17 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej z okazji świąt Bożego Narodzenia odbył się konkurs "Smaki polskiej wigilii". Wzięła w nim udział młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Potrawy wigilijne prezentowali uczniowie z poszczególnych klas.

 

 

W świątecznym anturażu  hali ZS CKR w Siennicy Różanej dnia 18 grudnia 2015 roku odbyło się szkolne spotkanie opłatkowe. Blask świec, zapach choinki i pozytywna energia zgromadzonych stworzyła niepowtarzalny klimat magii zbliżających się świąt.
Przy odświętnie nakrytych stołach wspólnie zasiedli dyrekcja szkoły wraz nauczycielami,  uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście. Wśród nich znalazł się wójt gminy Siennica Różana p. Leszek Proskura, który podczas swojego wystąpienia złożył wszystkim życzenia świąteczne. Głos zabrał także dyrektor szkoły p. Jacek Jagiełło, który  mówił o niezwykłości świąt. Podkreślił,  iż jest to czas gdy milkną wszystkie spory, czas kiedy dzielimy się sercem  oraz budujemy wspólnotę. W pełni się z tym zgadzamy. To właśnie mają do siebie takie spotkania opłatkowe. Refleksja, zaduma i czułość, która im towarzyszy z pewnością przyczynia się do umacniania naszej szkolnej wspólnoty. Prócz części artystycznej bardzo przyjemną częścią naszego spotkania było dzielenie się opłatkiem i życzenia.

Dlatego z głębi serca życzymy sobie i wszystkim dookoła:

Abyśmy w codziennym życiu zawsze potrafili oddzielać światło od ciemności, a dobro od zła.
Byśmy mieli siłę, by wybierać dobro oraz umieli przebaczać i przepraszać.
Życzmy sobie daru miłości,  oraz nadziei – by nas nie opuszczała, radości by nas rozweselała oraz  dobroci – by zawsze była.

Niech się spełnią wszystkie Wasze życzenia.

(Organizacją spotkania zajęli się wychowawcy klas drugich – K. Czajka, W. Jurkiewicz, E. Antoniak, a także wychowawcy internatu J. Troć, J. Stręfner i M. Sawicki oraz nauczyciele zajęć praktycznych – D. Dudzic, A. Rybak, A. Watras)

Katarzyna Czajka

17 grudnia 2015 roku w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wychowankowie spotkali się z dyrektorem Jackiem Jagiełłą i wychowawcami, by podzielić się opłatkiem wigilijnym - symbolem pojednania i przebaczenia. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli wychowawców - Joanny Troć, Justyny Stręfner oraz Mariana Sawickiego - przygotowała wystąpienie na temat Bożego Narodzenia. Następnie wysłuchano Słowa Bożego wygłoszonego przez ks. kan. Ryszarda Siedleckiego i połamano się opłatkiem, by zaraz potem usiąść za stołem i spożyć wieczerzę.

Tekst: Karina Czerpak

14 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyła się akademia z okazji 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Została ona zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przy współpracy z panią Renatą Dyk oraz panią Katarzyną Czajką. Uczniowie przygotowali akademię, której celem było ukazanie sytuacji panującej po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to Wojciech Jaruzelski na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Podczas akademii zilustrowano wydarzenia z tamtych tragicznych dni oraz przypomniano młodzieży historię, którą przeżyli dziadkowie i rodzice. Po uroczystej akademii, odbyła się inscenizacja demonstracji ulicznej przed budynkiem szkoły, uczniowie wcielili się w rolę strajkujących robotników oraz tłumiących demonstrację milicjantów. Nie zabrakło również innych elementów mających na celu podkreślenie klimatu tamtych lat. Zorganizowano między innymi wystawę kolekcjonerskich samochodów z czasów PRL-u. Przy szkole zaparkowały pojazdy takich marek, jak:  Polski Fiat 125p (pana Grzegorza Sieczkowskiego), Trabant 601 (pana Radosława Kurka) oraz Polski Fiat 126p (ucznia Sebastiana Górnego). Dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Siennicy Różanej nie zabrakło również elementu najbardziej charakterystycznego dla tamtych dni, był nim wóz bojowy Star 266, który towarzyszył wszystkim demonstracjom i strajkom odbywającym się po 13 grudnia 1981 roku. Uczniowie zmienili na jeden dzień wystrój szkoły, rozwieszając na ścianach korytarzy ulotki oraz transparenty z antykomunistycznymi hasłami. Przed szkołą po zakończeniu akademii zaproszeni goście mogli spróbować wojskowej grochówki.


   Była to pierwsza taka uroczystość w naszej szkole, Wzięło w niej udział ponad 50 uczniów. Organizacja akademii przez tak liczne grono młodzieży udowodniła, że uczniowie znają swoją historię i potrafią ją upamiętnić. Chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wsparli naszą inicjatywę oraz wszystkim uczniom za chęć współpracy i osiągnięcie tak wspaniałego efektu.

