Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

    20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się szczególna uroczystość – Dzień Patrona „Siennickie Augustynki” połączony z Dniami Otwartymi. Odkąd w 2014 roku szkoła przybrała imię Augusta Cieszkowskiego, każdego roku młodzież spotyka się przy tej okazji z młodszymi koleżankami i kolegami, aby wspólnie spędzić czas i poznać się lepiej. Jest to też doskonały pretekst, aby zaprezentować atuty siennickiej szkoły i zachęcić do skorzystania z oferty edukacyjnej.
      Tegoroczne obchody zostały zainspirowane jedną z pasji Augusta Cieszkowskiego – nauką hodowania lasów. To nazwa przedmiotu nauczanego w Wyższej Szkole Rolniczej, założonej przez patrona, który – choć żył w XIX wieku – miał na wskroś nowoczesne podejście do gospodarowania lasami. Temu właśnie zagadnieniu poświęcona była część oficjalna uroczystości, prezentacja multimedialna oraz krótka część artystyczna. Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej – Stanisław Buk, który po powitaniu gości odczytał list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymona Giżyńskiego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest jako święto państwowe żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawili się zbrojnie sowietyzacji Polski. W naszej szkole również pamiętamy kim byli żołnierze, którzy z bronią w ręku postanowili kontynuować po II wojnie światowej  walkę o niepodległą i suwerenną Polskę. Z tej okazji odbył się 14 marca 2019 r. uroczysty apel szkolny podczas którego uczniowie

Jak mawiają rdzenni mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy: „W Dzień Świętego Patryka wszyscy są Irlandczykami”. I chyba jest w tym powiedzeniu sporo prawdy. Młodzież naszej szkoły postanowiła uczcić narodowe święto Irlandczyków, organizując w dniu 18 marca (a więc jeden dzień po kalendarzowym święcie Dnia św. Patryka) obchody Dnia Irlandii. Wielu uczniów przybyło do szkoły ubranych na zielono, a ten kolor, jak wiadomo, jest ukochany przez Irlandczyków.

15 marca 2019 roku 35-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej udała się na wystawę rolniczą AGROTECH i LAS-EXPO w Kielcach. Była to już 25. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej, skupiających największych producentów ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych oraz innych wytwórców z branży rolniczej. Wystawę zwiedził też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wicepremier Beata Szydło. Warto podkreślić, że tegoroczne targi były pod wieloma względami rekordowe – na największej w historii powierzchni 66 tys. metrów kwadratowych prezentowało się 750 firm z 25 krajów.

W Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 12 marca 2019 r.  odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Kobiet. Obchody Święta Pań to tradycja, która na trwałe wpisała się do kalendarza  uroczystości szkolnych. Męska część społeczności mieszkającej w Internacie w składzie: Maciej Ciosek, Dawid Tokarczyk, Jakub Tchurzewski, Szymon, Florek, Michał Oszust, Dawid Skorek, Bruno Sykała, Kacper Opat, Arkadiusz Siedlecki, Bartosz Ostrówka oraz Paweł Buda pod przewodnictwem Anny Skubisz przygotowali z tej okazji humorystyczną inscenizację dla swoich koleżanek. Nad obsługą techniczną pieczę sprawował Marcin Staszak i Jakub Żeliszczak.

11 lutego 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół CKR w Siennicy Różanej. Szkołę reprezentował dyrektor – mgr Stanisław Buk, natomiast chełmską uczelnię - JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. Celem podjętej współpracy jest podnoszenie poziomu kształcenia, a także integracja uczniów, studentów i nauczycieli. Obie strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie dydaktyki i doskonalenia bazy dydaktycznej, udziału w sesjach naukowych, wykładach otwartych, pracach kół naukowych, a także do przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowania seminariów, sympozjów, udostępniania sal wykładowych i laboratoriów. Za szczególnie ważne uznano promowanie studiowania na kierunkach rolniczych w ramach takich specjalności, jak: mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, agroturystyka, żywienie człowieka i organizacja wypoczynku oraz towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych.

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć może przyczynić się nie tylko do podniesienia poziomu kształcenia, ale również zmotywować uczniów do podejmowania dalszej nauki. Dzięki zawartemu porozumieniu przed młodzieżą z Siennicy Różanej otwierają się nowe możliwości i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografia: Krzysztof Rękas

Zespół Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego w Siennicy Różanej wziął  udział w I Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW. Organizatorem zmagań w dniach 2-3 marca był ZSCKR w Potoczku. W szranki stanęły reprezentacje z 13 szkół ministerialnych. Mecze rozgrywane równolegle na dwóch boiskach w widowiskowej hali sportowej ZSCKR w Potoczku sędziowały panie Agnieszka Staszczyk i Agnieszka Bartkiewicz – sędziny WZPS w Lublinie.

28 lutego 2019 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie odbyła się XIII edycja Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego.  „ Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego siebie” – twierdził poeta. Twórczość księdza Jana przyciąga rzesze czytelników swoją prostotą, pogodą, szczerością i humorem, emanującą z niej głębią autentycznego, religijnego przeżycia.