W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 24 kwietnia 2018 roku odbyły się Dni Otwarte. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie to ma charakter pikniku edukacyjnego, tak też było i tym razem. W murach naszej szkoły gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych z Cycowa, Izbicy, Kraśniczyna, Krupego, Małochwieja Dużego, Orłowa Drewnianego oraz Sielca.

Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić swoje umiejętności w licznych konkurencjach. Wszyscy zainteresowani mechaniką i nowoczesnymi technologiami mogli przetestować park maszynowy oraz stację kontroli pojazdów w warsztatach szkolnych. Uczniowie siedzieli za kokpitem kombajnu zbożowego, sprawdzili możliwości Suzuki Baleno i spróbowali swoich sił na nietypowych modelach zwierząt hodowlanych – wyzwaniem był udój krowy mlecznej czy też ujeżdżanie byka. Młodzież miała do dyspozycji nie tylko eksponaty. Uczniowie podziwiali pokaz koni arabskich, mieli też okazję przejechać się bryczką. A wszystko za sprawą współpracy ze Stadniną Koni Arabskich w Białce. W Białce będą odbywały się wszystkie zajęcia praktyczne w ramach wyjątkowego kierunku, jaki szkoła otwiera od września – technik hodowca koni. Drugą nowością edukacyjną w przyszłym roku szkolnym będzie klasa mundurowa objęta patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W zaprezentowaniu uczniom tego kierunku kształcenia szkołę wsparł Batalion Zmechanizowany z Chełma, który przygotował pokaz wojskowego sprzętu, wyposażenia oraz musztry.

Wyjazd młodzieży został przygotowany przez nauczycieli: Danutę Dudzic, Annę Watras–Lekan, Justynę Klejnę, Marcina Suchodolskiego, Agnieszkę Lalik, Renatę Dyk i Elżbietę Krochmalską. W prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział uczniowie: Klaudia Natalia Golec, Karolina Matwiejuk, Julia Weronika Chodor, Gabriela Elżbieta Hać, Weronika Kowalska, Daria Zielińska, Kinga Daria Biłan, Jan Antonio Giangreco, Szymon Kukiełka, Patryk Ryszard Zarek, Radosław Flis, Paweł Kamiński i Kamil Mazur.

Szkoła w Siennicy oprócz już wspomnianych kierunków - mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, hodowli koni i klasy mundurowej – oferuje również naukę w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podczas Dni Otwartych uczniowie obejrzeli szkolne pracownie oraz warsztaty. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu młodzież pytała o różne aspekty nauki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, m.in. o możliwość otrzymania stypendium dyrektora, rozwoju zainteresowań, zdobycia dodatkowych uprawnień, takich jak spawanie MAG, obsługa wózków widłowych, udział w projektach czy w wyjazdach zagranicznych. Gimnazjaliści zobaczyli również internat, w którym udostępniany jest bezpłatny internet, sala kinowa, bilard i sala sportowa, aneks kuchenny, a nawet studio muzyczne.

Tego dnia w szkole przygotowano także ciekawą propozycję dla przybyłych nauczycieli. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie, Eliza Mazurek i Katarzyna Józefacka, przeprowadziły warsztaty pt. „Zmiany w reformie oświaty w kontekście doradztwa zawodowego”. Na zakończenie Dni Otwartych przewidziano poczęstunek i prezentację wyrobów przygotowanych przez uczniów – ciast, gofrów i przepysznej pizzy.

Tekst: Elżbieta Krochmalska

24 kwietnia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odchodził swoje święto – Dzień Patrona czyli Siennickie Augustynki. Obchody zostały otwarte przez dyrektora Jacka Jagiełłę, który podczas swojego wystąpienia odniósł się do postaci Augusta Cieszkowskiego, jego pracowitości i dokonań naukowych oraz rolniczych pasji. Powitał też gości przybyłych na uroczystość: państwa Ewę Jarosławę i Włodzimierza Buczyńskich (znawców życia i działalności Cieszkowskiego oraz autorów wielu publikacji jemu poświęconych), Monikę Łukasik (dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, który mieści się w pałacu Cieszkowskich) wraz z Anną Horecką, Dariusza Michalaka (Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) oraz przedstawicielki Rady Rodziców – Ewę Miszczak i Agnieszkę Zaworską. Szkołę zaszczycił również swoją obecnością Sekretarz Gminy Siennica Różana – Dariusz Turzyniecki.

Tegoroczne obchody miały nietypowy przebieg, bowiem prowadzący uroczystość poinformowali skonsternowaną publiczność, że organizatorzy nie zdążyli z przygotowaniem akademii i mogą pokazać jedynie, jak przebiegała próba. W ten przewrotny sposób zrealizowali scenariusz zatytułowany „Malkontentom mówimy stanowcze NIE, czyli Siennickie Augustynki na próbę”. Uczniowie w trakcie występu spierali się ze sobą, przedstawiali własne pomysły i argumenty, a także przypomnieli sylwetkę Augusta Cieszkowskiego posługując się przy tym… mową wiązaną, czyli wierszem. Scence towarzyszył występ zespołu wokalnego.

W realizacji wzięli udział następujący uczniowie: Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Daria Zielińska, Aleksandra Rozwałko, Patrycja Zaworska, Agnieszka Lipska, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Dawid Tokarczyk i Bartosz Ostrówka. Za nagłośnienie odpowiedzialni byli – Kuba Żeliszczak i Michał Miszczak. Przygotowaniami kierowali następujący nauczyciele: Monika Nagowska, Joanna Troć, Jadwiga Litkowska i Robert Bobryk. Pomocy przy wykonaniu dekoracji udzielili: Beata Maluga i Waldemar Jurkiewicz.

