Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

26 września 2018 r. rozpoczął się Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2018. W tym roku gospodarzem imprezy był – po raz pierwszy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Nie zabrakło wśród odwiedzających również uczniów naszej szkoły. Wzięli w nim udział przyszli maturzyści z klasy IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Przed nimi trudny wybór dalszej drogi kształcenia, więc tym chętniej zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Ukazano im kulisy kształcenia akademickiego, uroki bycia studentem

Młodzież i nauczycieli przywitali na Salonie: prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i Lech Gawyłow – dyrektor OKE w Krakowie. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesu na majowym egzaminie i w rekrutacji na uczelnie. Obecni byli także reprezentanci lubelskich uczelni akademickich. Na spotkania maturzystów przybywa rokrocznie młodzież z całego województwa, to imponujący, wielotysięczny zespół dobrze zmotywowanych osób, które miejmy nadzieję, staną się inspiracją dla naszych uczniów.

     20 września 2018 roku r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, realizowany w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Tego dnia miało miejsce spotkanie wszystkich uczniów z edukatorem Katarzyną Lachowską. W trakcie spotkania, połączonego z prezentacją filmu na temat bezpieczeństwa cyfrowego, omówiła podstawowe problemy z jakimi spotykają się – bądź mogą się spotkać – uczniowie korzystający na co dzień z nowoczesnych technologii.

Celem wychowania w szkołach jest ukształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości każdej jednostki i przygotowanie jej do udziału w dorosłym życiu. Realizacji tego celu służyć ma wyposażenie młodzieży w wiedzę o życiu, otaczającym ją świecie, i zjawiskach w nim zachodzących. Sama wiedza jednak nie wystarczy do uzyskania umiejętności życia w społeczeństwie. Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy w swoje ręce, działali na rzecz społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć młodzież podejmowania oddolnych działań. Szkoła może stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia aktywności, planowania i realizacji własnych projektów.

25 września 2018 roku uczniowie klas: II, III oraz IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w cyklu trzech warsztatów zorganizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż oraz Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością.

W dniach 20-21 września 2018 r. młodzież klas II i III Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej  na  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania.
      W drodze do Bednar – pierwszego dnia wycieczki – uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Licheniu. W miejscowości tej mieli również  nocleg. Natomiast drugi dzień wycieczki młodzież spędziła na Targach AGRO-SHOW.

14 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się zebranie nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej z rodzicami uczniów. Spotkanie zainaugurowano w sali gimnastycznej, gdzie gości powitał dyrektor szkoły Stanisław Buk. Głos tego dnia zabrała również Elżbieta Krochmalska, która przedstawiła założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

      Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej korzystając z pięknej wrześniowej pogody 19 września 2018 roku wyjechali na integracyjny spływ kajakowy. Trasa spływu wiodła z Obroczy do Zwierzyńca. Przed zajęciem miejsca w kajaku, uczestnicy wyprawy wysłuchali cennych wskazówek instruktora na temat zachowania ostrożności i bezpieczeństwa.

 

10 września 2018 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w centralnej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  Wziął w niej także udział dyrektor siennickiej placówki Stanisław Buk oraz poczet sztandarowy pod opieką Waldemara Jurkiewicza. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Zdunach odprawionej przez ks. biskupa Andrzeja F. Dziubę – ordynariusza diecezji łowickiej.