ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA – EWELINA SITARZ kl. II BTP

 

ZASTĘPCA – MALWINA ADAMCZUK III BTP

 

SKARBNIK –  PATRYCJA ZAWORSKA kl. III BTP

 

 

OPIEKUNOWIE SU – RENATA DYK, ANNA RYBAK