17 marca 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami Andrzejem Niziołem, Marcinem Suchodolskim, Anną Rybak i Mariuszem Kubiną uczestniczyli w XXIII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH Kielce 2017. Podczas pobytu uczniowie mogli obejrzeć: ciągniki, kombajny zbożowe, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, akcesoria dla rolnictwa.

W targach udział wzięło 700 firm z Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Słowenii. Wiele z kilku tysięcy prezentowanych na wystawie maszyn to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego.

Tekst: Mariusz Kubina

 

 

17 marca 2017 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Szkole tej patronuje Józef Piłsudski i to jemu poświęcono uroczystość, w której uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski i zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej – Robert Jakubik. Na święto szkoły przybyli również przedstawiciele władz lokalnych, a także szkolne delegacje z Korolówki Osady, Chełma i Siennicy Różanej, którą reprezentował dyrektor Jacek Jagiełło i poczet sztandarowy w składzie: Nika Wójtowicz, Ewelina Sitarz i Krystian Kłapouchy. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu pełnił Krzysztof Rękas.

  
      Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Krzysztof Rękas

 

16 marca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się V Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów. Piąta edycja konkursu przebiegła pod hasłem „Magiczne sałatki”. Z zaproszenia skorzystało sześć szkół gimnazjalnych z Kraśniczyna, Małochwieja Dużego, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Krupego oraz z Krasnegostawu (Zespół Szkół nr 1). Celem konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawodowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, integracja młodzieży oraz dobra zabawa. Gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez  Jacka Jagiełłę – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą ofertę edukacyjną, mieli również możliwość zwiedzenia nowoczesnych klasopracowni, internatu szkolnego, warsztatów szkolnych oraz hali sportowej. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nad przebiegiem konkursowych zmagań czuwało jury w składzie: Jacek Jagiełło (dyrektor szkoły), Anna Kowalik (wicedyrektor), Ewelina Matczuk (przedstawiciel Centrum Kultury w Siennicy Różanej), Elżbieta Krochmalska (przedstawiciel Rady Pedagogicznej) oraz Ewa Miszczak (przedstawiciel Rady Rodziców).

Na gimnazjalistów czekała kompletna zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone w narzędzia potrzebne do pracy oraz surowce do sporządzenia sałatki. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również walory organoleptyczne przyrządzonej sałatki oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów: pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Krupego, drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, trzecie miejsce przypadło gimnazjalistom z Siennicy Różanej.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania, puchary z rąk dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne podarunki na pamiątkę spotkania w Siennicy Różanej. Przygotowaniem konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Danuta Dudzic, Anna Rybak, Anna Watras-Lekan, Justyna Klejna oraz Elżbieta Krochmalska. W czasie konkursu panowała wspaniała atmosfera, rywalizacja uczniowska dostarczyła wszystkim uczestnikom dużo dobrej zabawy. Entuzjazm, jaki towarzyszył młodym adeptom sztuki kulinarnej, zainspirował nauczycieli i uczniów do organizowania kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego.

                                                                                                              
Tekst:  Anna Rybak, Danuta Dudzic
Fotografie: Agnieszka Dąbska

 

To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przeplata w sercu i pamięci;
I tak pochodem idą cienie…
Aż się następne znów za krew poświęci!

      14 marca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poświęcone pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Dyrektor Jacek Jagiełło w swoim przemówieniu wspomniał jak ważna jest pamięć o Niezłomnych Żołnierzach, którzy na przekór wszelkim oporom władzy walczyli o wolną Polskę. Żołnierze ci stają się autorytetem coraz większej rzeszy młodych ludzi.
      Wyklęci – to ci, którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu – obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie ani nawet ocalić swojego wizerunku – zaciążyło na nich na lata odium bandytów. Niemniej wiadomo dziś, że byli to żołnierze - uczestniczący w strukturze, podporządkowani hierarchii, uznający dyscyplinę. Gdy Polskę zalała bezkresna, wzbierająca fala sowietyzmu, stali się siłami zbrojnymi bez państwa i bez szansy na zewnętrzną pomoc.
      Witold Pilecki - bohater, który zasługuje na to miano, ponieważ przez całe życie bezinteresownie służył Polsce. Nie oczekiwał niczego w zamian. Postępował zgodnie z własnymi wartościami i sumieniem. Zgodnie z wiarą, wolnością, patriotyzmem i poświęceniem – ideałami brutalnie zdeptanymi przez dwa totalitarne reżimy XX wieku. Znamienne są jego słowa, które wypowiedział:  Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł raczej cieszyć się niż lękać.
      Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przybliżyli sylwetkę Witolda Pileckiego. W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Malwina Adamczuk, Magdalena Tochman, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska, Agata Jagniątkowska, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartek Ostrówka, Dawid Tokarczyk, Jakub Mądral. Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele: Joanna Troć, Marian Sawicki, Anna Karwat, Katarzyna Rysak, Sylwia Kowalczyk, Anna Watras Lekan, Waldemar Jurkiewicz, Grzegorz Małek, Marcin Suchodolski, Krzysztof Rękas, a także uczniowie Bartosz Bartosiak i Karol Jagiełło.
      Nie pozwolimy milczeć historii! Nie! Pomimo że Oni przegrali bój we własnym domu... Czy przegrali...? To Oni teraz na nas patrzą... Podejmijmy Ich trop! Wróćmy na szlak! Raz jeszcze Żołnierze Wyklęci.

