Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

22 maja 2018 roku dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyło w Tygodniu Drzwi Otwartych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Podczas pobytu młodzież mogła obejrzeć prezentację doświadczeń wazonowych i z wykorzystaniem mikroparcel glebowych, demonstrację łanowych doświadczeń polowych w zakresie porównania systemów gospodarowania (integrowanego i monokultury) oraz pokaz badań prowadzonych w jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce.

Wycieczka dydaktyczna wzbogaciła wiedzę uczniów i była doskonałą okazją, aby spojrzeć na rolnictwo z niecodziennej – naukowej – strony.

 

 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Kubina

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 22 marca oraz 17 maja 2018 roku gościła w Galerii Krasnystaw. Podczas zorganizowanych Happeningów Edukacyjnych miały miejsce pokazy umiejętności zawodowych młodych adeptów sztuki kulinarnej. Można było podziwiać wykonane metodą curvingu owocowe dzieła sztuki – jeża oraz kaczkę. Dużym uznaniem cieszyły się babeczki i słodkie gofry. Zapach pieczonych gofrów i parzonej kawy przyciągał zaciekawionych klientów Galerii. Wszystkie osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zrobić zdjęcie ze szkolną maskotką. Otwarta forma spotkania uczniów ze społecznością lokalną sprzyjała prezentacji oferty edukacyjnej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło składa przedstawicielom Galerii – Agacie Karwan i Adamowi Kulawiakowi – serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu Happeningów Edukacyjnych.

Wyjazd młodzieży został przygotowany przez nauczycieli: Danutę Dudzic, Annę Watras–Lekan, Justynę Klejnę, Marcina Suchodolskiego, Agnieszkę Lalik, Renatę Dyk i Elżbietę Krochmalską. W prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział uczniowie: Klaudia Natalia Golec, Karolina Matwiejuk, Julia Weronika Chodor, Gabriela Elżbieta Hać, Weronika Kowalska, Daria Zielińska, Kinga Daria Biłan, Jan Antonio Giangreco, Szymon Kukiełka, Patryk Ryszard Zarek, Radosław Flis, Paweł Kamiński i Kamil Mazur.

 

 

Tekst i zdjęcia: Renata Dyk, Elżbieta Krochmalska

13 maja 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczył w Gminnych Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie rozpoczął przemarsz gości i pocztów sztandarowych do kościoła parafialnego pw. WNMP w Siennicy Różanej na mszę św. w intencji ojczyzny, którą koncelebrowali - ks. profesor Marian Pokrywka i ks. kan. Ryszard Siedlecki. Na obchody jubileuszowe przybyli m.in.: prof. dr hab. Józef Zając (Senator RP), Hanna Mazurkiewicz (Burmistrz Krasnegostawu), dr Beata Fałda (Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie), Henryk Czerniej (Wicestarosta Krasnostawski), przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, reprezentanci Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych, a nawet Mikołaj Rej i Mikołaj Siennicki odgrywani przez aktorów Teatru Pokoleń.

Podczas przemarszu i nabożeństwa uczestnikom uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Tarnogóry pod dyrekcją Józefa Czugały. Dalsza część obchodów odbyła się w amfiteatrze, gdzie w serdecznych słowach wszystkich uczestników przywitał Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana). Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Nowosadem oraz Dyrektorem Centrum Kultury w Siennicy Różanej – Andrzejem Davidem Misiurą – wręczył Gminne Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Z okazji jubileuszu zaprezentowano interesującą część artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej oraz młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Tego dnia w amfiteatrze wystąpili: Paulina Repeć, Weronika Zakrzewska, Agata Jagniątkowska, Patrycja Zaworska, Agnieszka Lipska, Aleksandra Rozwałko i Dawid Tokarczyk. Widzowie mogli też podziwiać występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, występy wokalne oraz taneczne w wykonaniu najmłodszych artystów, a także popisowe układy choreograficzne zespołu „No Name”, wiązankę pieśni w wykonaniu zespołu „Kombatant” z Chełma, Chóru Mieszanego „Echo”, rodzeństwa Agnieszki i Artura Proskurów. Przygrywała również, jak zwykle niezawodna, Kapela Ludowa „Siennica”.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przygotował stoisko promocyjne i poczęstunek dla uczestników uroczystości. Niecodziennych wrażeń dostarczył też zlot motocyklowy. Mieszkańcy Siennicy Różanej przy okazji jubileuszu obejrzeli zarówno nowe, jak i dawne modele motocykli oraz zabytkowy samochód, dzięki któremu można było poczuć atmosferę dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

