24 kwietnia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odchodził swoje święto – Dzień Patrona czyli Siennickie Augustynki. Obchody zostały otwarte przez dyrektora Jacka Jagiełłę, który podczas swojego wystąpienia odniósł się do postaci Augusta Cieszkowskiego, jego pracowitości i dokonań naukowych oraz rolniczych pasji. Powitał też gości przybyłych na uroczystość: państwa Ewę Jarosławę i Włodzimierza Buczyńskich (znawców życia i działalności Cieszkowskiego oraz autorów wielu publikacji jemu poświęconych), Monikę Łukasik (dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, który mieści się w pałacu Cieszkowskich) wraz z Anną Horecką, Dariusza Michalaka (Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) oraz przedstawicielki Rady Rodziców – Ewę Miszczak i Agnieszkę Zaworską. Szkołę zaszczycił również swoją obecnością Sekretarz Gminy Siennica Różana – Dariusz Turzyniecki.

Tegoroczne obchody miały nietypowy przebieg, bowiem prowadzący uroczystość poinformowali skonsternowaną publiczność, że organizatorzy nie zdążyli z przygotowaniem akademii i mogą pokazać jedynie, jak przebiegała próba. W ten przewrotny sposób zrealizowali scenariusz zatytułowany „Malkontentom mówimy stanowcze NIE, czyli Siennickie Augustynki na próbę”. Uczniowie w trakcie występu spierali się ze sobą, przedstawiali własne pomysły i argumenty, a także przypomnieli sylwetkę Augusta Cieszkowskiego posługując się przy tym… mową wiązaną, czyli wierszem. Scence towarzyszył występ zespołu wokalnego.

W realizacji wzięli udział następujący uczniowie: Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Daria Zielińska, Aleksandra Rozwałko, Patrycja Zaworska, Agnieszka Lipska, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Dawid Tokarczyk i Bartosz Ostrówka. Za nagłośnienie odpowiedzialni byli – Kuba Żeliszczak i Michał Miszczak. Przygotowaniami kierowali następujący nauczyciele: Monika Nagowska, Joanna Troć, Jadwiga Litkowska i Robert Bobryk. Pomocy przy wykonaniu dekoracji udzielili: Beata Maluga i Waldemar Jurkiewicz.

 

 

Tekst: Robert Bobryk

Fotografie: Anna Kowalik

„Łączy nas pamięć” - pod takim hasłem 19 kwietnia obchodzona była w całej Polsce 75. rocznica powstania w getcie warszawskim. Również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej upamiętniono to jakże ważne dla historii Polski wydarzenie. Dyrekcja, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie chętnie nosili na piersi żonkile, symbol powstania.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku było zbrojnym wystąpieniem żydowskiej formacji zbrojnej na terenie getta. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była likwidacja getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów realizowanego przez Niemcy hitlerowskie. Przywódcą powstania był Mordechaj Anielewicz. Walka powstańców ze znacznymi siłami niemieckimi trwała do połowy maja 1943 roku. Większość powstańców wraz z Anielewiczem, zginęła lub została przetransportowana do obozów zagłady m.in. do Auschwitz. Jednym z ocalałych powstańców w getcie warszawskim był Marek Edelman kardiolog, który co roku, w dniu rocznicy powstania, kładł bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Lalik

W szkolnym internacie ZSCKR w Siennicy Różanej 18 kwietnia 2018 r. odbyło się pożegnanie absolwentów klas IV Technikum i III klasy Branżowej Szkoły I stopnia. W uroczystości uczestniczyli absolwenci kończący edukację w roku szkolnym 2017/2018, wychowawcy klas, mieszkańcy internatu, Dyrektor szkoły Pan Jacek Jagiełło, Wicedyrektor Pani Anna Kowalik oraz Kierownik internatu Pan Dawid Jaruga.

Mieszkańcy internatu pożegnali starszych kolegów inscenizacją przypominającą poszczególne lata nauki, które obejmowały okres dorastania w internacie. Spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowania pracy w przeciągu minionych lat nauki. Uroczystość poprowadzili Angelika Bednaruk i Bartosz Ostrówka. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Jadwiga Litkowska wraz z zespołem w składzie: Weronika Zakrzewska, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska, Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lipska. Absolwenci otrzymali upominki w formie pamiątkowych zdjęć nagranych na płycie, przygotowane przez młodszych kolegów, które oprawił Dawid Tokarczyk.

Naszym absolwentom życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Do zobaczenia w dorosłym życiu.

 

Tekst: Anna Skubisz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w celu prowadzenia klas mundurowych podjął współpracę z Jednostką Wojskową 1230 w Chełmie. W dniach 19 i 23 marca 2018 roku młodzież z Siennicy Różanej wzięła udział w szkoleniu na temat ceremoniału wojskowego. Szkolenie przeznaczone było dla pocztów sztandarowych. Uczniowie poznali m.in. kryteria doboru pocztu sztandarowego do rodzaju uroczystości i przeszli praktyczny trening chwytów sztandarem oraz musztry. Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy, młodzież uczestniczyła w podstawowym szkoleniu strzeleckim. Dotyczyło ono zachowania na strzelnicy, zasad bezpieczeństwa i komend, podstawy obsługi broni palnej, przyjmowania postawy strzeleckiej i celowania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojego talentu strzeleckiego przy wykorzystaniu karabinka typu Beryl z oprzyrządowaniem optycznym.

Szkolenie było bardzo interesujące, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas wizyty w Chełmie przydadzą się podczas uroczystości, w których będzie brał udział poczet sztandarowy szkoły.

 

  

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie. W zmaganiach wzięło udział pięciu uczniów z klasy II BTP: Patryk Dominik, Bartłomiej Kawka, Wojciech Młynarczyk, Dawid Tokarczyk i Jakub Żeliszczak. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań. Po podliczeniu wyników zwycięzcą szkolnego etapu konkursu został Bartłomiej Kawka i to on będzie reprezentował szkołę na etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żeliszczak, a trzecie Dawid Tokarczyk. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: Piotr Padziński (przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie) oraz nauczyciel Krzysztof Rękas, który zajął się organizacją szkolnego etapu. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie, a ich wręczenia dokonali – Piotr Padziński i dyrektor szkoły Jacek Jagiełło. 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Rękas

 

22 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii smoleńskiej. Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło wspomniał w swoim przemówieniu jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną ojczyznę. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę musimy pokazać jak wielkim i zjednoczonym jesteśmy narodem, aktywność młodzieży jest tego najlepszym przykładem. W związku z obchodami okolicznościowy list przesłał Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List odczytała Monika Nagowska. Szkoła miała zaszczyt gościć tego dnia państwa Barbarę i Artura Buchtów – przedstawicieli rodziny Wacława Buchta. Na uroczystości obecny był także ks. kan. Ryszard Siedlecki oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej – Janusz Ślipecki. Uczniowie podczas wzruszającej części artystycznej przybliżyli sylwetki majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, a także Franciszka, Tadeusza i Wacława Buchtów oraz tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku.
W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Malwina Adamczuk, Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Angelika Bednaruk, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Grzegorz Misztal, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartosz Ostrówka, Dawid Tokarczyk. Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele: Joanna Troć, Justyna Stręfner, Jadwiga Litkowska, Monika Nagowska i Zbigniew Rasiński, a także mieszkańcy internatu. Obsługę techniczną zapewnili – Jakub Żeliszczak i Michał Miszczak.


Tekst: Joanna Troć
Zdjęcia: Agnieszka Lewandowska i Anna Szadura.
     

„Barwa i broń” – na taki właśnie temat w Muzeum Powstania Warszawskiego 19 marca 2018 r. odbyła się lekcja muzealna, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Lekcję poprzedził pokaz krótkiego 5-minutowego filmu „Miasto ruin” w formacie 3D. Przewodnikiem po wystawie i jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia był Mariusz Miroz, nauczyciel historii. W sposób ciekawy i przystępny opowiedział jaką symbolikę podczas powstania miały barwy narodowe oraz jakiej broni używali powstańcy w czasie walk z okupantem.  

14-osobowa grupa z Siennicy Różanej dowiedziała się dlaczego doszło do powstania, kto był jego dowódcą, jakimi siłami dysponowała Armia Krajowa. Mogli też porównać jej liczebność z armią niemiecką dzięki udostępnionym materiałom pomocniczym. Druga część zajęć odbyła się w salach wystawowych. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. broń i mundury w jakie byli ubrani powstańcy, replikę samolotu Liberator B-24, czy też „Kubusia” – jedyny samochód pancerny powstańców warszawskich. Podczas wędrówki po muzeum uczniowie dostali zadanie znalezienia opaski dowódcy powstania płk. Antoniego Chruściela ps. Monter, późniejszego generała brygady. 

 Na zakończenie pobytu w muzeum uczestnicy zajęć rozwiązali quiz składający się z 10 krótkich pytań. Młodzież mogła również zadać pytania dotyczące tematu lekcji, ale także innych zagadnień związanych z powstaniem warszawskim. Uczniowie z pewnością będą teraz inaczej patrzeć na te wydarzenia, gdyż wzbogacili swoją wiedzę historyczną o nieznane wcześniej fakty.

Po wyjściu z muzeum był czas na pamiątkowe zdjęcia, do czego zachęcała słoneczna aura mimo minusowej temperatury. Za zorganizowanie wyjazdu odpowiadała Agnieszka Lalik, a opiekę nad uczniami sprawowali – dyrektor szkoły Jacek Jagiełło oraz Krzysztof Rękas. 

 

 

Tekst: Agnieszka Lalik 

Zdjęcia: Krzysztof Rękas, Aleksandra Rozwałko, Paulina Repeć