Uczennice Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej wzięły udział w Powiatowym Konkursie „Krasnostawskie, jakie cudne…” zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Oblicza jesieni”. Organizatorzy jako główny cel obrali rozwój zainteresowań uczniów, a także popularyzację walorów architektonicznych i przyrodniczych ziemi krasnostawskiej. Do udziału zaproszono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziano dwie kategorie – fotograficzną i malarską. Uczennice z Siennicy Różanej zdecydowały się wystartować w kategorii fotograficznej. Swoje zdjęcia zgłosiły: Agnieszka Dąbska („Aleja”, „Lustro”, „Na przekór jesieni”), Gabriela Ritkowska („Jesienny wiatr”, „Światło i cień”), Patrycja Zaworska („Kryształowy poranek”, „Lecą liście”, „Pierwszy szron”) i Paulina Repeć („Ku niebu”, „W koronce drzew”, „Nad horyzontem”).

Podsumowanie konkursu „Krasnostawskie, jakie cudne…” odbyło się 12 grudnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Spotkanie z uczestnikami poprowadziła dyrektor szkoły Edyta Fidecka, wspierana przez organizatorki konkursu – Tamarę Koterwas i Agnieszkę Chwaszcz. Jury zakwalifikowało wszystkie zgłoszone prace, a w sposób szczególny wyróżniło dwie autorki z Siennicy Różanej – Agnieszka Dąbska uzyskała pierwsze miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce trzecie. Obie uczennice nie po raz pierwszy zdobywają nagrody i eksponują swoje fotografie. Miały wystawę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (dwukrotnie w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych w 2016 i 2017 roku), a także w Centrum Kultury w Siennicy Różanej (w 2016 roku) i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z okazji Kongresu Kultury Województwa Lubelskiego (w 2017 roku). Ich prace, podobnie jak dzieła innych uzdolnionych uczniów, są ozdobą szkolnej galerii.

Organizacją konkursu na terenie szkoły i opieką nad uczennicami zajęli się nauczyciele – Monika Nagowska i Robert Bobryk.

 

 

 

Tekst i fotografie: Monika Nagowska

5 grudnia 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej miały miejsce warsztaty profilaktyczne. Zajęcia odbyły z udziałem zaproszonych gości z Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krasnymstawie - kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Bogumiły Prymaczuk, starszego asystenta Agaty Wójtowicz oraz pielęgniarki szkolnej Marii Przytuły. Moderatorem spotkania został kierownik internatu Dawid Jaruga. Tematem przewodnim zajęć była edukacja prozdrowotna w zakresie chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. Prelegentki zachęcały młodzież do brania odpowiedzialności za zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Bardzo istotne jest to, aby młodego człowieka wyposażyć w taką wiedzę i umiejętności, które wpłyną na jakość jego życia i dobre funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej oraz społecznej. W trakcie spotkania młodzież chętnie korzystała z możliwości wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego, wskaźnika BMI czy zmierzenia zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Ciekawym doświadczeniem okazało się wykonanie prostych ćwiczeń z użyciem narkogogli i alkogogli.

 

 

Tekst: Elżbieta Krochmalska

31 października 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod hasłem „Grzyby – skarby natury”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie we współpracy z Lasami Państwowymi, Ligą Ochrony Przyrody i Lubelską Szkołą Fotografii pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego. Celem konkursu było wzbudzenie podziwu dla przyrody, a w szczególności dla królestwa grzybów, jak również kształtowanie poczucia wrażliwości, wypracowanie umiejętności obserwacji i fotografowania natury. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 29 listopada 2017 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podczas konferencji podsumowującej grzybobranie w województwie lubelskim. W uroczystości wziął udział Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, który złożył gratulacje wszystkim autorom zdjęć. Wśród zaproszonych gości był obecny dyrektor Jacek Jagiełło reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Spośród 98 nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów i przyznała 9 wyróżnień. Wśród wyróżnionych prac znalazło się zdjęcie pt. "Jesienne przebudzenie” Agnieszki Lipskiej uczennicy kl. II Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Agnieszka od niedawna interesuje się fotografią i jak widać - odnosi na tym polu sukcesy. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!

 

Tekst: Elżbieta Krochmalska

29 i 30 listopada 2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pełnił rolę organizatora Powiatowej Licealiady w Piłce Nożnej Halowej dziewcząt i chłopców. Szkoła gościła uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu krasnostawskiego. Rywalizacja była bardzo zacięta i pełna poświęcenia, jednocześnie zgodna z zasadami fair–play.

Drużyna dziewcząt reprezentująca Siennicę Różaną zajęła III miejsce. W skład szkolnego zespołu weszły następujące uczennice: Dominika Zaj, Agnieszka Dąbska, Angelika Bednaruk, Agata Jagniątkowska, Magda Sekuła, Weronika Kowalska, Paulina Repeć, Aleksandra Rozwałko, Daria Zielińska i Weronika Grzesiuk. Drużyna chłopców pod kierunkiem Waldemara Jurkiewicza wywalczyła V miejsce. W jej składzie znaleźli się: Mikołaj Tryksza, Ernest Zieliński, Maciej Ciosek, Mateusz Kniażuk, Krystian Kłapouchy, Maciej Konowałek, Dawid Niemiec, Artur Siedlecki, Paweł Buda i Patryk Ciechan. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali zaproszeni sędziowie - Krzysztof Rękas i Tomasz Majewski.

