Inauguracja roku szkolnego

Centralna inauguracja roku
szkolnego 2018/2019