Zarząd Samorządu Internatu
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej
w roku szkolnym 2023/2024