Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

16 maja 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się konferencja „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie”. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek współpracujących ze szkołami, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie dzieci i młodzieży oraz specjaliści na co dzień pracujący z młodymi użytkownikami internetu. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (NASK). Głównymi celami konferencji było rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników, promowanie bezpieczeństwa w internecie, a także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń.

13 maja uczniowie klas I i II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz I i II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wyjeżdżający na praktyki do Sewilli wzięli udział w pierwszych lekcjach z podstaw języka hiszpańskiego. Lekcje tego języka mają na celu umożliwienie najprostszej komunikacji na ulicy, w sklepie czy barze. Dzisiejsze lekcje skupiły się na podstawowych słowach i ich wymowie. Prowadząca lekcje, Pani Natalia Łóżecka, zwróciła też uwagę na różne niuanse językowe i zapewniła, że Hiszpanie bardzo się cieszą, gdy obcokrajowcy próbują mówić w ich języku.        

Warto nadmienić, że  hiszpański jest drugim językiem na świecie pod względem wykorzystania go w międzynarodowych kontaktach, jest on też językiem urzędowym  obowiązującym w 21 krajach, których ludność stanowi około pół miliarda.

 

„Idź dalej niezłomnie, nic nie jest stracone skończone też nie” - pod takim hasłem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zostali pożegnani absolwenci kończący edukację w roku szkolnym 2018/2019. Uroczysta akademia odbyła się 26 kwietnia 2019 r. w hali sportowej. Prowadzącymi część oficjalną byli Ewelina Sitarz i Dawid Tokarczyk. Dyrektor Stanisław Buk w swoim przemówieniu podkreślił, by absolwenci byli ambasadorami szkoły i zapewnił, że zawsze znajdą tu otwarte drzwi. Natomiast zaproszeni goście -  Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana) oraz Dariusz Michalak (Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) – życzyli absolwentom pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i powodzenia w dorosłym życiu.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w ZSCKR w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie, na którym oficjalnie zakończono i podsumowano staż zawodowy w Irlandii, zorganizowany w ramach projekt  „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego” , który współfinansowany był ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W części oficjalnej Dawid Tokarczyk oraz Ewelina Sitarz (uczestnicy stażu) przypomnieli najważniejsze informacje dotyczące projektu ( ramy czasowe, miejsce, cele, realizacja projektu, upowszechnienie), a także przedstawili krótką relację z pobytu w Irlandii i opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przeżyciach podczas pobytu na „Szmaragdowej wyspie”.

29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie  odbył się  XXIII Powiatowy Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III Technikum, kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Bartłomiej Kawka, Dawid Tokarczyk i Jakub Żeliszczak.

Celem turnieju jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie, SP ZOZ w Krasnymstawie oraz WORD Chełm. Gospodarzem turnieju w tym roku był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Niezapomniane wojaże młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Siennicy Różanej!!!


15 kwietnia młodzież z ZSCKR w Siennicy Różanej wraz z opiekunami udała się na trzydniową wycieczkę Karpacz - Praga - Wroclaw. Wycieczka ta, to nagroda dla uczniów, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w życie szkoły oraz dla osób z najwyższą frekwencją.

 

13 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) wysłuchali prelekcji przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krasnymstawie na temat „Produkcja pierwotna”. Beata Błaszczuk i Kamila Kaczmar zapoznały kursantów z formami sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego wytworzonych we własnym gospodarstwie w ramach RHD (rolniczego handlu detalicznego).

"To nie jest koniec,
to nawet nie jest początek końca,
to dopiero koniec początku"

Te słowa Winstona Churchilla przyświecały pożegnaniu tegorocznych absolwentów mieszkających w internacie. Uroczystość odbyła się 9 kwietnia 2019 r. Młodsi koledzy z wielkim żalem i ze łzą w oku pożegnali swoich starszych kolegów, którzy w tym roku szkolnym zakończą naukę w naszej szkole. To dla nich przygotowana została prezentacja z fotografiami szkolnymi z czterech lat, utwory muzyczne wykonane przez szkolny zespół muzyczny oraz słodki poczęstunek w postaci ciast z wróżbą na przyszłość.

5 kwietnia 2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz kolejny wyjechali wraz z opiekunami i przedstawicielkami szkolnej Rady Rodziców kibicować polskiej reprezentacji. Tym razem był to mecz piłki nożnej reprezentacji narodowych Polski i Włoch. Mecz odbył się na stadionie ARENA LUBLIN w Lublinie, a przed licznie zgromadzonymi kibicami wystąpiły najlepsze drużyny kobiece obu krajów. Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy sportowej na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy obejrzeli też rozgrywki kobiet.