17 grudnia 2014 roku w internacie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej został rozstrzygnięty konkurs "Mój świąteczny pokój". Jego celem było zachęcenie wychowanków do pomysłowego dekorowania swoich pokoi oraz współdziałanie w zespole. W skład jury weszli: kierownik internatu Dawid Jaruga oraz wychowawcy - Karina Czerpak, Elżbieta Krochmalska i Zbigniew Rasiński. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie.  Wszystkie dekoracje były interesujące, bardzo pracochłonne i pomysłowe. Po długiej i burzliwej naradzie komisja wyłoniła najpiękniej ozdobiony pokój i zdecydowała nagrodzić pracę następujących uczniów:

I miejsce - Natalia Ciołek, Wiktoria Dębicka, Aleksandra Buta (pokój nr 21).

II miejsce - Malwina Adamczuk, Aleksandra Bałabuch (pokój nr 22).

III miejsce ex aequo - Paulina Repeć, Katarzyna Nizioł, Ewelina Artymiak (pokój nr 24) oraz Patrycja Karpiuk, Edyta Golec (pokój nr 26).

Nagrody laureatom wręczyli wychowawcy. Organizatorami konkursu byli wychowawcy - Justyna Stręfner i Joanna Troć. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Tekst: Justyna Stręfner

W dniu 06 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty XII Konkurs Poetycki „Ziarno”. Uczniowie Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej zdobyli nagrody w kategorii poezja młodzieżowa. Uczennica klasy I Paulina Repeć uzyskała miejsce II, a Sylwester Filipczuk – uczeń klasy II – III. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w sali widowiskowo - tanecznej Centrum Kultury w Siennicy Różanej w ramach Jesiennych Wieczorów Literackich.

Zdobywcy głównych nagród zaprezentowali swoje utwory na forum publicznym. Podczas wieczoru można było obejrzeć wernisaż malarstwa Krystyny Mojskiej oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim poetki Iwony Chudoby.

Opracowała Ewa Dobrzańska - Mochniej

9 grudnia 2015 roku wychowankowie mieszający w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami Justyną Stręfner oraz Joanną Troć mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać specyfikę jego pracy oraz formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Pracownik zakładu zaprowadził uczestników do sali konferencyjnej, gdzie przedstawił historię tego miejsca. Najbardziej emocjonujące okazało się spotkanie z osadzonym, który opowiedział o swoim życiu. Uczniowie zadawali wiele pytań i żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Wrażenia były różne, ale jedno jest pewne - każdy wyniósł z tej wycieczki przestrogę, by nie igrać z prawem.

Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Zakładu Karnego za wydanie zezwolenia na wejście do więzienia, a pracownikom za oprowadzenie po obiektach oraz za wiedzę przekazaną w bardzo sugestywnej formie.

Tekst : Justyna Stręfner

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas z bloku żywieniowego. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015 roku w sali nr 120, rozpoczęcie o godzinie 8:00. Głównym celem konkursu jest propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz prezentacja potraw wigilijnych, a także: podniesienie wrażliwości estetycznej, zachęcenie do poszukiwania inspiracji w lokalnym folklorze, wzmocnienie poczucia tożsamości i integracja młodzieży. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy - nauczyciele przedmiotów zawodowych.

25 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie zakładu gastronomicznego oraz pokoi hotelowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Młodzież zapoznała się z działalnością usługową Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum"
w Krasnymstawie. Zwiedzanie zakładu pozwoliło im zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje placówka świadcząca usługi z zakresu żywienia. Dla uczniów było to nowe doświadczenie, gdyż wielu z nich nie przebywało w zakładzie gastronomicznym "od strony kuchni", była to zatem swoista lekcja zajęć praktycznych. Zakres nabytych umiejętności dotyczył wiedzy z takich przedmiotów jak: obsługa konsumenta,  wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Młodzież zapoznała się ze specyfiką zakładu gastronomicznego i działu konsumenckiego, produkcyjnego, magazynowego, ekspedycyjnego i administracyjno-socjalnego. Ponadto poznała strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie poszczególnych działów oraz organizację pracy. Obecność  na sali konsumenckiej  pozwoliła na opanowanie wielu zagadnień dotyczących obsługi konsumenta, np.: przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi, wyposażenie sali, zasady ustawiania stołów i rozmieszczania miejsc siedzących, zasady przygotowania stołów do podawania potraw, dekoracja stołów, aranżacja wnętrz. Opiekunami wycieczki były: Anna Watras-Lekan i Anna Rybak (nauczyciele przedmiotów zawodowych).

