W dniu 9 października 2017 r. samorząd internatu zorganizował imprezę okolicznościową z okazji Dnia Chłopaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Szkoły Pan Jacek Jagiełło, Pani Wicedyrektor Anna Kowalik, Kierownik Internatu Pan Dawid Jaruga, nauczyciele oraz wychowawcy. Młodzież przygotowała krótką część artystyczną z odrobiną humoru oraz słodki poczęstunek. W uroczystości udział wzięli uczniowie: Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Paulina Repeć, Malwina Adamczuk, Aleksandra Rozwałko, Kamila Gleń, Patrycja Zaworska, Paweł Biłan, Wojciech Młynarczyk i Bartosz Bartosiak. Impreza została zorganizowana pod kierunkiem nauczycieli wychowawców: Katarzyny Rysak, Anny Watras-Lekan, Anny Skubisz. Męska część młodzieży internackiej była mile zaskoczona, zaś wszystkim dopisywały dobre humory.

 

 

 

Tekst: Katarzyna Rysak

Zdjęcia: Anna Skubisz

 

6 października 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w III Festiwalu Siennickich Smaków. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz Urząd Gminy w Siennicy Różanej i Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem. W Festiwalu Siennickich Smaków wzięły udział lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i uczennice naszej szkoły: Agnieszka Dąbska, Patrycja Zaworska, Paulina Repeć oraz Agata Jagniątkowska z klasy III i II Technikum, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Konkurs przebiegał pod hasłami: „Król ziemniak”, „Królowa dynia” oraz „Zdrowotna nalewka”. Daniami przygotowanymi i zaprezentowanymi przez uczennice były: ziemniaki faszerowane, tarta z dyni oraz nalewka z czarnej porzeczki. Dziewczęta zdobyły III miejsce w kategorii „Królowa dynia” za wyśmienitą  tartę z dyni. Uczennice podeszły do konkursu z wielkim zaangażowaniem oraz godnie reprezentowały szkołę. Opiekę nad młodzieżą w czasie festiwalu pełnili nauczyciele zawodu - Anna Rybak i Justyna Klejna.


Tekst: Anna Rybak

„A to Polska właśnie” - pod takim hasłem 5 października 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, odbyło się Czytanie „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego. Przypomniano biografię artysty, jak również fragmenty jego utworów, nawiązujące do losów Polski i Polaków. Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. „Wesele. Dramat w trzech aktach”, to najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.

„A no chciałeś, masz wesele…” - tego dnia do „Wesela” podeszliśmy bardzo dosłownie. Do biesiadnego stołu zasiedli i zarazem wzięli udział w inscenizacji dramatu - Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jacek Jagiełło oraz uczniowie: Malwina Adamczuk, Agata Jagniątkowska, Paulina Repeć, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Dawid Tokarczyk, Arkadiusz Siedlecki, Grzegorz Misztal i Bartłomiej Ostrówka. Oprawę muzyczną zapewnili: Kamila Gleń, Patrycja Zaworska, Paulina Repeć i Paweł Biłan. Uroczystość poprowadzili - Magdalena Tochman i Damian Wrona. Obsługą techniczną spotkania zajęli się - Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Młodzież została przygotowana przez Justynę Stręfner i Joannę Troć.

„Od tańczenia takiem osłabła…” - kujawiak i inne utwory muzyczne porwały do tańca naszych wspaniałych gości. Taniec, zwłaszcza ten weselny, kojarzy się zazwyczaj z celebracją szczęścia, dobrą zabawą i brataniem się. W „Weselu” Wyspiańskiego, widzimy przecież wirujące pary w rytm wiejskiej, żwawej muzyki. Tak też było i u nas.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy służyli pomocą w organizacji Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W sposób szczególny pragniemy podziękować Pani Monice Nagowskiej i Dyrektorowi Centrum Kultury w Siennicy Różanej - Andrzejowi Davidowi Misiurze, którzy wsparli nas bezinteresownie.

