Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W szkolnym internacie ZSCKR w Siennicy Różanej 18 kwietnia 2018 r. odbyło się pożegnanie absolwentów klas IV Technikum i III klasy Branżowej Szkoły I stopnia. W uroczystości uczestniczyli absolwenci kończący edukację w roku szkolnym 2017/2018, wychowawcy klas, mieszkańcy internatu, Dyrektor szkoły Pan Jacek Jagiełło, Wicedyrektor Pani Anna Kowalik oraz Kierownik internatu Pan Dawid Jaruga.

Mieszkańcy internatu pożegnali starszych kolegów inscenizacją przypominającą poszczególne lata nauki, które obejmowały okres dorastania w internacie. Spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowania pracy w przeciągu minionych lat nauki. Uroczystość poprowadzili Angelika Bednaruk i Bartosz Ostrówka. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Jadwiga Litkowska wraz z zespołem w składzie: Weronika Zakrzewska, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska, Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lipska. Absolwenci otrzymali upominki w formie pamiątkowych zdjęć nagranych na płycie, przygotowane przez młodszych kolegów, które oprawił Dawid Tokarczyk.

Naszym absolwentom życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Do zobaczenia w dorosłym życiu.

 

Tekst: Anna Skubisz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w celu prowadzenia klas mundurowych podjął współpracę z Jednostką Wojskową 1230 w Chełmie. W dniach 19 i 23 marca 2018 roku młodzież z Siennicy Różanej wzięła udział w szkoleniu na temat ceremoniału wojskowego. Szkolenie przeznaczone było dla pocztów sztandarowych. Uczniowie poznali m.in. kryteria doboru pocztu sztandarowego do rodzaju uroczystości i przeszli praktyczny trening chwytów sztandarem oraz musztry. Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy, młodzież uczestniczyła w podstawowym szkoleniu strzeleckim. Dotyczyło ono zachowania na strzelnicy, zasad bezpieczeństwa i komend, podstawy obsługi broni palnej, przyjmowania postawy strzeleckiej i celowania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojego talentu strzeleckiego przy wykorzystaniu karabinka typu Beryl z oprzyrządowaniem optycznym.

Szkolenie było bardzo interesujące, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas wizyty w Chełmie przydadzą się podczas uroczystości, w których będzie brał udział poczet sztandarowy szkoły.

 

  

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie. W zmaganiach wzięło udział pięciu uczniów z klasy II BTP: Patryk Dominik, Bartłomiej Kawka, Wojciech Młynarczyk, Dawid Tokarczyk i Jakub Żeliszczak. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań. Po podliczeniu wyników zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Bartłomiej Kawka i to on będzie reprezentował szkołę na etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żeliszczak, a trzecie Dawid Tokarczyk. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: Piotr Padziński (przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie) oraz nauczyciel Krzysztof Rękas, który zajął się organizacją szkolnego etapu. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie, a ich wręczenia dokonali – Piotr Padziński i dyrektor szkoły Jacek Jagiełło. 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Rękas

 

22 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii smoleńskiej. Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło wspomniał w swoim przemówieniu jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną ojczyznę. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę musimy pokazać jak wielkim i zjednoczonym jesteśmy narodem, aktywność młodzieży jest tego najlepszym przykładem. W związku z obchodami okolicznościowy list przesłał Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List odczytała Monika Nagowska. Szkoła miała zaszczyt gościć tego dnia państwa Barbarę i Artura Buchtów – przedstawicieli rodziny Wacława Buchta. Na uroczystości obecny był także ks. kan. Ryszard Siedlecki oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej – Janusz Ślipecki. Uczniowie podczas wzruszającej części artystycznej przybliżyli sylwetki majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, a także Franciszka, Tadeusza i Wacława Buchtów oraz tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku.
W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Malwina Adamczuk, Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Angelika Bednaruk, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Grzegorz Misztal, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartosz Ostrówka, Dawid Tokarczyk. Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele: Joanna Troć, Justyna Stręfner, Jadwiga Litkowska, Monika Nagowska i Zbigniew Rasiński, a także mieszkańcy internatu. Obsługę techniczną zapewnili – Jakub Żeliszczak i Michał Miszczak.


Tekst: Joanna Troć
Zdjęcia: Agnieszka Lewandowska i Anna Szadura.
     

„Barwa i broń” – na taki właśnie temat w Muzeum Powstania Warszawskiego 19 marca 2018 r. odbyła się lekcja muzealna, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Lekcję poprzedził pokaz krótkiego 5-minutowego filmu „Miasto ruin” w formacie 3D. Przewodnikiem po wystawie i jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia był Mariusz Miroz, nauczyciel historii. W sposób ciekawy i przystępny opowiedział jaką symbolikę podczas powstania miały barwy narodowe oraz jakiej broni używali powstańcy w czasie walk z okupantem.  

14-osobowa grupa z Siennicy Różanej dowiedziała się dlaczego doszło do powstania, kto był jego dowódcą, jakimi siłami dysponowała Armia Krajowa. Mogli też porównać jej liczebność z armią niemiecką dzięki udostępnionym materiałom pomocniczym. Druga część zajęć odbyła się w salach wystawowych. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. broń i mundury w jakie byli ubrani powstańcy, replikę samolotu Liberator B-24, czy też „Kubusia” – jedyny samochód pancerny powstańców warszawskich. Podczas wędrówki po muzeum uczniowie dostali zadanie znalezienia opaski dowódcy powstania płk. Antoniego Chruściela ps. Monter, późniejszego generała brygady. 

 Na zakończenie pobytu w muzeum uczestnicy zajęć rozwiązali quiz składający się z 10 krótkich pytań. Młodzież mogła również zadać pytania dotyczące tematu lekcji, ale także innych zagadnień związanych z powstaniem warszawskim. Uczniowie z pewnością będą teraz inaczej patrzeć na te wydarzenia, gdyż wzbogacili swoją wiedzę historyczną o nieznane wcześniej fakty.

Po wyjściu z muzeum był czas na pamiątkowe zdjęcia, do czego zachęcała słoneczna aura mimo minusowej temperatury. Za zorganizowanie wyjazdu odpowiadała Agnieszka Lalik, a opiekę nad uczniami sprawowali – dyrektor szkoły Jacek Jagiełło oraz Krzysztof Rękas. 

 

 

Tekst: Agnieszka Lalik 

Zdjęcia: Krzysztof Rękas, Aleksandra Rozwałko, Paulina Repeć 

 

W dniu 20 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie szkolnej Wielkanocnej Akcji Charytatywnej. Uczniowie zaangażowali się w zbiórkę żywności z której zostaną przygotowane paczki świąteczne dla osób ubogich. Serdecznie dziękujemy za gest serca i każdy przyniesiony produkt który wsparł naszą akcję charytatywną. Zgromadzona żywność zostanie przekazana osobom potrzebującym poprzez Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie. Organizatorkami akcji były Justyna Klejna oraz Anna Skubisz.

 

Tekst: Justyna Klejna

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 15 marca 2018 roku już po raz kolejny uczestniczyła w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Świadomie do celu”. W targach wzięli udział przyszli absolwenci lokalnych szkół podstawowych, przedstawiciele agencji pracy oraz szkół ponadpodstawowych. Patronem medialnym rejowieckich targów była Informacyjna Agencja Samorządowa. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ofertą placówek oświatowych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej był reprezentowany przez: Weronikę Zakrzewską, Kingę Biłan, Karolinę Majewską oraz Jakuba Dobosza. Przygotowywane przez Weronikę i Kingę gofry cieszyły się dużym uznaniem wśród uczestników targów.

  

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Krochmalska