HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

Sesja 1.2023 Zima

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima:

31 marca 2023 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima:

do 7 kwietnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r.:

26 maja 2023 r.

 

Sesja 2. 2023 Lato

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato:

do 7 lutego 2023 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

 

Termin główny:

Część pisemna od 2 do 7 czerwca 2023 r

Część praktyczna model „d” 1 czerwca 2023 r.

Część praktyczna model „w” od 1 do 7 i od 9 do 18 czerwca 2023 r.

Dla kwalifikacji: HGT.02    ROL.02    ROL.04

 

Termin dodatkowy:

Część pisemna 28 czerwca 2023 r.

Część praktyczna model „d” i „w” 29 czerwca 2023 r.
wszystkie kwalifikacje.

 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato:

31 sierpnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato:

do 8 września 2023 r.

Aktywacja konta (pierwsze logowanie):
https://krakow.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Strona logowania do konta użytkownika:
https://krakow.epkz.cke.edu.pl/Account/Login

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Egzamin zawodowy - otwórz