 

Tekst: Joanna Troć

Zdjęcia: Agnieszka Dąbska

 

W dniu 4 października 2017 r. delegacja nauczycieli ZS CKR w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem Jackiem Jagiełło udała się do Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi na uroczystość złożenia ślubowania i wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Uroczystości przewodniczyli Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski, Dyrektor Departamentu Ewa Markowska-Bzducha oraz Wicedyrektor Departamentu Robert Jakubik. Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego z rąk Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego odebrali: Renata Dyk, Anna Karwat, Robert Bobryk i  Dawid Jaruga.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni pozowali do pamiątkowej fotografii. Następnie uroczystość uświetnił występ uczniów ZS CKR ze Starego Brześcia.

 

 

 

27 września 2017 młodzież z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w projekcie edukacyjnym „BohaterON - włącz historię!”. Pamięć o uczestnikach powstania warszawskiego oraz budowanie mostu między pokoleniami – to najważniejsze cele projektu „BohaterON – włącz historię!”. Akcja powstała, by każdy zainteresowany mógł oddać indywidualny hołd ludziom walczącym o wolną Polskę oraz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach z tamtych lat. Stąd też nazwa projektu - połączenie słów „bohater” i „ON”. Powstańcy dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają polską tożsamość i narodową kulturę. Wychowankowie bardzo chętnie wzięli udział w projekcie, okazując bohaterom swoje uznanie i kierując ku nim zwykłe „DZIĘKUJĘ” – słowo proste a jak wielkie. Akcja trwała od 1 sierpnia do 2 października.

Dziękujmy BohaterON oraz Karolinie Golec za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Joanna Troć

 

 

To był wyjątkowy dzień. Pogodny, słoneczny, a przede wszystkim pełen intencji. Myśl przewodnia tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Napełnieni Duchem Świętym”. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej na placu przed szczytem Jasnogórskim. O godzinie 15.00 zgromadziliśmy się w Bazylice Jasnogórskiej, aby w czasie godziny ewangelizacyjnej wysłuchać świadectwa nawrócenia naszej starszej koleżanki. Nasze intencje modlitewne złożyliśmy podczas Mszy św. odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika metropolitę lubelskiego wraz z Aktem Zawierzenia maturzystów w opiekę Maryi. Wszyscy w głębokiej zadumie uczestniczyliśmy w XXXIII Pielgrzymce Maturzystów.

 

Tekst: Ks. kan. Ryszard Siedlecki

Fotografie: Anna Skubisz

 

28 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla młodzieży przeprowadzone przez lekarza weterynarii Sławomira Cichosza z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegent w wyczerpujący sposób przedstawił najistotniejsze kwestie, wpierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówił sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniał objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki bioasekuracji w gospodarstwach. Choroba wprawdzie nie jest groźna dla człowieka, ale przynosi ogromne straty w gospodarstwie i bardzo łatwo się rozprzestrzenia.

  

 

Tekst: Anna Rybak

Fotografie: Agnieszka Dąbska

 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej z rodzicami uczniów. Poprowadził je dyrektor Jacek Jagiełło, który poruszył wiele istotnych kwestii dotyczących dydaktyki i wychowania. Szczególne miejsce w jego wystąpieniu zajmowało bezpieczeństwo uczniów, bo w tym właśnie zakresie nauczyciele upatrują w rodzicach naturalnego sojusznika. Omówiono także projekty realizowane w szkole. Dzięki pozyskaniu środków szkoła zorganizuje wyjazdy młodzieży na staż do Irlandii i przeprowadzi wiele szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe uczniów. Podczas zebrania głos zabrała również wicedyrektor Anna Kowalik, która przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego oraz sposób realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tym co odróżniało to spotkanie od innych, było szkolenie przeprowadzone przez dr Małgorzatę Kalinowską z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krasnymstawie. Szkolenie dotyczyło sprawy niezwykle ważnej dla rolników – afrykańskiego pomoru świń. Prelegentka w wyczerpujący sposób przedstawiła najistotniejsze kwestie, wspierając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną. Omówiła sytuację w województwie lubelskim i w powiecie krasnostawskim (gdzie choroby nie odnotowano), przypomniała objawy, sposób zabezpieczenia przed zakażeniem, szczegółowe warunki weterynaryjne i zasady bioasekuracji w gospodarstwach. Szkolenia na ten temat zostaną także zrealizowane dla młodzieży szkolnej.

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Krzysztof Rękas