 

 

Tekst: Robert Bobryk

Fotografie: Anna Kowalik

„Łączy nas pamięć” - pod takim hasłem 19 kwietnia obchodzona była w całej Polsce 75. rocznica powstania w getcie warszawskim. Również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej upamiętniono to jakże ważne dla historii Polski wydarzenie. Dyrekcja, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie chętnie nosili na piersi żonkile, symbol powstania.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku było zbrojnym wystąpieniem żydowskiej formacji zbrojnej na terenie getta. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była likwidacja getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów realizowanego przez Niemcy hitlerowskie. Przywódcą powstania był Mordechaj Anielewicz. Walka powstańców ze znacznymi siłami niemieckimi trwała do połowy maja 1943 roku. Większość powstańców wraz z Anielewiczem, zginęła lub została przetransportowana do obozów zagłady m.in. do Auschwitz. Jednym z ocalałych powstańców w getcie warszawskim był Marek Edelman kardiolog, który co roku, w dniu rocznicy powstania, kładł bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Lalik

W szkolnym internacie ZSCKR w Siennicy Różanej 18 kwietnia 2018 r. odbyło się pożegnanie absolwentów klas IV Technikum i III klasy Branżowej Szkoły I stopnia. W uroczystości uczestniczyli absolwenci kończący edukację w roku szkolnym 2017/2018, wychowawcy klas, mieszkańcy internatu, Dyrektor szkoły Pan Jacek Jagiełło, Wicedyrektor Pani Anna Kowalik oraz Kierownik internatu Pan Dawid Jaruga.

Mieszkańcy internatu pożegnali starszych kolegów inscenizacją przypominającą poszczególne lata nauki, które obejmowały okres dorastania w internacie. Spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowania pracy w przeciągu minionych lat nauki. Uroczystość poprowadzili Angelika Bednaruk i Bartosz Ostrówka. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Jadwiga Litkowska wraz z zespołem w składzie: Weronika Zakrzewska, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska, Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lipska. Absolwenci otrzymali upominki w formie pamiątkowych zdjęć nagranych na płycie, przygotowane przez młodszych kolegów, które oprawił Dawid Tokarczyk.

Naszym absolwentom życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Do zobaczenia w dorosłym życiu.

 

Tekst: Anna Skubisz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w celu prowadzenia klas mundurowych podjął współpracę z Jednostką Wojskową 1230 w Chełmie. W dniach 19 i 23 marca 2018 roku młodzież z Siennicy Różanej wzięła udział w szkoleniu na temat ceremoniału wojskowego. Szkolenie przeznaczone było dla pocztów sztandarowych. Uczniowie poznali m.in. kryteria doboru pocztu sztandarowego do rodzaju uroczystości i przeszli praktyczny trening chwytów sztandarem oraz musztry. Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy, młodzież uczestniczyła w podstawowym szkoleniu strzeleckim. Dotyczyło ono zachowania na strzelnicy, zasad bezpieczeństwa i komend, podstawy obsługi broni palnej, przyjmowania postawy strzeleckiej i celowania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojego talentu strzeleckiego przy wykorzystaniu karabinka typu Beryl z oprzyrządowaniem optycznym.

Szkolenie było bardzo interesujące, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas wizyty w Chełmie przydadzą się podczas uroczystości, w których będzie brał udział poczet sztandarowy szkoły.

 

  

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie. W zmaganiach wzięło udział pięciu uczniów z klasy II BTP: Patryk Dominik, Bartłomiej Kawka, Wojciech Młynarczyk, Dawid Tokarczyk i Jakub Żeliszczak. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań. Po podliczeniu wyników zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Bartłomiej Kawka i to on będzie reprezentował szkołę na etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żeliszczak, a trzecie Dawid Tokarczyk. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: Piotr Padziński (przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie) oraz nauczyciel Krzysztof Rękas, który zajął się organizacją szkolnego etapu. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie, a ich wręczenia dokonali – Piotr Padziński i dyrektor szkoły Jacek Jagiełło. 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Rękas

 

22 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii smoleńskiej. Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło wspomniał w swoim przemówieniu jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną ojczyznę. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę musimy pokazać jak wielkim i zjednoczonym jesteśmy narodem, aktywność młodzieży jest tego najlepszym przykładem. W związku z obchodami okolicznościowy list przesłał Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List odczytała Monika Nagowska. Szkoła miała zaszczyt gościć tego dnia państwa Barbarę i Artura Buchtów – przedstawicieli rodziny Wacława Buchta. Na uroczystości obecny był także ks. kan. Ryszard Siedlecki oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej – Janusz Ślipecki. Uczniowie podczas wzruszającej części artystycznej przybliżyli sylwetki majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, a także Franciszka, Tadeusza i Wacława Buchtów oraz tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku.
W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Malwina Adamczuk, Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Angelika Bednaruk, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Grzegorz Misztal, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartosz Ostrówka, Dawid Tokarczyk. Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele: Joanna Troć, Justyna Stręfner, Jadwiga Litkowska, Monika Nagowska i Zbigniew Rasiński, a także mieszkańcy internatu. Obsługę techniczną zapewnili – Jakub Żeliszczak i Michał Miszczak.


Tekst: Joanna Troć
Zdjęcia: Agnieszka Lewandowska i Anna Szadura.