„A to Polska właśnie” - pod takim hasłem 5 października 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, odbyło się Czytanie „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego. Przypomniano biografię artysty, jak również fragmenty jego utworów, nawiązujące do losów Polski i Polaków. Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. „Wesele. Dramat w trzech aktach”, to najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.

„A no chciałeś, masz wesele…” - tego dnia do „Wesela” podeszliśmy bardzo dosłownie. Do biesiadnego stołu zasiedli i zarazem wzięli udział w inscenizacji dramatu - Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jacek Jagiełło oraz uczniowie: Malwina Adamczuk, Agata Jagniątkowska, Paulina Repeć, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Dawid Tokarczyk, Arkadiusz Siedlecki, Grzegorz Misztal i Bartłomiej Ostrówka. Oprawę muzyczną zapewnili: Kamila Gleń, Patrycja Zaworska, Paulina Repeć i Paweł Biłan. Uroczystość poprowadzili - Magdalena Tochman i Damian Wrona. Obsługą techniczną spotkania zajęli się - Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Młodzież została przygotowana przez Justynę Stręfner i Joannę Troć.

„Od tańczenia takiem osłabła…” - kujawiak i inne utwory muzyczne porwały do tańca naszych wspaniałych gości. Taniec, zwłaszcza ten weselny, kojarzy się zazwyczaj z celebracją szczęścia, dobrą zabawą i brataniem się. W „Weselu” Wyspiańskiego, widzimy przecież wirujące pary w rytm wiejskiej, żwawej muzyki. Tak też było i u nas.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy służyli pomocą w organizacji Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W sposób szczególny pragniemy podziękować Pani Monice Nagowskiej i Dyrektorowi Centrum Kultury w Siennicy Różanej - Andrzejowi Davidowi Misiurze, którzy wsparli nas bezinteresownie.

 

Tekst: Joanna Troć

Zdjęcia: Agnieszka Dąbska

 

W dniu 4 października 2017 r. delegacja nauczycieli ZS CKR w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem Jackiem Jagiełło udała się do Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi na uroczystość złożenia ślubowania i wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Uroczystości przewodniczyli Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski, Dyrektor Departamentu Ewa Markowska-Bzducha oraz Wicedyrektor Departamentu Robert Jakubik. Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego z rąk Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego odebrali: Renata Dyk, Anna Karwat, Robert Bobryk i  Dawid Jaruga.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni pozowali do pamiątkowej fotografii. Następnie uroczystość uświetnił występ uczniów ZS CKR ze Starego Brześcia.

 

 

 

27 września 2017 młodzież z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w projekcie edukacyjnym „BohaterON - włącz historię!”. Pamięć o uczestnikach powstania warszawskiego oraz budowanie mostu między pokoleniami – to najważniejsze cele projektu „BohaterON – włącz historię!”. Akcja powstała, by każdy zainteresowany mógł oddać indywidualny hołd ludziom walczącym o wolną Polskę oraz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach z tamtych lat. Stąd też nazwa projektu - połączenie słów „bohater” i „ON”. Powstańcy dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają polską tożsamość i narodową kulturę. Wychowankowie bardzo chętnie wzięli udział w projekcie, okazując bohaterom swoje uznanie i kierując ku nim zwykłe „DZIĘKUJĘ” – słowo proste a jak wielkie. Akcja trwała od 1 sierpnia do 2 października.

Dziękujmy BohaterON oraz Karolinie Golec za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Joanna Troć

 

 

To był wyjątkowy dzień. Pogodny, słoneczny, a przede wszystkim pełen intencji. Myśl przewodnia tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Napełnieni Duchem Świętym”. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej na placu przed szczytem Jasnogórskim. O godzinie 15.00 zgromadziliśmy się w Bazylice Jasnogórskiej, aby w czasie godziny ewangelizacyjnej wysłuchać świadectwa nawrócenia naszej starszej koleżanki. Nasze intencje modlitewne złożyliśmy podczas Mszy św. odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika metropolitę lubelskiego wraz z Aktem Zawierzenia maturzystów w opiekę Maryi. Wszyscy w głębokiej zadumie uczestniczyliśmy w XXXIII Pielgrzymce Maturzystów.