Tekst: Wojtek Szkoda

17 grudnia 2014 roku w internacie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej został rozstrzygnięty konkurs "Mój świąteczny pokój". Jego celem było zachęcenie wychowanków do pomysłowego dekorowania swoich pokoi oraz współdziałanie w zespole. W skład jury weszli: kierownik internatu Dawid Jaruga oraz wychowawcy - Karina Czerpak, Elżbieta Krochmalska i Zbigniew Rasiński. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie.  Wszystkie dekoracje były interesujące, bardzo pracochłonne i pomysłowe. Po długiej i burzliwej naradzie komisja wyłoniła najpiękniej ozdobiony pokój i zdecydowała nagrodzić pracę następujących uczniów:

I miejsce - Natalia Ciołek, Wiktoria Dębicka, Aleksandra Buta (pokój nr 21).

II miejsce - Malwina Adamczuk, Aleksandra Bałabuch (pokój nr 22).

III miejsce ex aequo - Paulina Repeć, Katarzyna Nizioł, Ewelina Artymiak (pokój nr 24) oraz Patrycja Karpiuk, Edyta Golec (pokój nr 26).

Nagrody laureatom wręczyli wychowawcy. Organizatorami konkursu byli wychowawcy - Justyna Stręfner i Joanna Troć. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Tekst: Justyna Stręfner

W dniu 06 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty XII Konkurs Poetycki „Ziarno”. Uczniowie Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej zdobyli nagrody w kategorii poezja młodzieżowa. Uczennica klasy I Paulina Repeć uzyskała miejsce II, a Sylwester Filipczuk – uczeń klasy II – III. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w sali widowiskowo - tanecznej Centrum Kultury w Siennicy Różanej w ramach Jesiennych Wieczorów Literackich.

Zdobywcy głównych nagród zaprezentowali swoje utwory na forum publicznym. Podczas wieczoru można było obejrzeć wernisaż malarstwa Krystyny Mojskiej oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim poetki Iwony Chudoby.

Opracowała Ewa Dobrzańska - Mochniej

9 grudnia 2015 roku wychowankowie mieszający w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami Justyną Stręfner oraz Joanną Troć mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać specyfikę jego pracy oraz formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Pracownik zakładu zaprowadził uczestników do sali konferencyjnej, gdzie przedstawił historię tego miejsca. Najbardziej emocjonujące okazało się spotkanie z osadzonym, który opowiedział o swoim życiu. Uczniowie zadawali wiele pytań i żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Wrażenia były różne, ale jedno jest pewne - każdy wyniósł z tej wycieczki przestrogę, by nie igrać z prawem.

Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Zakładu Karnego za wydanie zezwolenia na wejście do więzienia, a pracownikom za oprowadzenie po obiektach oraz za wiedzę przekazaną w bardzo sugestywnej formie.

Tekst : Justyna Stręfner

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas z bloku żywieniowego. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015 roku w sali nr 120, rozpoczęcie o godzinie 8:00. Głównym celem konkursu jest propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz prezentacja potraw wigilijnych, a także: podniesienie wrażliwości estetycznej, zachęcenie do poszukiwania inspiracji w lokalnym folklorze, wzmocnienie poczucia tożsamości i integracja młodzieży. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy - nauczyciele przedmiotów zawodowych.

25 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie zakładu gastronomicznego oraz pokoi hotelowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Młodzież zapoznała się z działalnością usługową Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum"
w Krasnymstawie. Zwiedzanie zakładu pozwoliło im zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje placówka świadcząca usługi z zakresu żywienia. Dla uczniów było to nowe doświadczenie, gdyż wielu z nich nie przebywało w zakładzie gastronomicznym "od strony kuchni", była to zatem swoista lekcja zajęć praktycznych. Zakres nabytych umiejętności dotyczył wiedzy z takich przedmiotów jak: obsługa konsumenta,  wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Młodzież zapoznała się ze specyfiką zakładu gastronomicznego i działu konsumenckiego, produkcyjnego, magazynowego, ekspedycyjnego i administracyjno-socjalnego. Ponadto poznała strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie poszczególnych działów oraz organizację pracy. Obecność  na sali konsumenckiej  pozwoliła na opanowanie wielu zagadnień dotyczących obsługi konsumenta, np.: przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi, wyposażenie sali, zasady ustawiania stołów i rozmieszczania miejsc siedzących, zasady przygotowania stołów do podawania potraw, dekoracja stołów, aranżacja wnętrz. Opiekunami wycieczki były: Anna Watras-Lekan i Anna Rybak (nauczyciele przedmiotów zawodowych).

Tekst: Anna Watras-Lekan