„Lepszy start-program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”.

„ROK SZKOŁY W RUCHU”.