Lato już minęło, lecz piękny jesienny dzień stanowił idealną okazję do zorganizowania integracyjnego wyjazdu na spływ kajakowy. W wyjeździe uczestniczyła klasa I PT wraz z wychowawczynią – Justyną Klejna i nauczycielami Panią Agnieszką Lalik oraz Panem Krzysztofem Rękasem. Trasa spływu wiodła z Obroczy do Zwierzyńca. Przed rozpoczęciem spływu wysłuchaliśmy instrukcji oraz wskazówek na temat zachowania ostrożności i bezpieczeństwa, po czym wsiedliśmy do kajaków i wyruszyliśmy w trasę, która wiodła przez rzekę Wieprz. Podczas spływu natrafiliśmy na różne przeszkody w postaci konarów drzew, mielizn oraz meandrów rzeki. Sztuka wiosłowanie nie dla wszystkich okazała się łatwa. Zdarzały się różne style wiosłowania od płynięcia tyłem przez kręcenie się w koło aż do obijania się o brzegi, niektórzy też osiadali na mieliznach. Po około dwóch godzinach wiosłowania wszyscy szczęśliwie dopłynęliśmy do przystani. Następnie głodni i trochę zmęczeni udaliśmy się na zasłużony obiad. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że wyjazd był bardzo udany, stanowił świetną okazję do lepszego poznania się oraz integracji. Wyjazd zorganizowała Justyna Klejna, w opiece nad młodzieżą wspierali ją Agnieszka Lalik oraz Krzysztof Rękas.

 

 

Tekst: Justyna Klejna

 

„Mam taki bardzo rzadki fach:

Odnawiam dusze.”

 

12 października 2017 r. nasza społeczność szkolna uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji okolicznościowe listy przesłali : Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Minister Edukacji Narodowej – Anna Elżbieta Zalewska, Kurator Oświaty w Lublinie – Teresa Misiuk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Arkadiusz Tofil. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kościoła, władz powiatowych, gminnych, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, służby zdrowia, przedsiębiorców i Rady Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej. Goście wypowiedzieli wiele serdecznych słów pod adresem dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło. Szkoła gościła w tym dniu liczną grupę rodziców, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, bowiem Święto Komisji Edukacji Narodowej było okazją do oficjalnego przyjęcia w poczet uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego grona młodzieży rozpoczynającej naukę w Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. W trakcie oficjalnej uroczystości złożyli oni uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Zobowiązali się do rzetelnego zdobywania wiedzy, godnego reprezentowania imienia szkoły i dochowywania wierności jej najlepszym tradycjom, rozwijania w sobie postawy obywatelskiej, traktowania patriotyzmu jako wartości nadrzędnej w codziennej pracy, postępowania zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji, cenienia wartości ogólnoludzkich, przestrzegania praw człowieka, szanowania honoru i godności. Każdy z przedstawicieli klas pierwszych uczestniczył również w ceremonii pasowania na ucznia ZS CKR w Siennicy Różanej, której przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło. Podczas uroczystości miało również miejsce zaprzysiężenie nowego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w osobach: przewodnicząca – Ewelina Sitarza, uczennica klasy II Technikum; zastępca przewodniczącej - Malwina Adamczuk, uczennica klasy III Technikum; skarbnik – Patrycja Zaworska, uczennica klasy III Technikum. Przedstawicielki nowej uczniowskiej władzy szkolnej podpisały akt zaprzysiężenia, ogłosiły także wyniki konkursu, który odbył się z okazji Dnia Chłopaka i był pierwszym oficjalnym przedsięwzięciem nowego samorządu. Tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela zdobył pan Robert Bobryk, a najsympatyczniejszym uczniem został ogłoszony Damian Wrona, reprezentujący klasę III Technikum. Dzień Edukacji Narodowej był też okazją do wręczenia przez dyrektora szkoły nagród pracownikom oświaty. Uczniowie uczcili swoich nauczycieli dedykując im wiązankę poetycką. Słowa wdzięczności skierowali do nich również rodzice. Przygotowali wyśmienity orzechowy tort i inne słodkości, by stworzyć wyjątkową, rodzinną atmosferę. Obchody zamknął szkolny obrzęd sadzenia Drzew Pamięci przez klasy rozpoczynające naukę w szkole. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klasy II Technikum: Ewelina Sitarz, Patryk Kłapouchy, Aleksandra Rozwałko, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Dawid Tokarczyk, Weronika Zakrzewska. Współpracowali z nimi uczniowie klasy I Technikum: Kamila Gleń, Maciej Ciosek, Marcin Charmas oraz przedstawicielki klasy III Technikum: Patrycja Zaworska, Malwina Adamczuk.

