Jazda konna to nie tylko sport wyczynowy, to coraz bardziej popularny rodzaj aktywnego spędzania czasu. 26 października młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pod opieką Beaty Malugi uczestniczyła w pierwszych zajęciach jazdy konnej w Stadninie Ogierów w Białce. Pod okiem instruktora Artura Karczmarka uczniowie mogli dowiedzieć się wiele o użytkowaniu i pielęgnacji koni. Oprócz udziału w zajęciach zwiedzili wszystkie stajnie, w których podziwiali piękne konie arabskie hodowane w stadninie.

Jazda konna oddziałuje na strefę fizyczną człowieka - stymuluje niemal wszystkie mięśnie, kształtuje prawidłową postawę ciała, poprawia wydolność i ogólną kondycję, obniża ciśnienie krwi i napięcie związane ze stresem. Na pewno młodzież pojedzie do Białki jeszcze nie raz.

 

 

Tekst i zdjęcia: Beata Maluga

 

24 października 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie pod hasłem „Z prądem a nie pod prąd?!”

Zbigniew Rasiński w sposób bardzo prosty i przejrzysty opowiadał o korzyściach i zagrożeniach jakie wiążą się z prądem elektrycznym. Wychowankowie byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem uczestniczyli w doświadczeniach.

Prąd elektryczny to nie tylko korzyści dla na samych, ale też zagrożenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.

 

 

Tekst: Zbigniew Rasiński

 

Wykorzystując ostatnie dni złotej polskiej jesieni młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami Panią Renatą Dyk, Anną Karwat, Anną Skubisz i Anną Rybak oraz Panem Mariuszem Kubiną udała się na jednodniową wycieczkę do Sandomierza.

Ponad 50 – osobowa grupa z przewodnikiem zwiedzała najciekawsze zakątki miasta. Spacerując po Sandomierzu, krok po kroku poznawaliśmy jego historię, podziwiając Stare Miasto, dziedziniec zamkowy z zamkiem oraz ratusz, zabytkowe kamieniczki, siedem wzgórz na których leży Sandomierz, ucho igielne oraz bazylikę katedralną. Dużą atrakcją dla młodzieży był spacer sandomierskimi wąwozami, zaś całą panoramę Sandomierza podziwialiśmy po wejściu na Bramę Opatowską z tarasu widokowego.

Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

 

 

Scenariusz próbnej ewakuacji Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pobierz

Scenariusz próbnej ewakuacji Budynku Dydaktycznego i Hali Sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pobierz

  Lato już minęło, lecz piękny jesienny dzień stanowił idealną okazję do zorganizowania integracyjnego wyjazdu na spływ kajakowy. W wyjeździe uczestniczyła klasa I PT wraz z wychowawczynią – Justyną Klejna i nauczycielami Panią Agnieszką Lalik oraz Panem Krzysztofem Rękasem. Trasa spływu wiodła z Obroczy do Zwierzyńca. Przed rozpoczęciem spływu wysłuchaliśmy instrukcji oraz wskazówek na temat zachowania ostrożności i bezpieczeństwa, po czym wsiedliśmy do kajaków i wyruszyliśmy w trasę, która wiodła przez rzekę Wieprz. Podczas spływu natrafiliśmy na różne przeszkody w postaci konarów drzew, mielizn oraz meandrów rzeki. Sztuka wiosłowanie nie dla wszystkich okazała się łatwa. Zdarzały się różne style wiosłowania od płynięcia tyłem przez kręcenie się w koło aż do obijania się o brzegi, niektórzy też osiadali na mieliznach. Po około dwóch godzinach wiosłowania wszyscy szczęśliwie dopłynęliśmy do przystani. Następnie głodni i trochę zmęczeni udaliśmy się na zasłużony obiad. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że wyjazd był bardzo udany, stanowił świetną okazję do lepszego poznania się oraz integracji. Wyjazd zorganizowała Justyna Klejna, w opiece nad młodzieżą wspierali ją Agnieszka Lalik oraz Krzysztof Rękas.

 

 

Tekst: Justyna Klejna

 

„Mam taki bardzo rzadki fach:

Odnawiam dusze.”

