Dzisiaj w głowie czarne chmury,

Lecz zdążymy do matury !!!

Niech dzięcioły w lesie kują,

Maturzyści dziś balują !!!

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją na sto dni przed jednym z najważniejszych w życiu egzaminów, uczniowie klas IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej, spotkali się 27 stycznia 2018 r. w domu weselnym „Wiktoria” w Krasnymstawie, by świętować ten niezwykły moment.

Młodzież, jak przystało na pierwszy bal w swoim dorosłym życiu, prezentowała się niezwykle szykownie tańcząc poloneza. W uroczystości wzięli udział: dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Pan Jacek Jagiełło, wicedyrektor Pani Anna Kowalik, wychowawcy klas czwartych: Panie Ewa Antoniak, Anna Skubisz, Pan Waldemar Jurkiewicz oraz grono pedagogiczne. Swoją obecnością zaszczyciła maturzystów Pani Ewelina Rudy, która reprezentowała Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka. Odczytane zostały również listy z życzeniami od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Część oficjalną poprowadzili uczniowie: Magdalena Tochman i Łukasz Palat.

Młodzież i przybyli goście bawili się doskonale przy muzyce DJ Bass Shine i Buba. Wszyscy rozeszli się do domów pełni radości i satysfakcji z udanej zabawy. Na pewno ten bal pozostanie w pamięci uczestników na długo.

 

Tekst: Anna Skubisz

Fotografie: Beata Maluga

 

19 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawarł pisemną umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W ramach porozumienia zobowiązano się do współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie nowego kierunku kształcenia wprowadzonego w szkole – technik hodowca koni – oraz kierunków funkcjonujących już w poprzednich latach, czyli: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W celu nawiązania współpracy do Siennicy Różanej zawitał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Joanna Barłowska. Z ramienia szkoły list intencyjny został podpisany przez Jacka Jegiełłę – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie będą mogli korzystać z doświadczenia i wiedzy pracowników naukowych, brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Zadeklarowano też współpracę przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych w celu otrzymania wsparcia ze środków europejskich. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli także udział przedstawiciele samorządu – Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura i Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Nowosad.

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniowie siennickiej szkoły uzyskają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Z pewnością wykorzystają tę możliwość, przygotowując się do wykonywania zawodu lub do podjęcia studiów wyższych.

 

 Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Anna Kowalik

 

20 grudnia 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Podczas wizyty młodzież została zapoznana z działalnością i zadaniami służby więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy m.in. funkcjonariusza i wychowawcy. Młodzież dowiedziała się jakiego rodzaju zadania wykonują więźniowie (odpłatnie i nieodpłatnie), jakie są zasady udziału w pracach poza zakładem i jak wygląda procedura wyznaczania osób do poszczególnych zajęć. Ponadto mogliśmy zobaczyć Zakład Karny w Chełmie od wewnątrz - sale widzeń, cele więźniów a także  plac spacerowy.

Organizatorami wyjazdu były - Justyna Stręfner i Joanna Troć.

Tekst: Justyna Stręfner

 

 

Barszcz czerwony, kapusta z grzybami, pierogi, śledź, ryba po grecku to bohaterowie wieczerzy wigilijnej w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, która miała miejsce 20 grudnia 2017 roku. Bohaterowie, ale drugoplanowi - rzecz jasna - bo w naszej szkole najważniejsi są ludzie. Tu nawet bez szczególnej dbałości zawsze panuje rodzinna atmosfera. I tak było tym razem. Młodzież zadbała o uroczysty wstęp do kolacji. Były wiersze i kolędy. Nasz opiekun duchowy, ksiądz Ryszard Siedlecki, poprowadził wspólną modlitwę. Dyrektor Jacek Jagiełło złożył wszystkim najlepsze życzenia. Wszyscy połamali się opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu, pełnego tradycyjnych pyszności wykonanych tu na miejscu w stołówce internatu. Było uroczyście, wesoło i serdecznie.

 

 

 

 

12 grudnia 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w „Giełdzie zdrowia” zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Krasnymstawie we ws. półpracy z Starostwem Powiatowym. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie mogli wysłuchać prelekcji przygotowanej przez Bogumiłę Prymaczuk - kierownika Sekcji Oświaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat „Roli promocji zdrowia w zapobieganiu chorobom”.

Następnie odbył się quiz prozdrowotny, w którym uczniowie odpowiadali na losowo zadawane pytania dotyczące używek, odżywiania, chorób zakaźnych, chorób odzwierzęcych, czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia i chorób związanych ze stresem. Każdy z uczestników quizu otrzymał upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli degustować prozdrowotne potrawy przygotowane przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Przygotowano również punkty informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie młodzież miała okazję dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczyć wskaźnik BMI, zmierzyć RR oraz otrzymać materiały informacyjne. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowały uczennice: Agata Jagniątkowska, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska i Paulina Repeć.