Tekst: Joanna Troć
Zdjęcia: Kamil Chuszcza

 

14 marca 2017 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunem Justyną Klejna uczestniczyła w wyjeździe do kina Morskie Oko w Krasnymstawie. Mieliśmy okazję obejrzeć dramat biograficzny pt.: „Maria Skłodowska-Curie”. Film ten to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, wybitnej osobowości ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn.

Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W dziejach tej nagrody nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych dziedzinach naukowych. Film w reżyserii Marie Noëlle to jednak przede wszystkim portret Skłodowskiej-Curie jako czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej dylematów i sprzeczności.


Justyna Klejna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniach od 6 do 10 marca 2017 r. brał udział w Giełdzie Szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Tym razem w rolę ambasadorek siennickiej szkoły wcieliły się uczennice z trzeciej klasy Technikum im. Augusta Cieszkowskiego: Wiktoria Dębicka, Emilia Sysa, Ewa Leszczyńska, Marta Kawęcka, Oliwia Leszczyńska, Magda Tochman, Anna Szadura, Nika Wójtowicz i Dominika Zaj. Giełda jest pomyślana jako miejsce spotkań gimnazjalistów z ich starszymi kolegami ze szkół ponadgimnazjalnych i stanowi doskonałą okazję, aby poznać ofertę edukacyjną w mniej formalny sposób – poprzez indywidualne rozmowy. Na potrzeby tego szczególnego wydarzenia, trwającego tradycyjnie przez pięć dni, nauczyciele odpowiedzialni za organizację wyjazdu przygotowali całkowicie nową ekspozycję - tablicę informacyjną z wykazem kierunków kształcenia i prezentację multimedialną. Zawarto w niej m.in. aktualne fotografie z życia szkoły oraz informacje o nauczaniu nowego zawodu (technik hodowca koni) i o współpracy ze Stadniną Koni Arabskich w Białce. Na szkolnym stoisku znalazły się również  materiały zamówione przez zespół promocyjny - estetyczne przybory szkolne firmowane nazwą jednostki, elementy odblaskowe i ulotki reklamowe. Przez Giełdę przewinęło się ponad tysiąc gimnazjalistów ze szkół w Chełmie, Uhrze, Sielcu, Wojsławic, Rudy Huty, Liszna, Pawłowa, Żmudzi, Dorohuska, Białopola, Rejowca, Sawina, Dubienki i innych miejscowości. Pozostaje mieć nadzieję, że szkoła z Siennicy Różanej wyda im się na tyle atrakcyjna, aby zdecydowali się kontynuować naukę właśnie tutaj.

Giełda tradycyjnie jest organizowana w budynku chełmskiej biblioteki już od ponad 20 lat i przez cały ten czas Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczył w tym edukacyjnym wydarzeniu jako jedyna jednostka z powiatu krasnostawskiego. Za coroczne zaproszenia szczególnie dziękujemy pani dyrektor – Magdalenie Praxmajer-Sienkiewicz. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zawsze była dla siennickiej szkoły otwarta. Zawsze też wiedzieliśmy, że zostaniemy tam przyjęci z życzliwością.

Przygotowaniami do Giełdy Szkół i opieką nad młodzieżą zajęli się – Monika Nagowska i Robert Bobryk.

Tekst i fotografie: Monika Nagowska

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się w tym roku organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs poświęcono roli pszczół w środowisku zagrożonym przez współczesną cywilizację, a także produktom pszczelim i pszczelarstwu. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowany był przez uczniów klas drugich i trzecich Technikum – Huberta Brzyszkę i Bartłomieja Kalamana.

Wiedza uczestników na temat pszczoły miodnej i jej biologii została najpierw sprawdzona w eliminacjach szkolnych. Zwycięzcy zakwalifikowali się do drugiego etapu, który odbył się 1 i 2 marca 2017 roku w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy o pszczole i pszczelarstwie. Dodatkowo uczniowie zmierzyli się w konkurencjach praktycznych, np. rozpoznawali sprzęt pszczelarski i rośliny miododajne.


Tekst: Waldemar Jurkiewicz

 

28 lutego 2016 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się sesja historyczna poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Uczestników spotkania powitał wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek. Następnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie wygłosili następujące referaty: dr Sławomir Poleszak "Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956", dr Rafał Drabik "Działalność oddziału NSZ Stefana Brzuszka "Boruta", dr Justyna Dudek "Kobiety Niezłomne Lubelszczyzny". Dr hab. Tomasz Panfil z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II  przestawił referat "Andrzej Czaykowski "Garda". Zamordowany bohater".
W dalszej części sesji dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Lublin  Pani Ilona Skibińska – Fabrowska zaprezentowała nową serię monet „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się quiz dotyczący Bohaterów Niezłomnych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowali uczniowie Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska i Dawid Tokarczyk wraz z opiekunem Joanną Troć.

Organizatorami sesji historycznej był Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy Kuratorium Oświaty, IPN, NBP oraz Fundacją im. Kazimierza Wielkiego, a także samorządem województwa i miasta Lublin.


Joanna Troć
Zdjęcia: LUW w Lublinie, Agata Fijuth-Dudek, Agnieszka Mulawa, Justyna Dudek