 

12 października 2017 r. nasza społeczność szkolna uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji okolicznościowe listy przesłali : Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Minister Edukacji Narodowej – Anna Elżbieta Zalewska, Kurator Oświaty w Lublinie – Teresa Misiuk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Arkadiusz Tofil. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kościoła, władz powiatowych, gminnych, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, służby zdrowia, przedsiębiorców i Rady Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej. Goście wypowiedzieli wiele serdecznych słów pod adresem dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło. Szkoła gościła w tym dniu liczną grupę rodziców, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, bowiem Święto Komisji Edukacji Narodowej było okazją do oficjalnego przyjęcia w poczet uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego grona młodzieży rozpoczynającej naukę w Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. W trakcie oficjalnej uroczystości złożyli oni uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Zobowiązali się do rzetelnego zdobywania wiedzy, godnego reprezentowania imienia szkoły i dochowywania wierności jej najlepszym tradycjom, rozwijania w sobie postawy obywatelskiej, traktowania patriotyzmu jako wartości nadrzędnej w codziennej pracy, postępowania zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji, cenienia wartości ogólnoludzkich, przestrzegania praw człowieka, szanowania honoru i godności. Każdy z przedstawicieli klas pierwszych uczestniczył również w ceremonii pasowania na ucznia ZS CKR w Siennicy Różanej, której przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło. Podczas uroczystości miało również miejsce zaprzysiężenie nowego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w osobach: przewodnicząca – Ewelina Sitarza, uczennica klasy II Technikum; zastępca przewodniczącej - Malwina Adamczuk, uczennica klasy III Technikum; skarbnik – Patrycja Zaworska, uczennica klasy III Technikum. Przedstawicielki nowej uczniowskiej władzy szkolnej podpisały akt zaprzysiężenia, ogłosiły także wyniki konkursu, który odbył się z okazji Dnia Chłopaka i był pierwszym oficjalnym przedsięwzięciem nowego samorządu. Tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela zdobył pan Robert Bobryk, a najsympatyczniejszym uczniem został ogłoszony Damian Wrona, reprezentujący klasę III Technikum. Dzień Edukacji Narodowej był też okazją do wręczenia przez dyrektora szkoły nagród pracownikom oświaty. Uczniowie uczcili swoich nauczycieli dedykując im wiązankę poetycką. Słowa wdzięczności skierowali do nich również rodzice. Przygotowali wyśmienity orzechowy tort i inne słodkości, by stworzyć wyjątkową, rodzinną atmosferę. Obchody zamknął szkolny obrzęd sadzenia Drzew Pamięci przez klasy rozpoczynające naukę w szkole. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klasy II Technikum: Ewelina Sitarz, Patryk Kłapouchy, Aleksandra Rozwałko, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Dawid Tokarczyk, Weronika Zakrzewska. Współpracowali z nimi uczniowie klasy I Technikum: Kamila Gleń, Maciej Ciosek, Marcin Charmas oraz przedstawicielki klasy III Technikum: Patrycja Zaworska, Malwina Adamczuk.

Obsługą techniczną zajęli się Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Za organizację uroczystości byli odpowiedzialni nauczyciele: Ewa Dobrzańska – Mochniej, Anna Karwat, Justyna Klejna.

 

Tekst: Ewa Dobrzańska – Mochniej

 

10 października 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z Anną Sitkowską - przedstawicielem Infinity Business College, z którym szkoła współpracuje w ramach realizacji projektu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

Pani Anna Sitkowska spotkała się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2018 roku. Grupa biorąca udział w tej ponadnarodowej mobilności to 35 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych uczących się w Technikum w Siennicy Różanej zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież dowiedziała się jak wygląda przebieg praktyk zawodowych w Irlandii, poznała możliwości, jakie daje zagraniczny wyjazd tego typu oraz uzyskała odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stażu.

Spotkaniu towarzyszyło szkolenie przeprowadzone przez Marię Karwowską i Ewą Wasiluk na temat zarządzania projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Uczestnicy poznali sposób realizowania i upowszechniania projektów tego typu.