1. STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA pobierz

2. STATUT Technikum pobierz

3. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA pobierz

4. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Branżowej Szkoły I Stopnia pobierz

5. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Technikum pobierz