Tekst: Robert Bobryk

27 kwietnia 2018 r. słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pod czujnym okiem opiekuna Zbigniewa Rasińskiego wybrali się na wyjazdowe zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa. Miejscem docelowym spotkania było gospodarstwo rodzinne państwa Piróg w miejscowości Bzite. Nestorką rodu jest pani Kazimiera, która to po śmierci męża wspólnie z synem Marianem zaczęła rozbudowę ok. 12-hektarowego gospodarstwa.

Kiedy okazało się, że w środku wsi brakuje miejsca postanowili zacząć wszystko od początku i w szczerym polu wybudowali nowoczesne rodzinne gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną. Obecnie Marian Piróg wspólnie z żoną Jolantą, synem Konradem, córką Pauliną, zięciem Kamilem oraz najmniejszymi pociechami - Kacperkiem i Sabinką - prowadzą produkcję roślinną na powierzchni ok. 440 ha. Słuchacze kursu na własne oczy mogli zobaczyć bardzo nowoczesne zaplecze techniczne oraz poznać strukturę zasiewów. Przekonali się, że wspólnymi siłami można stworzyć coś, czym warto się pochwalić nie tylko w kraju, ale i za granicą oraz że polskie rolnictwo jest bardzo nowoczesne i zawansowane technologicznie.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (prowadzenie produkcji rolniczej) pozwala słuchaczom poznawać nowoczesne metody gospodarowania, rozwijać umiejętności i poszerzać horyzonty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą formą zdobywania wiedzy do nauki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

 

 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Rasiński

 

25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się branżowa konferencja „ASF – edukacja i zwalczanie” w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań przygotowywanych w szkołach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała charakter regionalny, przybyli na nią goście z całego województwa lubelskiego, jak zawsze życzliwie witani przez dyrektora Jacka Jagiełłę. Gościem honorowym był tego dnia Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. On też uroczyście otworzył spotkanie, wygłosił prelekcję na temat „Administracyjne metody zwalczania ASF”, a także odpowiadał na pytania podczas forum dyskusyjnego. Informacji na temat działań podejmowanych w zakresie zapobiegania ASF na terenie województwa udzielił Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski. Z prelekcją „Afrykański pomór świń – epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych” wystąpił dr hab. Krzysztof Niemczuk – profesor nadzwyczajny i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Wiolety Kniżewskiej z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na temat: „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Kolejny prelegent – dr Paweł Piotrowski (Wojewódzki Lekarz Weterynarii) – wygłosił prelekcję „Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w zakresie ASF w województwie lubelskim”. W programie konferencji przewidziano również forum dyskusyjne i wszyscy chętni do zabrania głosu lub zadawania pytań mogli wziąć czynny udział w spotkaniu. Wystąpili m.in.: Artur Pizoń – Wicedyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Na konferencji obecni byli także: Waldemar Banach (Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej) i dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Agnieszka Piekarska, Eugeniusz Klucha i Renata Smoter-Pionke, Bogusław Marczuk, Leszek Młynarczyk. Wśród uczestników byli samorządowcy – Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski), Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana), Jerzy Kwiatkowski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Chełmie) i reprezentanci samorządu lokalnego z całego regionu, w tym również radni i sołtysi. Tego dnia do Siennicy Różanej przybyli przedstawiciele Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krasnymstawie, Nadleśnictwa Krasnystaw, Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie i Chełmie, Powiatowych Biur ARiMR i Placówek Terenowych KRUS, Polskiego Związku Łowieckiego, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i Posterunku w Siennicy Różanej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz lekarze weterynarii, członkowie Kół Łowieckich, nauczyciele (w tym państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy z Wielkopolski, którzy gościli w szkole z okazji Dnia Patrona), rolnicy, hodowcy trzody chlewnej i uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wraz z rodzicamii. W konferencji łącznie wzięło udział 200 uczestników, co świadczy o wielkim zainteresowaniu tematem. W programie znalazło się także uroczyste poświęcenie i otwarcie szkolnego placu manewrowego do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Przecięcia wstęgi dokonali – Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Przy tej okazji młodzież otrzymała miły prezent z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – komplet piłek wręczony przez Rafała Romanowskiego.

