Regulamin rekrutacji - pobierz

Regulamin rekrutacji - pobierz

Regulamin "Czas na staż" - pobierz

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej realizuje projekt  „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez 35 uczniów naszej szkoły.

Projekt umożliwi 35 uczniom kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych w Irlandii w partnerstwie z Infinity Business College w Dublinie.

Cele operacyjne projektu to: zapoznanie się ze irlandzkimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym dla danego kraju wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i rolniczej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy, a także poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Wartość projektu: 420 012,95 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.08.2019 r.

 

 Regulamin - pobierz