 

Tekst: Beata Maluga

Listopad sprzyja zadumie i wspomnieniom. Przywołujemy w pamięci osoby, które były nam bliskie, drogie. Przypominamy sobie o ludziach, którzy odcisnęli ślad w naszym życiu czasem je ubarwiając, a czasem radykalnie zmieniając nasze ścieżki.

30 listopada 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorganizowano tradycyjny „Wieczór wspomnień”. Wzięli w nim udział: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid Jaruga, wychowawcy internatu oraz uczniowie. Tegoroczne widowisko słowno-muzyczne poświęcone zostało: Irenie Jarockiej, Wisławie Szymborskiej, Agnieszce Osieckiej, Annie Przybylskiej, Wojciechowi Młynarskiemu, Janowi Pawłowi II, Witoldowi Pyrkoszowi, Jonaszowi Kofcie i Zbigniewowi Wodeckiemu. Przywołano obrazy z życia wspominanych postaci i przybliżono ich zawiłe losy, często ukazywane w tekstach piosenek, rolach filmowych, wierszach, w zwykłym życiu. To pozwoliło słuchaczom poznać i zrozumieć charaktery i sposób postępowania tych pełnych pasji i poświęcenia ludzi. Uczestnikami spotkania zawładnęła atmosfera zadumy.

Wspomnieniom towarzyszyła poezja i muzyka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Malwiny Adamczuk, Angeliki Bednaruk, Pauliny Repeć, Kamili Gleń, Patrycji Zaworskiej, Arkadiusza Siedleckiego, Damiana Wrony, Bartka Ostrówki, Darii Zielińskiej, Weroniki Zakrzewskiej, Agaty Jagniątkowskiej, Aleksandry Rozwałko, Agnieszki Lipskiej i Karoliny Matwiejuk. Obsługę techniczną zapewnili - Bartek Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Wieczór został przygotowany pod kierunkiem: Justyny Stręfner, Jadwigi Litkowskiej i Joanny Troć. Organizacyjnego wsparcia udzieliły też: Elżbieta Krochmalska, Emilia Sysa i Anna Lewandowska.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.

 

Tekst: Joanna Troć

Fotografie: Agnieszka Lewandowska

14 listopada 2017 roku w Stężycy koło Dęblina odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS Szkół Rolniczych w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Uczennice reprezentujące naszą szkołę zajęły IV miejsce. W składzie drużyny znalazły się: Dominika Zaj, Angelika Bednaruk, Agata Jagniątkowska, Magdalena Sekuła, Ewelina Sitarz, Wiktoria Stępień i Weronika Grzesiuk. Dziewczęta przygotowały się do mistrzostw pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego - Beaty Malugi.

 

 

 

 

Tekst i fotografie: Beata Maluga

  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej do wzięcia udziału w akcji charytatywnej pod hasłem

 „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” (Jan Paweł II)

 

Mile widziane, małe batoniki, paluszki, lizaki, chrupki kukurydziane.

Słodkości zostaną przeznaczone na rzecz dzieci z ,,Domu Dziecka w Krasnymstawie”.

Na słodkie niespodzianki czekamy od 20 listopada do 12 grudnia 2017 roku.

Organizatorem akcji jest Anna Watras-Lekan.

Koordynatorzy zbiórki: Anna Rybak wraz z Samorządem Uczniowskim

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

  Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”

JAN  PAWEŁ II

 

 

26 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe z carvingu czyli wykonywania ozdób z warzyw i owoców realizowane w ramach projektu „Power”. Warsztaty adresowane są dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczycieli kształcących w tym zawodzie. Instruktorem tychże warsztatów jest Pan Łukasz Szewczyk - niezwykły fachowiec w dziedzinie carvingu. Prowadzący posiada wiele odznaczeń i medali świadczących o jego profesjonalizmie. Jest srebrnym medalistą mistrzostw Europy (2010 rok), złotym medalistą mistrzostw Polski (2008 rok), vice mistrzem Czech (2010 rok)jak również brązowym medalistą mistrzostw Europy (2013 rok) w carvingu. Na początku zajęć prowadzący zapoznał nas z historią carvingu, podziałem carvingu ze względu na pochodzenie, zastosowaniem oraz sposobem nanoszenia wzorów. Następnie zapoznaliśmy się z fachowym sprzętem służącym do wykonywania ozdób jak również z zasadami doboru surowców oraz zasadami przechowywania gotowych już „rzeźb”. Po części wstępnej przeszliśmy do części praktycznej - pod okiem mistrza wykonywaliśmy niezwykłe ozdoby, były to m.in.: szyszki z marchwi, kwiaty z pora, łabędzie z jabłek, kwiaty z cebuli. Próbowaliśmy również swoich sił w wykonywaniu zdobień na papryczkach chilli, rzodkiewkach czy fenkułu. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że warsztaty były bardzo ciekawe, każdy z nas wzbogacił swoją wiedzę a także nabrał namiastki doświadczenia w tej trudnej sztuce wykonywania ozdób. Pomimo, że są to zajęcia weekendowe, czekamy z niecierpliwością na kolejne. Prowadzący przyznaje, że „kursanci mają potencjał” – co dodatkowo motywuje do udziału w tych warsztatach.

 

 

Tekst : Justyna Klejna