Konferencji towarzyszył pokaz regionalnych produktów – wędlin z RSP Zagroda, nabiału z OSM w Krasnymstawie i wyrobów firmy Lubella. Uczestnicy mieli też do dyspozycji punkty informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz stoisko z prasą rolniczą Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu. Ponieważ na konferencji obecni byli dziennikarze (m.in. z Portalu Rolniczego Gospodarz.pl), relacje z przebiegu wydarzenia będzie można poznać również z przekazów medialnych. Na zakończenie dnia Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski spotkał się z kadrą zatrudnioną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej i przedstawicielami Rady Rodziców.

Dla wszystkich osób biorących udział w konferencji przewidziano pakiet materiałów informacyjnych przekazywanych podczas rejestracji oraz poczęstunek, serwowany przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Przerwę kawową umilał gościom szkolny zespół wokalny, można też było obejrzeć wystawę fotografii uczniów. Szkoła po raz kolejny udowodniła, że potrafi sprostać wyzwaniom i zaprezentowała się jako sprawny organizator branżowych wydarzeń.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Joanna Troć

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 24 kwietnia 2018 roku odbyły się Dni Otwarte. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie to ma charakter pikniku edukacyjnego, tak też było i tym razem. W murach naszej szkoły gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych z Cycowa, Izbicy, Kraśniczyna, Krupego, Małochwieja Dużego, Orłowa Drewnianego oraz Sielca.

Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić swoje umiejętności w licznych konkurencjach. Wszyscy zainteresowani mechaniką i nowoczesnymi technologiami mogli przetestować park maszynowy oraz stację kontroli pojazdów w warsztatach szkolnych. Uczniowie siedzieli za kokpitem kombajnu zbożowego, sprawdzili możliwości Suzuki Baleno i spróbowali swoich sił na nietypowych modelach zwierząt hodowlanych – wyzwaniem był udój krowy mlecznej czy też ujeżdżanie byka. Młodzież miała do dyspozycji nie tylko eksponaty. Uczniowie podziwiali pokaz koni arabskich, mieli też okazję przejechać się bryczką. A wszystko za sprawą współpracy ze Stadniną Koni Arabskich w Białce. W Białce będą odbywały się wszystkie zajęcia praktyczne w ramach wyjątkowego kierunku, jaki szkoła otwiera od września – technik hodowca koni. Drugą nowością edukacyjną w przyszłym roku szkolnym będzie klasa mundurowa objęta patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W zaprezentowaniu uczniom tego kierunku kształcenia szkołę wsparł Batalion Zmechanizowany z Chełma, który przygotował pokaz wojskowego sprzętu, wyposażenia oraz musztry.

Wyjazd młodzieży został przygotowany przez nauczycieli: Danutę Dudzic, Annę Watras–Lekan, Justynę Klejnę, Marcina Suchodolskiego, Agnieszkę Lalik, Renatę Dyk i Elżbietę Krochmalską. W prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział uczniowie: Klaudia Natalia Golec, Karolina Matwiejuk, Julia Weronika Chodor, Gabriela Elżbieta Hać, Weronika Kowalska, Daria Zielińska, Kinga Daria Biłan, Jan Antonio Giangreco, Szymon Kukiełka, Patryk Ryszard Zarek, Radosław Flis, Paweł Kamiński i Kamil Mazur.

Szkoła w Siennicy oprócz już wspomnianych kierunków - mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, hodowli koni i klasy mundurowej – oferuje również naukę w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podczas Dni Otwartych uczniowie obejrzeli szkolne pracownie oraz warsztaty. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu młodzież pytała o różne aspekty nauki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, m.in. o możliwość otrzymania stypendium dyrektora, rozwoju zainteresowań, zdobycia dodatkowych uprawnień, takich jak spawanie MAG, obsługa wózków widłowych, udział w projektach czy w wyjazdach zagranicznych. Gimnazjaliści zobaczyli również internat, w którym udostępniany jest bezpłatny internet, sala kinowa, bilard i sala sportowa, aneks kuchenny, a nawet studio muzyczne.