Obsługą techniczną zajęli się Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Za organizację uroczystości byli odpowiedzialni nauczyciele: Ewa Dobrzańska – Mochniej, Anna Karwat, Justyna Klejna.

 

Tekst: Ewa Dobrzańska – Mochniej

 

10 października 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z Anną Sitkowską - przedstawicielem Infinity Business College, z którym szkoła współpracuje w ramach realizacji projektu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

Pani Anna Sitkowska spotkała się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2018 roku. Grupa biorąca udział w tej ponadnarodowej mobilności to 35 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych uczących się w Technikum w Siennicy Różanej zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież dowiedziała się jak wygląda przebieg praktyk zawodowych w Irlandii, poznała możliwości, jakie daje zagraniczny wyjazd tego typu oraz uzyskała odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stażu.

Spotkaniu towarzyszyło szkolenie przeprowadzone przez Marię Karwowską i Ewą Wasiluk na temat zarządzania projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Uczestnicy poznali sposób realizowania i upowszechniania projektów tego typu.

 

 

 

 

W dniu 9 października 2017 r. samorząd internatu zorganizował imprezę okolicznościową z okazji Dnia Chłopaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Szkoły Pan Jacek Jagiełło, Pani Wicedyrektor Anna Kowalik, Kierownik Internatu Pan Dawid Jaruga, nauczyciele oraz wychowawcy. Młodzież przygotowała krótką część artystyczną z odrobiną humoru oraz słodki poczęstunek. W uroczystości udział wzięli uczniowie: Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Paulina Repeć, Malwina Adamczuk, Aleksandra Rozwałko, Kamila Gleń, Patrycja Zaworska, Paweł Biłan, Wojciech Młynarczyk i Bartosz Bartosiak. Impreza została zorganizowana pod kierunkiem nauczycieli wychowawców: Katarzyny Rysak, Anny Watras-Lekan, Anny Skubisz. Męska część młodzieży internackiej była mile zaskoczona, zaś wszystkim dopisywały dobre humory.

 

 

 

Tekst: Katarzyna Rysak

Zdjęcia: Anna Skubisz

 

6 października 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w III Festiwalu Siennickich Smaków. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz Urząd Gminy w Siennicy Różanej i Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem. W Festiwalu Siennickich Smaków wzięły udział lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i uczennice naszej szkoły: Agnieszka Dąbska, Patrycja Zaworska, Paulina Repeć oraz Agata Jagniątkowska z klasy III i II Technikum, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Konkurs przebiegał pod hasłami: „Król ziemniak”, „Królowa dynia” oraz „Zdrowotna nalewka”. Daniami przygotowanymi i zaprezentowanymi przez uczennice były: ziemniaki faszerowane, tarta z dyni oraz nalewka z czarnej porzeczki. Dziewczęta zdobyły III miejsce w kategorii „Królowa dynia” za wyśmienitą  tartę z dyni. Uczennice podeszły do konkursu z wielkim zaangażowaniem oraz godnie reprezentowały szkołę. Opiekę nad młodzieżą w czasie festiwalu pełnili nauczyciele zawodu - Anna Rybak i Justyna Klejna.


Tekst: Anna Rybak

„A to Polska właśnie” - pod takim hasłem 5 października 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, odbyło się Czytanie „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego. Przypomniano biografię artysty, jak również fragmenty jego utworów, nawiązujące do losów Polski i Polaków. Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. „Wesele. Dramat w trzech aktach”, to najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.