Tekst: Anna Watras-Lekan

 

W dniu 26 listopada gościliśmy przedstawicieli Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie w osobach: starszego chorążego sztabowego Piotra Szkody, starszego szeregowego Mileny Szawary, starszego szeregowego Krzysztofa Struskiego i szeregowego Mateusza Sadocha. Nasi goście przybliżyli nam historię wojska polskiego oraz żandarmerii wojskowej i zapoznali nas ze swoimi zadaniami, do jakich należy przede wszystkim czuwanie nad przestrzeganiem prawa w jednostce. Młodzież została także zapoznana z warunkami ubiegania się o pracę w wojsku. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli przymierzyć kamizelkę taktyczną, hełm, elementy świetlne oraz alkogogle. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących warunków pracy w wojsku, awansu zawodowego oraz obowiązków i przywilejów wynikających ze służby wojskowej.

Tekst: Anna Kowalik

 „Dziś na moje rozkazanie, miły nastrój niech się stanie. Uśmiech dzisiaj niech zagości w oczach, sercach naszych gości”

Takimi słowy uczniowie ZS CKR w Siennicy Różanej powitali przybyłych  na zabawę andrzejkową zorganizowaną przez Samorząd Internatu i Samorząd Uczniowski, która odbyła się 26 listopada 2015 r.

Andrzejki to okazja, by wspólnie spędzić czas. Dlatego uczniowie przygotowali wieczór wróżb połączony z dyskoteką. Zabawę prowadzili Damian Wrona i Bartosz Ostrówka. Zaprosili gości do udziału we wróżbach indywidualnych w przygotowanych kącikach oraz w zabawach grupowych:
„Magiczne liczby”, „Losowanie kolorów”, „Obieranie jabłka”, „Buty”.

Wieczorne spotkanie należy uznać za udane. Młodzieży udało się połączyć ducha tego nastrojowego wieczoru z zabawą.Tekst: Karina Czerpak

 

 

Do kalendarza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na stałe została wpisana organizacja BALU ANDRZEJKOWEGO. Tegoroczny bal odbył się 21 listopada 2015 r. w budynku miejscowego Domu Kultury. Przygotowaniami zajął się zarząd Rady Rodziców, pod przewodnictwem pań: Ewy Miszczak, Urszuli Dobosz i Agnieszki Zaworskiej. Impreza miała wydźwięk charytatywny, zebrane fundusze zostały przekazane na potrzeby szkolnej Rady Rodziców. W balu uczestniczyli przedstawiciele kadry pedagogicznej z dyrektorem szkoły panem Jackiem Jagiełło oraz okoliczni mieszkańcy. Uczestnicy balu mogli delektować się wyśmienitym jedzeniem oraz doskonałą zabawą przy muzyce zespołu „Mondeo”.

11 listopada 2015 roku odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana w wyniku wspólnej inicjatywy Starosty Krasnostawskiego Janusza Szpaka i Burmistrza Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz. Dla uczczenia 97. rocznicy odzyskania niepodległości zaproszono kombatantów, służby mundurowe, przedstawicieli instytucji powiatowych i miejskich oraz szkół z całego regionu, poczty sztandarowe, mieszkańców miasta i powiatu. Obecna była też delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik oraz młodzież reprezentująca szkołę w poczcie sztandarowym wraz z opiekunem Krzysztofem Rękasem.