 

Tekst: Ks. kan. Ryszard Siedlecki

Fotografie: Anna Skubisz

 

28 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla młodzieży przeprowadzone przez lekarza weterynarii Sławomira Cichosza z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegent w wyczerpujący sposób przedstawił najistotniejsze kwestie, wpierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówił sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniał objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki bioasekuracji w gospodarstwach. Choroba wprawdzie nie jest groźna dla człowieka, ale przynosi ogromne straty w gospodarstwie i bardzo łatwo się rozprzestrzenia.

  

 

Tekst: Anna Rybak

Fotografie: Agnieszka Dąbska

 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej z rodzicami uczniów. Poprowadził je dyrektor Jacek Jagiełło, który poruszył wiele istotnych kwestii dotyczących dydaktyki i wychowania. Szczególne miejsce w jego wystąpieniu zajmowało bezpieczeństwo uczniów, bo w tym właśnie zakresie nauczyciele upatrują w rodzicach naturalnego sojusznika. Omówiono także projekty realizowane w szkole. Dzięki pozyskaniu środków szkoła zorganizuje wyjazdy młodzieży na staż do Irlandii i przeprowadzi wiele szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe uczniów. Podczas zebrania głos zabrała również wicedyrektor Anna Kowalik, która przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego oraz sposób realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tym co odróżniało to spotkanie od innych, było szkolenie przeprowadzone przez dr Małgorzatę Kalinowską z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegentka w wyczerpujący sposób przedstawiła najistotniejsze kwestie, wspierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówiła sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniała objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki weterynaryjne i zasady bioasekuracji w gospodarstwach. Szkolenia na ten temat zostaną także zrealizowane dla młodzieży szkolnej.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Krzysztof Rękas

Delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się 11 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. Rozpoczął ją przemarsz pocztów sztandarowych i zaproszonych gości sprzed budynku szkoły (z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach) do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie została odprawiona msza św. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej, otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły Dorota Jagłowska, głos zabrali również honorowi goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski oraz przedstawiciele władz samorządowych – wicewojewoda Jan Zabielski, starosta Piotr Alszko i in. Obecni też byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także szkół powiatowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z całego regionu. W programie obchodów znalazła się część artystyczna przygotowana przez młodzież, przy czym występ uczniów rozpoczął tradycyjny polonez.

Delegacji z Siennicy Różanej przewodził dyrektor Jacek Jagiełło, szkołę reprezentował także poczet sztandarowy w składzie: Agata Jagniątkowska, Paulina Repeć i Łukasz Palat. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu pełnił Krzysztof Rękas.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Krzysztof Rękas

10 września 2017 roku wicedyrektor Anna Kowalik reprezentowała Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na uroczystym festynie integracyjnym zorganizowanym z okazji poświęcenia odnowionej kapliczki św. Jana Nepomucena i Domu Wioskowego „Krynica” w Rudce. Spotkanie mieszkańców rozpoczęło się od polowej mszy św. odprawionej przez ks. prałata Henryka Kapicę. Następnie festyn przebiegał zgodnie z zamysłem organizatorów (mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Rudce). Podziękowania wręczono darczyńcom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do odnowienia kapliczki. Złożono również gratulacje i życzenia, z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła wicedyrektor Anna Kowalik. W programie artystycznym znalazły się recytacje, dziecięce przedstawienie, występ wokalny solistów z Centrum Kultury i niezapomniana muzyka Kapeli Ludowej „Siennica”. Wszyscy obecni otrzymali najnowszy numer czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno” i tomiki poezji Felicji Patyry „Srebrną snuję nić”, czyli wydawnictwa współredagowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej