ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA – Weronika Zakrzewska kl. III BTP

 

 

ZASTĘPCA – Daria Zielińska kl. II BTP

 

 

SKARBNIK –  Klaudia Golec - kl. II BTP

 

 

 

OPIEKUNOWIE SU – RENATA DYK, ANNA RYBAK