5 marca 2018 roku piętnastu uczniów klas gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz kolejny wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zajęcia przygotowali oraz przeprowadzili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków w osobach: Karolina Jachimowicz, Marzena Jamroży ora Anna Pomichwska.

Na początku spotkania uczniowie wysłuchali wykładu. Prowadzące przybliżyły wpływ diety na prawidłowy rozwój młodego organizmu oraz występowanie błędów w komponowaniu codziennych jadłospisów jako czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w okresie dorosłym. Uczniowie z ciekawością słuchali przekazywanych treści a także zadawali wiele pytań.

Drugą część zajęć stanowiły warsztaty – uczniowie sprawdzali zawartość soli, cukru oraz tłuszczu w produktach spożywczych bardzo często wybieranych przez młodych ludzi, między innymi w coli, paluszkach czy napojach energetyzujących.

Dzięki warsztatom uczniowie podjęli refleksję nad swoim stylem odżywiania, a co najważniejsze stali się bardziej świadomymi konsumentami. Organizacją wyjazdu zajęła się Justyna Klejna

  

Tekst –Justyna Klejna

 

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 4 marca. Uroczystość patronatem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Chełmskie Towarzystwo Samorządowe, a partnerami Weterani Walk o Niepodległość RP z Koła Chełm ŚZŻAK i Represjonowani Działacze Opozycji Antykomunistycznej PRL – Środowisko w Chełmie.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w Bazylice Narodzenia NMP. Następnie obchody przeniosły się do Parku Miejskiego pod pomnik AK. W 50. rocznicę Akcji „Burza” Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jacek Jagiełło wraz z delegacją złożył wieniec.

 O godz. 12:00 szkolna drużyna – w skład której weszli uczniowie: Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Weronika Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Natalia Mazurek, Michał Miszczak, Marcin Staszak, Jakub Żeliszczak wraz z opiekunami Joanną Troć i Dawidem Jarugą – wzięli udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. To nawiązanie do daty śmierci Józefa Franczaka „Lalka”, najdłużej ukrywającego się żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Mróz nie był dla naszych biegaczy przeszkodą, liczył się cel – oddać hołd Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym. 

 

 

 

Tekst: Joanna Troć

Zdjęcia: Dawid Jaruga, Jakub Żeliszczak

 

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – cywilny i zbrojny ruch oporu przeciwko władzy komunistycznej i dominacji ZSRR w Polsce oraz jej sowietyzacji – toczyło walkę ze służbami bezpieczeństwa Rosji Radzieckiej i podporządkowanych jej służb w Polsce./em>

Uczestnicy ruchu określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze niezłomni” oraz „żołnierze drugiej konspiracji”. Określenie „żołnierze niezłomni” powstało w roku 1993. Użyto go pierwszy raz w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. Organizatorem tej wystawy była Liga Republikańska, a odbyła się ona na Uniwersytecie Warszawskim. Autorem tego hasła był Leszek Żebrowski. Stanowiło ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: „wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko”. Termin ten upowszechnił także Jerzy Śląski w swojej książce „Żołnierze Wyklęci”.

W kwietniu 1945 roku powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ). Samorozwiązanie się Rady Jedności Narodowej 1 lipca 1945 roku i likwidacja Delegatury Rządu RP na Kraj, były powodem zaprzestania walk zbrojnych oraz zapoczątkowania działań o charakterze cywilnym. Takie rozwiązanie dla władz RP oraz działaczy DSZ wydawały się najlepsze i w sierpniu 1945 roku rozwiązano DSZ. We wrześniu 1945 roku powołano Zrzeszenie Wolności i Niezawisłości, które sformułowało program walki o niepodległość i demokrację parlamentarną. Większość oddziałów nie zaprzestała jednak walki sprzeciwiając się terrorowi stosowanemu przez władze państwowe. Oprócz WiN w podziemiu działały inne organizacje, pochodne AK a także obozu narodowego. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Ostatni członek ruchu oporu, Józef Franczak ps. ,,Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, zginął osiemnaście lat później w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie 21 października 1963 roku. Większość organizacji zbrojnych upadła jednak w praktyce na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowane przez Polską Partię Robotniczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej amnestii, po której podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób.

Charakter walk podziemia niepodległościowego był skierowany na samoobronę oraz terror. Napadano w celach zdobycia środków przetrwania, atakowano posterunki Milicji Obywatelskiej oraz rozbijano więzienia i uwalniano odsiadujących tam wyroki ludzi. Zabijano także działaczy PPR, konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa – najwięcej na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie i północno-wschodnim Mazowszu. Największą zorganizowaną jednostką prowadzącą na terenie powojennej Polski również regularne walki z siłami bezpieczeństwa była 6 Wileńska Brygada (WIN). Działania przeciw siłom bezpieczeństwa prowadził również m.in. wielkopolski oddział Antoniego Fryszowskiego – atak na spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej w Wierzbinku (wrzesień 1946) i atak na spółdzielnię SCh w Mostkach (maj 1947). Także ugrupowania polityczne pracowały w podziemiu. Należały do nich: Niezależna Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, a także Stronnictwo Narodowe. W marcu 1946 roku powstał Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej, który m.in. opracował i przekazał za granicę Memoriał do ONZ o sytuacji Polski i niebezpieczeństwie ekspansji komunizmu.

Przeciwko podziemiu niepodległościowemu władze państwowe zastosowały terror. W akcjach pacyfikacyjnych uczestniczyły grupy operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Polskiego oraz NKWD. Aresztowanych przywódców organizacji podziemnych skazywano w procesach politycznych na kary wieloletniego więźnia i kary śmierci. Zdaniem profesora Jana Żaryna, ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40. i na początku lat 50. ponad 250 tysięcy ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

 

Na podstawie źródeł opracowała Agnieszka Lalik

 

27 lutego 2018 r. uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w rozgrywkach piłki ręcznej, wyjechali wraz z opiekunami i przedstawicielkami szkolnej Rady Rodziców na mecz Superligi Piłki Ręcznej pomiędzy drużynami PGE „VIVE” Kielce i „Spójnia” Gdynia, który odbył się w Hali Legionów w Kielcach.

Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy sportowej na najwyższym poziomie. Mogli również zaobserwować na parkiecie piłkarzy ręcznych, którzy występują (bądź występowali) w narodowej kadrze Polski: Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala, Michała Jureckiego, Marcina Lijewskiego. Drużyna z Kielc to obecnie jeden z najlepszych zespołów w Europie, zdobywca wielu tytułów na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W pojedynku z drużyną z Gdyni okazali się zdecydowanie lepsi i odnieśli wysokie zwycięstwo w stosunku 46:27.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu pełnili – kierownik internatu Dawid Jaruga oraz nauczyciele: Waldemar Jurkiewicz i Krzysztof Rękas. Kolejny raz szczególne podziękowania należą się paniom z Rady Rodziców: Ewie Miszczak i Agnieszce Zaworskiej za tak aktywny udział w życiu szkoły.

 

 

Tekst: Krzysztof Rękas

 

 

Czym właściwie jest miłość? Te pytanie stawiają sobie ludzie tak długo, jak istnieje świat. Miłość, radość, a także smutki jakie za sobą niesie, uniesienia, zachwyty, nieporozumienia, z których się składa stanowią wciąż niewyczerpane źródło tematów dla poetów, pisarzy i malarzy.

Jest ona siłą i energią, bez której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zaznać szczęścia. W dniu 14 lutego 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyły się Walentynki. Już od wczesnych godzin popołudniowych panował specyficzny nastrój –zaobserwować można było odświętny wystrój pomieszczeń z dużą ilość czerwonych serduszek oraz inne ozdoby kojarzące się z miłością.

Samorząd internatu wraz z wychowawcami Panią: Justyną Stręfner i Joanną Troć przygotowały nie lada niespodziankę dla mieszkańców internatu w postaci czekoladowych pierniczków w kształcie serca. Gwoździem programu” okazał się wieczór filmowy, na który jak zwykle tłumnie przybyli wychowankowie.

Walentynki pokazały, że społeczność internacka dosłownie i w przenośni ma ogromne, otwarte na drugiego człowieka serca, za co wszystkim dziękuję. Walentynki mają tyle samo zwolenników, co przeciwników, ale jedni i drudzy zgadzają się, że każdy chce być w życiu szczęśliwy i kochany.

 

 

Tekst: Justyna Stręfner

Fotografie: Agnieszka Lewandowska

 

Dzisiaj w głowie czarne chmury,

Lecz zdążymy do matury !!!

Niech dzięcioły w lesie kują,

Maturzyści dziś balują !!!

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją na sto dni przed jednym z najważniejszych w życiu egzaminów, uczniowie klas IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej, spotkali się 27 stycznia 2018 r. w domu weselnym „Wiktoria” w Krasnymstawie, by świętować ten niezwykły moment.

Młodzież, jak przystało na pierwszy bal w swoim dorosłym życiu, prezentowała się niezwykle szykownie tańcząc poloneza. W uroczystości wzięli udział: dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Pan Jacek Jagiełło, wicedyrektor Pani Anna Kowalik, wychowawcy klas czwartych: Panie Ewa Antoniak, Anna Skubisz, Pan Waldemar Jurkiewicz oraz grono pedagogiczne. Swoją obecnością zaszczyciła maturzystów Pani Ewelina Rudy, która reprezentowała Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka. Odczytane zostały również listy z życzeniami od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Część oficjalną poprowadzili uczniowie: Magdalena Tochman i Łukasz Palat.

Młodzież i przybyli goście bawili się doskonale przy muzyce DJ Bass Shine i Buba. Wszyscy rozeszli się do domów pełni radości i satysfakcji z udanej zabawy. Na pewno ten bal pozostanie w pamięci uczestników na długo.

 

Tekst: Anna Skubisz

Fotografie: Beata Maluga

 

19 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawarł pisemną umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W ramach porozumienia zobowiązano się do współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie nowego kierunku kształcenia wprowadzonego w szkole – technik hodowca koni – oraz kierunków funkcjonujących już w poprzednich latach, czyli: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W celu nawiązania współpracy do Siennicy Różanej zawitał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Joanna Barłowska. Z ramienia szkoły list intencyjny został podpisany przez Jacka Jegiełłę – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie będą mogli korzystać z doświadczenia i wiedzy pracowników naukowych, brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Zadeklarowano też współpracę przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych w celu otrzymania wsparcia ze środków europejskich. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli także udział przedstawiciele samorządu – Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura i Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Nowosad.

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniowie siennickiej szkoły uzyskają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Z pewnością wykorzystają tę możliwość, przygotowując się do wykonywania zawodu lub do podjęcia studiów wyższych.

 

 Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Anna Kowalik

 

20 grudnia 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Podczas wizyty młodzież została zapoznana z działalnością i zadaniami służby więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy m.in. funkcjonariusza i wychowawcy. Młodzież dowiedziała się jakiego rodzaju zadania wykonują więźniowie (odpłatnie i nieodpłatnie), jakie są zasady udziału w pracach poza zakładem i jak wygląda procedura wyznaczania osób do poszczególnych zajęć. Ponadto mogliśmy zobaczyć Zakład Karny w Chełmie od wewnątrz - sale widzeń, cele więźniów a także  plac spacerowy.

Organizatorami wyjazdu były - Justyna Stręfner i Joanna Troć.

Tekst: Justyna Stręfner