ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJ

ORGAN PROWADZĄCY – MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

oferujemy

PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE W WYBRANYM ZAWODZIE

 

oraz

stypendia dyrektora dla najlepszych uczniów

*

bezpłatną wycieczkę dla klasy o najlepszej frekwencji i Rejs Bałtycki dla wyróżniających się uczniów

*

zajęcia dla klasy mundurowej w jednostkach wojskowych i na poligonie

*

płatne staże krajowe i staże zagraniczne

*

dodatkowe zajęcia w Stadninie Koni Arabskich w Białce

*

bezpłatny internat

*

udział w programach współfinansowanych przez UE

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej realizuje projekt  „Europejskie wyzwania zawodowe” współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus +


Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez 40 uczniów naszej szkoły.
Projekt umożliwi 40 uczniom kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych w Sewilli  w partnerstwie z Escuela de Idiomas Carlos V.

Cele operacyjne projektu to: zapoznanie się z hiszpańskimi i standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym dla danego kraju wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i rolniczej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy, a także poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Wartość projektu: 467 046,94 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

Regulamin - pobierz