Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

PARTNERZY MEDIALNI: SUPER TYDZIEŃ RADIO LUBLIN oraz PARTNERZY MIŁOŚNICY ZIEMI SIENNICKIEJ, logo GMINY SIENNICA RÓŻANA, NESTOR

 

Regulamin oceny pracy nauczycieli - pobierz

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami - pobierz

  

Godziny pracy pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego:

 

SZKOŁA

PEDAGOG SZKOLNY 

Dzień   tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Wtorek 8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:00

Piętek 8:00 - 12:30

 

INTERNAT

PEDAGOG SZKOLNY 

Dzień   tygodnia

Godziny pracy

WTOREK

14:00 - 18:00

 

DORADCA ZAWODOWY

Dzień   tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

12:00 - 14:00