2019 r. odbyły się ostatnie zajęcia specjalistyczne z zakresu „Carvingu” realizowane w bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Kwalifikacje Zawodowe Drogą Do Kariery”.   W warsztatach uczestniczyło łącznie 25 uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy poznali historię sztuki carvingu, zasady przechowywania wykonanych ozdób, zapoznali się ze specjalistycznym sprzętem używanym do wykonywania ozdób a także z możliwościami wykorzystania sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

26 marca 2019 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie odbyły się zawody w ramach sportowej ligi rozgrywek internatów dziewcząt w piłce siatkowej. Do zawodów przystąpiły dziewczęta burs i internatów regionu chełmskiego. W rywalizacji sześciu drużyn nasze zawodniczki zajęły III miejsce, celem zawodów była popularyzacja piłki siatkowej oraz integracja młodzieży.

 

 

W dniu 25.03.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się druga edycja wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu. Konkurs objął patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie. Do konkursu przystąpiło ponad 100 uczniów z całego województwa lubelskiego. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowały uczennice klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych: Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska oraz uczennice  klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych: Paulina Repeć oraz  Agnieszka Dąbska.

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się w obecnej dobie procesem, który dokonuje się przez całe życie. Młodzi ludzie muszą zmierzyć się z szybkimi  i ciągłymi zmianami dokonującymi się na rynku pracy i potrzebują odpowiedniego doinformowania i ukierunkowania . Wychodząc naprzeciw tym  oczekiwaniom, chełmska Biblioteka Pedagogiczna  w dniach 12-15 marca 2019r, zorganizowała kolejny już raz Giełdę Szkół.

 

    20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się szczególna uroczystość – Dzień Patrona „Siennickie Augustynki” połączony z Dniami Otwartymi. Odkąd w 2014 roku szkoła przybrała imię Augusta Cieszkowskiego, każdego roku młodzież spotyka się przy tej okazji z młodszymi koleżankami i kolegami, aby wspólnie spędzić czas i poznać się lepiej. Jest to też doskonały pretekst, aby zaprezentować atuty siennickiej szkoły i zachęcić do skorzystania z oferty edukacyjnej.
      Tegoroczne obchody zostały zainspirowane jedną z pasji Augusta Cieszkowskiego – nauką hodowania lasów. To nazwa przedmiotu nauczanego w Wyższej Szkole Rolniczej, założonej przez patrona, który – choć żył w XIX wieku – miał na wskroś nowoczesne podejście do gospodarowania lasami. Temu właśnie zagadnieniu poświęcona była część oficjalna uroczystości, prezentacja multimedialna oraz krótka część artystyczna. Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej – Stanisław Buk, który po powitaniu gości odczytał list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymona Giżyńskiego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest jako święto państwowe żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawili się zbrojnie sowietyzacji Polski. W naszej szkole również pamiętamy kim byli żołnierze, którzy z bronią w ręku postanowili kontynuować po II wojnie światowej  walkę o niepodległą i suwerenną Polskę. Z tej okazji odbył się 14 marca 2019 r. uroczysty apel szkolny podczas którego uczniowie

Jak mawiają rdzenni mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy: „W Dzień Świętego Patryka wszyscy są Irlandczykami”. I chyba jest w tym powiedzeniu sporo prawdy. Młodzież naszej szkoły postanowiła uczcić narodowe święto Irlandczyków, organizując w dniu 18 marca (a więc jeden dzień po kalendarzowym święcie Dnia św. Patryka) obchody Dnia Irlandii. Wielu uczniów przybyło do szkoły ubranych na zielono, a ten kolor, jak wiadomo, jest ukochany przez Irlandczyków.