Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

11 lutego 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół CKR w Siennicy Różanej. Szkołę reprezentował dyrektor – mgr Stanisław Buk, natomiast chełmską uczelnię - JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. Celem podjętej współpracy jest podnoszenie poziomu kształcenia, a także integracja uczniów, studentów i nauczycieli. Obie strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie dydaktyki i doskonalenia bazy dydaktycznej, udziału w sesjach naukowych, wykładach otwartych, pracach kół naukowych, a także do przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowania seminariów, sympozjów, udostępniania sal wykładowych i laboratoriów. Za szczególnie ważne uznano promowanie studiowania na kierunkach rolniczych w ramach takich specjalności, jak: mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, agroturystyka, żywienie człowieka i organizacja wypoczynku oraz towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych.

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć może przyczynić się nie tylko do podniesienia poziomu kształcenia, ale również zmotywować uczniów do podejmowania dalszej nauki. Dzięki zawartemu porozumieniu przed młodzieżą z Siennicy Różanej otwierają się nowe możliwości i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografia: Krzysztof Rękas

Zespół Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego w Siennicy Różanej wziął  udział w I Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW. Organizatorem zmagań w dniach 2-3 marca był ZSCKR w Potoczku. W szranki stanęły reprezentacje z 13 szkół ministerialnych. Mecze rozgrywane równolegle na dwóch boiskach w widowiskowej hali sportowej ZSCKR w Potoczku sędziowały panie Agnieszka Staszczyk i Agnieszka Bartkiewicz – sędziny WZPS w Lublinie.

28 lutego 2019 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie odbyła się XIII edycja Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego.  „ Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego siebie” – twierdził poeta. Twórczość księdza Jana przyciąga rzesze czytelników swoją prostotą, pogodą, szczerością i humorem, emanującą z niej głębią autentycznego, religijnego przeżycia. 

Podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących własnego rozwoju i kształtowania kariery zawodowej wymaga też od samych zainteresowanych  dużej kreatywności i mobilności oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym procesie  uczniowie uczestniczyli 28 lutego 2019 roku  w Targach Edukacji i Pracy ,,Edukacja – Praca – Przyszłość”   zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. 

Galopujący postęp technologiczny, zmiany na rynku pracy,  pojawianie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej. Decyzja ucznia dotycząca wyboru kierunku dalszej edukacji, zawodu lub podnoszenia już nabytych kwalifikacji, aby była decyzją trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji. Dlatego też 1 lutego 2019 roku dla absolwentów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej zorganizowano zajęcia nt. ,,Płynne wyjście na rynek pracy  i edukacji – planowanie własnego rozwoju”.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 3 marca. Uroczystość patronatem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Następnie obchody przeniosły się do Parku Miejskiego pod pomnik AK, gdzie wieniec złożył dyrektor szkoły Stanisław Buk. O godz. 12:00 szkolna drużyna – w skład której weszli uczniowie: Weronika Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Michał Miszczak, Marcin Staszak i Jakub Żeliszczak – wzięła udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Jakub Żeliszczak zajął drugie  miejsce.
Tekst i fotografie: Mariusz Kubina

W dniu 27 lutego 2019 r. uczniowie klas I, II i III o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem z Centrum Dietetycznego Naturhause w Chełmie panią Beatą Mazurek. Podczas prelekcji pani dietetyk przybliżyła uczniom metody oceny składu ciała, a w szczególności metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Wyjaśniła zasadę działania analizatora składu ciała oraz podkreśliła jak istotne jest to badanie w codziennej pracy dietetyka.

22 lutego 2019 roku odbyła się V edycja Halowego Turnieju  Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział blisko stu młodych piłkarzy z dziesięciu szkół z powiatu krasnostawskiego i chełmskiego, czyli drużyny  z:  Białopola, Krupego, Leśniowic,  Izbicy, Kraśniczyna, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Żółkiewki i Krasnegostawu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyrektor Stanisław Buk, życząc  uczestnikom udanej sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń z pobytu w naszej szkole. Przed zawodami kierownik internatu – Elżbieta Krochmalska przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną na temat  naszej szkoły.