Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

1. STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA pobierz

2. STATUT Technikum pobierz

3. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA pobierz

4. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Branżowej Szkoły I Stopnia pobierz

5. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Technikum pobierz