28 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla młodzieży przeprowadzone przez lekarza weterynarii Sławomira Cichosza z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegent w wyczerpujący sposób przedstawił najistotniejsze kwestie, wpierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówił sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniał objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki bioasekuracji w gospodarstwach. Choroba wprawdzie nie jest groźna dla człowieka, ale przynosi ogromne straty w gospodarstwie i bardzo łatwo się rozprzestrzenia.

  

 

Tekst: Anna Rybak

Fotografie: Agnieszka Dąbska

 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej z rodzicami uczniów. Poprowadził je dyrektor Jacek Jagiełło, który poruszył wiele istotnych kwestii dotyczących dydaktyki i wychowania. Szczególne miejsce w jego wystąpieniu zajmowało bezpieczeństwo uczniów, bo w tym właśnie zakresie nauczyciele upatrują w rodzicach naturalnego sojusznika. Omówiono także projekty realizowane w szkole. Dzięki pozyskaniu środków szkoła zorganizuje wyjazdy młodzieży na staż do Irlandii i przeprowadzi wiele szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe uczniów. Podczas zebrania głos zabrała również wicedyrektor Anna Kowalik, która przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego oraz sposób realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tym co odróżniało to spotkanie od innych, było szkolenie przeprowadzone przez dr Małgorzatę Kalinowską z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegentka w wyczerpujący sposób przedstawiła najistotniejsze kwestie, wspierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówiła sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniała objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki weterynaryjne i zasady bioasekuracji w gospodarstwach. Szkolenia na ten temat zostaną także zrealizowane dla młodzieży szkolnej.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Krzysztof Rękas

Delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się 11 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. Rozpoczął ją przemarsz pocztów sztandarowych i zaproszonych gości sprzed budynku szkoły (z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach) do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie została odprawiona msza św. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej, otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły Dorota Jagłowska, głos zabrali również honorowi goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski oraz przedstawiciele władz samorządowych – wicewojewoda Jan Zabielski, starosta Piotr Alszko i in. Obecni też byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także szkół powiatowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z całego regionu. W programie obchodów znalazła się część artystyczna przygotowana przez młodzież, przy czym występ uczniów rozpoczął tradycyjny polonez.

Delegacji z Siennicy Różanej przewodził dyrektor Jacek Jagiełło, szkołę reprezentował także poczet sztandarowy w składzie: Agata Jagniątkowska, Paulina Repeć i Łukasz Palat. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu pełnił Krzysztof Rękas.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Krzysztof Rękas

10 września 2017 roku wicedyrektor Anna Kowalik reprezentowała Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na uroczystym festynie integracyjnym zorganizowanym z okazji poświęcenia odnowionej kapliczki św. Jana Nepomucena i Domu Wioskowego „Krynica” w Rudce. Spotkanie mieszkańców rozpoczęło się od polowej mszy św. odprawionej przez ks. prałata Henryka Kapicę. Następnie festyn przebiegał zgodnie z zamysłem organizatorów (mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Rudce). Podziękowania wręczono darczyńcom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do odnowienia kapliczki. Złożono również gratulacje i życzenia, z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła wicedyrektor Anna Kowalik. W programie artystycznym znalazły się recytacje, dziecięce przedstawienie, występ wokalny solistów z Centrum Kultury i niezapomniana muzyka Kapeli Ludowej „Siennica”. Wszyscy obecni otrzymali najnowszy numer czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno” i tomiki poezji Felicji Patyry „Srebrną snuję nić”, czyli wydawnictwa współredagowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej

W dniach 6 i 7 września 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. W organizację wydarzenia zaangażował się także Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a prezentację dorobku kulturalnego przygotowali wystawcy z terenu całego województwa. Oprócz prezentacji działalności poszczególnych instytucji w ramach kongresu odbyły się wykłady i dyskusje panelowe. Powiat krasnostawski reprezentowany był przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej i przez stałego współpracownika siennickich animatorów – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Na przygotowanej wspólnie ekspozycji uczestnicy kongresu mogli obejrzeć najnowsze i archiwalne numery „Ziarna” i „Nestora”, tomiki poetyckie i publikacje okolicznościowe wydawane w Siennicy Różanej, materiały reklamowe szkoły, foldery, plakaty. Cyklicznie odtwarzano też prezentacje multimedialne dokumentujące wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie gminy w ostatnich latach, a także działalność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Szczególną ozdobą stoiska były prace uczniów – wielkoformatowe fotografie oraz rysunki, które wzbudziły żywe zainteresowanie zwiedzających. Siennica Różana zaprezentowała się jako aktywna gmina o bogatym dorobku kulturalnym (w której poprzez współdziałanie można organizować wielkie przedsięwzięcia) oraz jako miejsce ambitnych inicjatyw realizowanych na wysokim poziomie. Takie właśnie opinie przeważały wśród osób licznie odwiedzających stoisko. Na kongresie gościli dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele świata nauki, a także twórcy i odbiorcy kultury zainteresowani wymianą poglądów, szukający inspiracji do działania i dzielący się własnymi doświadczeniami. Siennicę Różaną w pierwszym dniu kongresu reprezentowali: Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) wraz z Eweliną Matczuk i Karoliną Herbut oraz - z ramienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Monika Nagowska.

