10 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorganizowano gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie  połączone zostało z pasowaniem uczniów oddziału przygotowania wojskowego na kadeta i z podpisaniem aktu erekcyjnego w związku z inauguracją budowy hali warsztatów szkolnych. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości  i wspólnym przemarszem do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. Mszę św. w intencji Ojczyzny i uczniów z oddziału przygotowania wojskowego (składających tego dnia ślubowanie) koncelebrowali ks. dziek. Ryszard Siedlecki i ks. kan. Józef Serej. Po mszy św. delegacje udały się na cmentarz parafialny, gdzie złożyły wieńce pod pomnikiem ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. Dalsza część obchodów miała miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odświętnie przystrojonej w narodowe barwy. Uroczystość odbywała się pod hasłem zaczerpniętym z wiersza Adama Asnyka: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”. Do sali wprowadzone zostały poczty sztandarowe, w tym sztandar szkoły w asyście uczniowskiego pododdziału honorowego. Następnie dyrektor Stanisław Buk i ppłk Krzysztof Krawczyk przywitali się ze sztandarem i zajęli wyznaczone miejsca. Hymn państwowy odśpiewano z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Tarnogóry, występującej pod batutą Józefa Czugały.

Czytaj więcej


ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJ

ORGAN PROWADZĄCY – MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 oferujemy

PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE W WYBRANYM ZAWODZIE

 oraz

stypendia dyrektora dla najlepszych uczniów

*

bezpłatną wycieczkę dla klasy o najlepszej frekwencji i Rejs Bałtycki dla wyróżniających się uczniów

*

zajęcia dla klasy mundurowej w jednostkach wojskowych i na poligonie

*

płatne staże krajowe i staże zagraniczne

*

dodatkowe zajęcia w Stadninie Koni Arabskich w Białce

*

bezpłatny internat

*

udział w programach współfinansowanych przez UE