UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY 1 SEMESTRU KKZ ROLNIK Pierwszy zjazd słuchaczy odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. Zajęcia zaczynają się o godzinie 14:15. Godziny i plan zajęć znajdują się w zakładce KURSY

1. Plan lekcji 2019-2020 - otwórz

 

2. Zestaw podręczników rok szkolny 2019/2020 - pobierz

 

3. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

4. Schemat rozprawki problemowej - pobierz

 

6. Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

 

7. Ćwiczenia pomagające przygotować się do matury ustnej z języka polskiego - pobierz

 

8. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku - pobierz

 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz

 

10. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz

 

11. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku - pobierz

 

12. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku - pobierz

 

13. Ankieta - ważne decyzje, wybór szkoły

 

14. Harmonogram ustne egzaminy maturalne - pobierz

 


 

 

Uwaga !!!

Aby otworzyć pobrane dokumenty we wcześniejszych wersjach programu Word należy pobrać i zainstalować bezpłatny dodatek do pakietów Microsoft Office 2000, XP i 2003 kliknij tu aby pobrać dodatek.