20 września 2018 roku r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, realizowany w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Tego dnia miało miejsce spotkanie wszystkich uczniów z edukatorem Katarzyną Lachowską. W trakcie spotkania, połączonego z prezentacją filmu na temat bezpieczeństwa cyfrowego, omówiła podstawowe problemy z jakimi spotykają się – bądź mogą się spotkać – uczniowie korzystający na co dzień z nowoczesnych technologii.

Celem wychowania w szkołach jest ukształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości każdej jednostki i przygotowanie jej do udziału w dorosłym życiu. Realizacji tego celu służyć ma wyposażenie młodzieży w wiedzę o życiu, otaczającym ją świecie, i zjawiskach w nim zachodzących. Sama wiedza jednak nie wystarczy do uzyskania umiejętności życia w społeczeństwie. Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy w swoje ręce, działali na rzecz społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć młodzież podejmowania oddolnych działań. Szkoła może stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia aktywności, planowania i realizacji własnych projektów.

25 września 2018 roku uczniowie klas: II, III oraz IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w cyklu trzech warsztatów zorganizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż oraz Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością.

W dniach 20-21 września 2018 r. młodzież klas II i III Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej  na  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania.
      W drodze do Bednar – pierwszego dnia wycieczki – uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Licheniu. W miejscowości tej mieli również  nocleg. Natomiast drugi dzień wycieczki młodzież spędziła na Targach AGRO-SHOW.

14 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się zebranie nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej z rodzicami uczniów. Spotkanie zainaugurowano w sali gimnastycznej, gdzie gości powitał dyrektor szkoły Stanisław Buk. Głos tego dnia zabrała również Elżbieta Krochmalska, która przedstawiła założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

      Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej korzystając z pięknej wrześniowej pogody 19 września 2018 roku wyjechali na integracyjny spływ kajakowy. Trasa spływu wiodła z Obroczy do Zwierzyńca. Przed zajęciem miejsca w kajaku, uczestnicy wyprawy wysłuchali cennych wskazówek instruktora na temat zachowania ostrożności i bezpieczeństwa.

 

10 września 2018 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w centralnej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  Wziął w niej także udział dyrektor siennickiej placówki Stanisław Buk oraz poczet sztandarowy pod opieką Waldemara Jurkiewicza. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Zdunach odprawionej przez ks. biskupa Andrzeja F. Dziubę – ordynariusza diecezji łowickiej.


      3 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Po mszy św. odprawionej w kościele parafialnym, uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, pracownicy i goście spotkali się w hali sportowej na uroczystej akademii. Zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Stanisław Buk. Wiele ciepłych słów skierował zwłaszcza do młodzieży, która kontynuuje lub rozpoczyna naukę w szkole.