Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się bożonarodzeniowy konkurs kulinarny zatytułowany: „Smaki Polskiej Wigilii”, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Organizatorami konkursu byli: Katarzyna Rysak, Anna Watras-Lekan, Renata Dyk – opiekun Samorządu Uczniowskiego . Impreza cieszy się dużym powodzeniem, dlatego odbywa się co  roku. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożegonarodzenia. Na stołach prezentowane są zawsze tradycyjne i regionalne potrawy, ale nie brakuje także nowatorskich dań, które zachwycają zarówno oko, jak i podniebienie.

Aktywność ludzi młodych w kierunku przedsiębiorczości - Akademia Startup to temat szkolenia, które odbyło się 21 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej. Ogólną charakterystykę, trendy w środowisku startupowym, modele biznesowe startupów, trendy środowiskowo-prawne, tworzenie biznesplanu oraz finasowanie biznesplanu przedstawili uczniom klasy III Technikum - Karolina Kura i Wojciech Hus. Startupy to coraz bardziej popularna forma wsparcia w kreowaniu aktywności młodych ludzi, którzy po skończeniu szkoły często nie mogą odnaleźć się na rynku pracy, nie wiedzą jaką drogę wybrać, albo po prostu szukają inspiracji.

Od wielu lat tradycją w internacie ZSCKR w Siennicy Różanej jest uroczysta wigilia. Przy wspólnym stole, przy dźwiękach kolęd wychowankowie internatu, wychowawcy klas, wychowawcy internatu, nauczyciele, księża uczący w szkole, pracownicy oraz dyrekcja szkoły dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia świąteczne. Krzewienie w młodzieży naszych polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja przy suto zastawionym dwunastoma potrawami stole, to główne cele tego spotkania. W dniu 20 grudnia 2018 r. z tej okazji wychowankowie przygotowali Jasełka, które przedstawiały sceny sprzed narodzin Bożego Syna i tuż po. Wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem, który jest symbolem dzielenia się życzliwością i miłością wprowadził obecnych w atmosferę duchowego  przeżywania tego radosnego wydarzenia.

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla  rodziców uczniów wyjeżdżających na staż zagraniczny do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Erasmus+.

Projekt  „Europejskie wyzwania zawodowe” finansowany jest w całości z funduszy Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 467 046,94 zł. Zebranie prowadziły koordynatorki projektu Anna Karwat i Renata Olida, a uczestniczyli w nim rodzice uczniów pierwszych i drugich klas technikum w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy wyjadą na czterotygodniowy staż do Sewilli.

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 18 grudnia 2018 roku gościła w Galerii Panorama w Krasnymstawie. Podczas zorganizowanego spotkania  edukacyjnego miały miejsce pokazy umiejętności zawodowych młodych adeptów sztuki kulinarnej. Lokalna społeczność mogła skosztować tradycyjnych „siennickich Augustynek” oraz pierniczków wypiekanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież częstowała wszystkich samodzielnie wykonaną watą cukrową oraz popcornem. Dużo pozytywnych emocji wyzwoliła nasza szkolna maskotka, z którą każdy mógł zrobić sobie zdjęcie. Otwarta forma spotkania uczniów ze społecznością lokalną sprzyjała prezentacji oferty edukacyjnej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Stanisław Buk składa przedstawicielowi Galerii – Adamowi Kulawiakowi – serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu spotkania edukacyjnego.

Tekst – Justyna Klejna

Fotografie  - Daria Zielińska

12 grudnia 2018 r. odbyły się zajęcia  warsztatowe  z zakresu carvingu    w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego w Siennicy Różanej             w ramach zajęć specjalistycznych  odbywających się  w związku z realizacją projektu: ,,Kwalifikacje zawodowe drogą  do kariery”.
Swoją obecnością na zajęciach zaszczyciła nas Pani Agnieszka Mielniczuk -   mistrzyni Polski w carvingu..
Jak przystało na profesjonalistkę, Pani Agnieszka Mielniczuk poprowadziła szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Przygotowała w pełni wyposażone stanowiska do rzeźbienia, surowce (owoce i warzywa) oraz miejsce do prezentacji wykonanych prac. Prowadząca zachwyciła nas swoją wiedzą        i umiejętnościami, bardzo pozytywną energią i swoją wielką pasją.

14 grudnia 2018 roku – a więc tuż przed końcem kalendarzowej jesieni – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się III Jesienne Spotkania Artystyczne. Tradycyjnie w takiej właśnie formie od trzech lat organizuje się tu prezentację talentów uczniów otwartą dla publiczności. Tegoroczną edycję zainaugurował dyrektor szkoły Stanisław Buk. Z zaproszenia skorzystali mile widziani goście współpracujący z siennicką szkołą – Elżbieta Patyk (dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie), Monika Brzyszko (dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie), Anna Fornal (rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej), Maria Kiliańska (przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Gminy Siennica Różana), Dariusz Turzyniecki (sekretarz gminy Siennica Różana) oraz pracownicy instytucji kultury, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i rodzice uczniów.

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce wręczanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. W naszym przypadku tym uczniem jest Agata Jagniątkowska. Kształci się w Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej, jest uczennicą klasy III.

 

Według średniowiecznych przekazów święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry w Licji. Zarówno dzieci, jak i dorośli wyczekują świętego Mikołaja z utęsknieniem, który obdarowuje wszystkich wymarzonymi prezentami.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 6 grudnia – Dzień Świętego Mikołaja, potocznie zwany Mikołajki, stały się już tradycją, którą podtrzymujemy każdego roku. Tego dnia uczniowie przychodzą ubrani na czerwono w czapkach mikołajkowych. Nauczyciele bardziej ulgowo traktują tego dnia uczniów.  Wszystkim towarzyszy wspaniały nastrój i atmosfera.