„A no chciałeś, masz wesele…” - tego dnia do „Wesela” podeszliśmy bardzo dosłownie. Do biesiadnego stołu zasiedli i zarazem wzięli udział w inscenizacji dramatu - Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jacek Jagiełło oraz uczniowie: Malwina Adamczuk, Agata Jagniątkowska, Paulina Repeć, Aleksandra Rozwałko, Weronika Zakrzewska, Dawid Tokarczyk, Arkadiusz Siedlecki, Grzegorz Misztal i Bartłomiej Ostrówka. Oprawę muzyczną zapewnili: Kamila Gleń, Patrycja Zaworska, Paulina Repeć i Paweł Biłan. Uroczystość poprowadzili - Magdalena Tochman i Damian Wrona. Obsługą techniczną spotkania zajęli się - Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Młodzież została przygotowana przez Justynę Stręfner i Joannę Troć.

„Od tańczenia takiem osłabła…” - kujawiak i inne utwory muzyczne porwały do tańca naszych wspaniałych gości. Taniec, zwłaszcza ten weselny, kojarzy się zazwyczaj z celebracją szczęścia, dobrą zabawą i brataniem się. W „Weselu” Wyspiańskiego, widzimy przecież wirujące pary w rytm wiejskiej, żwawej muzyki. Tak też było i u nas.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy służyli pomocą w organizacji Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W sposób szczególny pragniemy podziękować Pani Monice Nagowskiej i Dyrektorowi Centrum Kultury w Siennicy Różanej - Andrzejowi Davidowi Misiurze, którzy wsparli nas bezinteresownie.

 

Tekst: Joanna Troć

Zdjęcia: Agnieszka Dąbska

 

W dniu 4 października 2017 r. delegacja nauczycieli ZS CKR w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem Jackiem Jagiełło udała się do Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi na uroczystość złożenia ślubowania i wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Uroczystości przewodniczyli Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski, Dyrektor Departamentu Ewa Markowska-Bzducha oraz Wicedyrektor Departamentu Robert Jakubik. Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego z rąk Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego odebrali: Renata Dyk, Anna Karwat, Robert Bobryk i  Dawid Jaruga.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni pozowali do pamiątkowej fotografii. Następnie uroczystość uświetnił występ uczniów ZS CKR ze Starego Brześcia.

 

 

 

27 września 2017 młodzież z Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w projekcie edukacyjnym „BohaterON - włącz historię!”. Pamięć o uczestnikach powstania warszawskiego oraz budowanie mostu między pokoleniami – to najważniejsze cele projektu „BohaterON – włącz historię!”. Akcja powstała, by każdy zainteresowany mógł oddać indywidualny hołd ludziom walczącym o wolną Polskę oraz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach z tamtych lat. Stąd też nazwa projektu - połączenie słów „bohater” i „ON”. Powstańcy dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają polską tożsamość i narodową kulturę. Wychowankowie bardzo chętnie wzięli udział w projekcie, okazując bohaterom swoje uznanie i kierując ku nim zwykłe „DZIĘKUJĘ” – słowo proste a jak wielkie. Akcja trwała od 1 sierpnia do 2 października.

Dziękujmy BohaterON oraz Karolinie Golec za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Joanna Troć

 

 

To był wyjątkowy dzień. Pogodny, słoneczny, a przede wszystkim pełen intencji. Myśl przewodnia tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Napełnieni Duchem Świętym”. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej na placu przed szczytem Jasnogórskim. O godzinie 15.00 zgromadziliśmy się w Bazylice Jasnogórskiej, aby w czasie godziny ewangelizacyjnej wysłuchać świadectwa nawrócenia naszej starszej koleżanki. Nasze intencje modlitewne złożyliśmy podczas Mszy św. odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika metropolitę lubelskiego wraz z Aktem Zawierzenia maturzystów w opiekę Maryi. Wszyscy w głębokiej zadumie uczestniczyliśmy w XXXIII Pielgrzymce Maturzystów.

 

Tekst: Ks. kan. Ryszard Siedlecki

Fotografie: Anna Skubisz