Tekst: Monika Nagowska

4 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej rozpoczęli kolejny rok szkolny. Inaugurację roku szkolnego 2017/2018 poprzedziła o godzinie 8:00 uroczysta msza święta. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły. W tym dniu szkoła gościła: Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskurę, Dyrektora Centrum Kultury Andrzeja Davida Misiurę, Annę Fornal - Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ks. kan. Ryszarda Siedleckiego, Sylwię Wolską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anetę Kister–Kiełb – przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, przedstawicieli Rady Rodziców - Ewę Miszczak i Agnieszkę Zaworską, a także Janusza Dobosza - Komendanta Gminnego OSP. Na inauguracji nowego roku szkolnego oprócz młodzieży, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie uczniów. Dyrektor Jacek Jagiełło życzył wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierowali Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura. Życzyli wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 listy skierowane do dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów wystosowali: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka oraz Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej złożyliśmy hołd wszystkim walczącym i poległym. Pamiętajmy, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Niech na zawsze w pamięci naszego narodu pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie dla Ojczyzny. 2 września 2017 roku para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - rozpoczęła akcję Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji wspólnie z wicedyrektor Anną Kowalik, nauczycielem Ewą Dobrzańską–Mochniej i uczennicą Pauliną Repeć przypomnieliśmy dorobek polskiego artysty odczytując fragmenty tego znanego utworu. W uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 wzięli udział uczniowie: Malwina Adamczuk i Arkadiusz Siedlecki, którzy poprowadzili całą uroczystość, a także: Paulina Repeć, Magdalena Tochman, Agata Jagniątkowska, Damian Wrona, Bartosz Ostrówka. Nagłośnienie oraz obsługę techniczną zapewnili: Bartosz Bartosiak i Jakub Mądral. Pomocy w realizacji akademii udzielili uczniowie: Wojciech Młynarczyk i Dawid Tokarczyk. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości: Joanna Troć, Anna Skubisz, Anna Watras-Lekan, Katarzyna Rysak i Karina Bochyńska-Czerpak.

Tekst: Joanna Troć

Fotografie: Agnieszka Dąbska

3 września 2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wziął udział w gminnych dożynkach w Kraśniczynie. To już kolejna uroczystość, podczas której zaprezentowano szkolny wieniec w korowodzie dożynkowym, zorganizowano stoisko promocyjne i słodki poczęstunek. Gmina Kraśniczyn jest dla szkoły szczególnie ważna, gdyż to na jej terenie – w Surhowie - miał swoją siedzibę patron August Cieszkowski. To również miejsce zamieszkania wielu uczniów, którzy wybrali naukę w Siennicy Różanej. Nie sposób pominąć święta plonów u tak przyjaznych sąsiadów. Uroczystości dożynkowe zorganizowano na nowym stadionie, tam też odprawiono polową mszę św. w intencji rolników. Gości powitała Wójt Gminy Kraśniczyn Małgorzata Sapiecha. W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta Krasnostawski Janusz Szpak oraz Monika Łukasik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (mieszczącego się w pałacu Cieszkowskich). Czas umiliły występy Koła Gospodyń Wiejskich i dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniczynie oraz kapeli „Lolek Orkiestra” z Zamościa. Dzień zakończył się wraz z występem zespołu „Amigos”. Szkolne stoisko wyposażone zostało w materiały promocyjne, a uczniowie przygotowali degustację sezonowych ciast. Można się tu było dowiedzieć nie tylko jaka jest oferta edukacyjna, ale też wziąć udział w żartobliwym konkursie. Poczęstunek cieszył się wielkim powodzeniem i uprzyjemnił ten niespodziewanie deszczowy dzień. Szkolnej delegacji przewodził dyrektor Jacek Jagiełło, udział w promocyjnym wyjeździe wzięli uczniowie: Agnieszka Dąbska, Patrycja Zaworska, Magdalena Tochman, Andżelika Bednaruk, Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Anna Małecka, Paweł Mil i Grzegorz Szepiszczak. Opiekę nad młodzieżą pełnili nauczyciele: Renata Olida, Beata Maluga, Anna Rybak, Monika Nagowska, Justyna Klejna i Zbigniew Rasiński. Nieocenionej pomocy w przygotowaniu stoiska udzielili zaś – Ewa Dobrzańska-Mochniej, Roman Dyjach i Marcin Suchodolski.

Tekst: Monika Nagowska

Jarmark św. Kiliana jest jedną z największych letnich imprez folklorystycznych na terenie województwa lubelskiego, przyciąga corocznie kilkanaście tysięcy osób. W tym roku przyciągnął również naszą szkołę. Uczniowie na tą okazję przygotowali wraz z opiekunami smaczne wypieki oraz przekąski, którymi zachwycała się cała Skierbieszowska społeczność. Hitem naszego stoiska okazały się jednak paszteciki z soczewicą oraz mięsem, sałatka owocowa a także kawa – podobno najlepsza w okolicy. Zabawa była świetna, smakołyki najlepsze, niech żałują Ci, których tam z nami nie było.