Szczegółowe informacje (.pdf)


ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJ

ORGAN PROWADZĄCY – MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
oferujemy
PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE W WYBRANYM ZAWODZIE
 oraz
stypendia dyrektora dla najlepszych uczniów
*
bezpłatną wycieczkę dla klasy o najlepszej frekwencji i Rejs Bałtycki dla wyróżniających się uczniów
*
zajęcia dla klasy mundurowej w jednostkach wojskowych i na poligonie
*
płatne staże krajowe i staże zagraniczne
*
dodatkowe zajęcia w Stadninie Koni Arabskich w Białce
*
bezpłatny internat
*
udział w programach współfinansowanych przez UE