Tego dnia w szkole przygotowano także ciekawą propozycję dla przybyłych nauczycieli. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie, Eliza Mazurek i Katarzyna Józefacka, przeprowadziły warsztaty pt. „Zmiany w reformie oświaty w kontekście doradztwa zawodowego”. Na zakończenie Dni Otwartych przewidziano poczęstunek i prezentację wyrobów przygotowanych przez uczniów – ciast, gofrów i przepysznej pizzy.

Tekst: Elżbieta Krochmalska

24 kwietnia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odchodził swoje święto – Dzień Patrona czyli Siennickie Augustynki. Obchody zostały otwarte przez dyrektora Jacka Jagiełłę, który podczas swojego wystąpienia odniósł się do postaci Augusta Cieszkowskiego, jego pracowitości i dokonań naukowych oraz rolniczych pasji. Powitał też gości przybyłych na uroczystość: państwa Ewę Jarosławę i Włodzimierza Buczyńskich (znawców życia i działalności Cieszkowskiego oraz autorów wielu publikacji jemu poświęconych), Monikę Łukasik (dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, który mieści się w pałacu Cieszkowskich) wraz z Anną Horecką, Dariusza Michalaka (Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) oraz przedstawicielki Rady Rodziców – Ewę Miszczak i Agnieszkę Zaworską. Szkołę zaszczycił również swoją obecnością Sekretarz Gminy Siennica Różana – Dariusz Turzyniecki.

Tegoroczne obchody miały nietypowy przebieg, bowiem prowadzący uroczystość poinformowali skonsternowaną publiczność, że organizatorzy nie zdążyli z przygotowaniem akademii i mogą pokazać jedynie, jak przebiegała próba. W ten przewrotny sposób zrealizowali scenariusz zatytułowany „Malkontentom mówimy stanowcze NIE, czyli Siennickie Augustynki na próbę”. Uczniowie w trakcie występu spierali się ze sobą, przedstawiali własne pomysły i argumenty, a także przypomnieli sylwetkę Augusta Cieszkowskiego posługując się przy tym… mową wiązaną, czyli wierszem. Scence towarzyszył występ zespołu wokalnego.

W realizacji wzięli udział następujący uczniowie: Paulina Repeć, Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Daria Zielińska, Aleksandra Rozwałko, Patrycja Zaworska, Agnieszka Lipska, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Dawid Tokarczyk i Bartosz Ostrówka. Za nagłośnienie odpowiedzialni byli – Kuba Żeliszczak i Michał Miszczak. Przygotowaniami kierowali następujący nauczyciele: Monika Nagowska, Joanna Troć, Jadwiga Litkowska i Robert Bobryk. Pomocy przy wykonaniu dekoracji udzielili: Beata Maluga i Waldemar Jurkiewicz.

 

 

Tekst: Robert Bobryk

Fotografie: Anna Kowalik

„Łączy nas pamięć” - pod takim hasłem 19 kwietnia obchodzona była w całej Polsce 75. rocznica powstania w getcie warszawskim. Również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej upamiętniono to jakże ważne dla historii Polski wydarzenie. Dyrekcja, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie chętnie nosili na piersi żonkile, symbol powstania.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku było zbrojnym wystąpieniem żydowskiej formacji zbrojnej na terenie getta. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była likwidacja getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów realizowanego przez Niemcy hitlerowskie. Przywódcą powstania był Mordechaj Anielewicz. Walka powstańców ze znacznymi siłami niemieckimi trwała do połowy maja 1943 roku. Większość powstańców wraz z Anielewiczem, zginęła lub została przetransportowana do obozów zagłady m.in. do Auschwitz. Jednym z ocalałych powstańców w getcie warszawskim był Marek Edelman kardiolog, który co roku, w dniu rocznicy powstania, kładł bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Lalik