Regulamin "Czas na staż" - pobierz

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej realizuje projekt  „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez 35 uczniów naszej szkoły.

Projekt umożliwi 35 uczniom kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych w Irlandii w partnerstwie z Infinity Business College w Dublinie.

Cele operacyjne projektu to: zapoznanie się ze irlandzkimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym dla danego kraju wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i rolniczej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy, a także poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Wartość projektu: 420 012,95 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.08.2019 r.

 

 Regulamin - pobierz

1. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Nauczyciel - pobierz


2. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Uczeń - pobierz


3. Regulamin 12.4 - 28.04.2017 MP - pobierz


4. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4 dojazd samochodem i oświadczenie przewoźnika - pobierz


5. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4_dojazd wg biletów - pobierz

Za nami już trzecia, a zarazem ostatnia edycja staży zawodowych w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”. Tym razem z tej formy wsparcia skorzystało aż 34 uczestników projektu.  W okresie wakacyjnym uczniowie odbywali staże w hotelu Campanille i  Agit w Lublinie, w restauracji Staromiejskiej w Krasnymstawie, a także w przedsiębiorstwie  techniczno – usługowym Roltex Krasnystaw. Staże zawodowe rok rocznie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów bowiem dawały szansę na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, a tym samym  podnosiły kwalifikacje  naszych uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jakiego udzieliły nam podmioty przyjmujące naszych uczniów na staż, tym samym wyrażamy naszą wdzięczność i uznanie dla Państwa pracy.


Opracowała: Katarzyna Czajka