Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Dnia 25 listopada 2017r. Rada Rodziców zorganizowała Bal Andrzejkowy. Chciałybyśmy serdecznie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w przygotowania do imprezy oraz upiekli ciasto:

Ewa Kniażuk

Ewa Repeć

Krystyna Dąbska

Elżbieta Zając

Kazimiera Waszczyńska

Monika Terepora

Urszula Dobosz

 

Podziękowania również kierujemy do uczniów, którzy pomogli przygotować salę oraz do uczniów klas gastronomicznych wraz z opiekunami za upieczenie ciast.


Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

 

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

Ewa Miszczak - przewodnicząca Rady Rodziców, nr tel.: 691096372

Agnieszka Zaworska – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, nr tel: 660044908

Beata Sitarz – sekretarz Rady Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 30 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.

 

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

 

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.

 

                   Pieniądze można wpłacać:

1 W kasie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

2 U przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań rodziców

3 Na konto bankowe:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Bank Spółdzielczy Krasnystaw O/Siennica Różana

70 8200 1021 2003 2100 0592 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 30 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 3 zł/miesięcznie!

 

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

 

Rada Rodziców