 

Tekst: Elżbieta Krochmalska

 

 

14 grudnia 2017 roku obył się II etap konkursu „The Voice of Głowacki” - „Bitwy”. Tym razem miejscem zmagań młodych wokalistów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Do konkursu przystąpiło 16 laureatów poprzedniego etapu. W jury zasiedli muzycy: Jadwiga Litkowska, Anna Klus, Monika Pohl, Robert Maciejewski. Jurorzy po wysłuchaniu utworów wykonywanych solo i w duecie dokonywało oceny występów uczestników. Każdy z czterech trenerów typował dwie osoby z własnej drużyny, które przechodziły do dalszego etapu konkursu. W drużynie prowadzonej przez Jadwigę Litkowską swoje umiejętności szlifowały uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Kamila Gleń, Patrycja Zaworska i Paulina Repeć. Dwie z nich: Patrycja Zaworska oraz Kamila Gleń zakwalifikowały się do III etapu konkursu. Laureatkom serdecznie gratulujemy.

 

 

Tekst i fotografie: Elżbieta Krochmalska

 

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Irlandii w ramach „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

W spotkaniu z rodzicami i uczniami uczestniczyli: dyrektor szkoły – Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, Anna Sitkowska - przedstawiciel Infinity Business College w Irlandii, opiekunowie wyjeżdżający razem z młodzieżą- Anna Karwat i Renata Olida.

Pani Anna Sitkowska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące udziału uczniów w projekcie zagranicznych praktyk zawodowych w Irlandii. Poinformowała zebranych o zadaniach i celach projektu, zasadach finansowania wyjazdu, sposobach realizacji poszczególnych etapów projektu, regulaminach oraz możliwości spędzania wolnego czasu przez praktykantów.

Pani Sitkowska przedstawiła także rodzicom kryteria zaliczenia praktyk, omówiła sposoby obserwacji i oceniania zajęć na praktykach. Zapoznała rodziców z miejscem pracy uczniów, w których będą odbywali praktyki i sposobami kontaktowania w czasie pobytu za granicą. Przedstawiła warunki bytowe, opisała miejscowość w której będą przebywać uczniowie a także krótko przybliżyła mentalność Irlandczyków. Poruszony został temat dyscypliny pracy i zachowania zarówno w miejscach odbywania praktyk jak i podczas całego pobytu w Irlandii. Podczas rozmowy rodzice pytali o szczegóły dotyczące wyjazdu oraz pobytu w Irlandii.

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze i z nadzieją na pomyślną realizację Projektu.

 

 

Renata Olida i Anna Karwat.

19 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się V edycja kulinarnego konkursu bożonarodzeniowego pod hasłem "Tradycyjna potrawa Wigilijna”. Głównym celem konkursu było propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja potraw wigilijnych i dekoracji stołu, promowanie niepowtarzalnych smaków potraw, kształtowanie wrażliwości estetycznej, zachęcanie do poszukiwania inspiracji w lokalnym folklorze i tradycji a także wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej.

Po oficjalnym otwarciu konkursu przez panią wicedyrektor szkoły Annę Kowalik rozpoczęły się zmagania konkursowe. Jak co roku konkurs ten cieszył się dużym powodzeniem. Do rywalizacji przystąpiło 20 uczniów: Aleksandra Rozwałko i Weronika Zakrzewska (pierogi z kapustą i grzybami); Marta Kawęcka i Aleksandra Buta (barszcz czerwony z krokietami); Agnieszka Dąbska i Paulina Repeć (knedle z makowym farszem ); Anna Szadura i Natalia Ciołek (pierożki drożdżowe z barszczem czerwonym); Nika Wójtowicz i Dominika Zaj (rogaliki z różnymi nadzieniami i kompot wigilijny); Ewelina Sitarz i Patrycja Zaworska (pieczona ryba po grecku, chleb i pasta rybna); Agnieszka Lipska i Anna Małecka (pierniczki z lukrem); Agata Jagniątkowska i Weronika Grzesiuk (paszteciki z kapustą u grzybami); Malwina Adamczuk i Magdalena Sekuła (karp zapiekany w sosie pieczarkowym); Daria Zielińska i Julia Chodor (ryba po grecku). Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: Anna Kowalik – wicedyrektor szkoły, Ewa Miszczak - przedstawiciel Rady Rodziców, Ewa Połajdowicz – księgowa szkoły oraz Ewelina Matczuk - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej. Komisja konkursowa oceniała smak i wygląd potraw, związek dania z tradycją Wigilijną, a także dekorację stołu.

Po podsumowaniu wyników za najlepszą uznano grupę w składzie: Ewelina Sitarz i Patrycja Zaworska. Drugie miejsce zajęły: Nika Wójtowicz i Dominika Zaj. Miejsce trzecie przypadło: Paulinie Repeć i Agnieszce Dąbskiej. Po ogłoszeniu wyników odbyła się uroczystość, podczas której wręczono zwycięzcom dyplomy i nagrody. Gratulując zwycięzcom, zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Organizacją konkursu na terenie szkoły i opieką nad uczennicami zajęli się nauczyciele – Danuta Dudzic, Justyna Klejna, Anna Watras-Lekan