Dnia 14 marca 2016 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej  odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Kobiet. Obchody Święta Pań  stały się już   tradycją  i na trwałe wpisały się do kalendarza  uroczystości. Dzień Kobiet -  coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Można różnie myśleć o tym dniu, ale jedno jest pewne - był i istnieje nadal.

 Pan Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło powitał zebrane Panie i złożył im serdeczne życzenia; życząc im aby  ich życie upływało w radości, a trudy dnia codziennego nie były dla nich ciężarem.  Swoją obecnością  zaszczyciła nas  Pani wicedyrektor Anna Kowalik, która również złożyła życzenia wszystkim  mężczyznom, gdyż od 1999 roku  - 10 marca w Polsce obchodzony jest  Dzień Mężczyzny. Wśród zaproszonych gości byli  wychowawcy klas,  pracownicy  oraz  młode Panie zamieszkujące internat. Uroczystość poprowadzili  uczniowie: Paweł Buda, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartek Ostrówka, Kamil Chuszcza  i Kamil Kropornicki . Miłym akcentem był występ  zespołu   wokalno – muzycznego  w składzie:  Paulina Repeć, Monika Koman, Arkadiusz Miszczak, Jakub Mądral, pod przewodnictwem Pana Mariana Sawickiego.

Następnie członkowie Samorządu Internatu  zaprosili na  słodki poczęstunek w postaci tortu.  Organizatorami  tego marcowego święta był Samorząd Internatu wraz z opiekunem Panią Joanną Troć i Justyną Stręfner oraz wszyscy mężczyźni zamieszkujący w Internacie.

Panowie Dziękujemy !!!

Joanna Troć.

Dnia 18 marca 2016r., obył się Dzień Otwarty pt. Ustawimy Cię w życiu”, zorganizowany  przez Państwową Szkołę Dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa w Chełmie. Ideą tego  spotkania było poznanie warunków zapewniających sukces w szukaniu pracy oraz  w jaki sposób nie dać się oszukać nieuczciwym firmom. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Pan Jacek Jagiełło wygłosił wykład na temat pozyskiwania dotacji unijnych dla rolników.

Podczas spotkania uczniowie szukający najlepszych dla siebie propozycji dalszej edukacji i rozwoju mieli okazję zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację dotyczącą działalności naszej  placówki poprzez rozmowy indywidualne, ulotki informacyjne oraz prezentację multimedialną. Uczniowie kształcący  się w zawodzie technik usług gastronomicznych wykonywali pyszne gofry, które cieszyły się wielkim powodzeniem.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej  reprezentowali Pan Dyrektor Jacek Jagiełło oraz następujący uczniowie: Agnieszka Dąbska, Malwina Adamczuk, Arkadiusz Siedlecki. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Elżbieta Krochmalska i Justyna Stręfner.

Tekst:
Justyna Stręfner

 

17 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jest to już XXXIX edycja turnieju tradycyjnie organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz kształtowanie umiejętności reagowania w przypadku pożaru, czyli m.in. posługiwania się sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą. Z każdej szkoły ponadgimnazjalnej do Turnieju wydelegowano jednego ucznia. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezentowany był przez Łukasza Palata - ucznia klasy II Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Doskonałe przygotowanie sprawiło, że uczeń ten uzyskał pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i otrzymał główną nagrodę w postaci roweru. Nad przygotowaniem ucznia i jego udziałem w konkursie czuwał nauczyciel Waldemar Jurkiewicz. Kolejny etap, tym razem na szczeblu wojewódzkim, odbędzie się w Lublinie.

Tekst: Monika Nagowska
Fot. Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

 

 

17 marca 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów. Czwarta edycja konkursu przebiegła pod hasłem "Słodki świat deserów". Z zaproszenia skorzystało siedem szkół gimnazjalnych z Fajsławic, Kraśniczyna, Małochwieja Dużego, Rejowca Fabrycznego, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Kraśniczyna oraz Wojsławic. Celem konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawodowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, integracja młodzieży oraz dobra zabawa. Gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez Jacka Jagiełłę - Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Goście obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą ofertę edukacyjną, mieli również możliwość zwiedzenia nowoczesnych klasopracowni, internatu szkolnego, warsztatów szkolnych oraz hali sportowej. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nad przebiegiem konkursowych zmagań czuwało jury w składzie: Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej), Anna Kowalik (Wicedyrektor), Magdalena Adamczuk (przedstawiciel Urzędu Gminy w Siennicy Różanej), Elżbieta Krochmalska (przedstawiciel Rady Pedagogicznej) oraz Justyna Wojcieszuk (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego).

Na gimnazjalistów czekała kompletna zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone w narzędzia potrzebne do pracy oraz surowce do sporządzenia deserów. Gimnazjaliści wykazali się dużą pomysłowością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również walory organoleptyczne przyrządzonego deseru oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Siennicy Nadolnej, drugie miejsce zajęli uczniowie z Wojsławic, na trzecim miejscu uplasowali się gimnazjaliści z Kraśniczyna.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania, puchary z rąk dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki na pamiątkę spotkania w Siennicy Różanej. Przygotowaniem konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów gastronomicznych:  Danuta Dudzic, Anna Rybak, Anna Watras-Lekan oraz Elżbieta Krochmalska. W czasie konkursu panowała wspaniała atmosfera, rywalizacja uczniowska dostarczyła wszystkim uczestnikom dużo dobrej zabawy. Entuzjazm, jaki towarzyszył młodym adeptom sztuki kulinarnej zainspirował nauczycieli i uczniów do organizowania kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego.

Tekst: Anna Rybak

Dnia 15 marca 2016 roku w ZSCKR w Siennicy Różanej zorganizowano Dni Otwarte. Tego typu eventy to świetna okazja do poznania nie tylko oferty edukacyjnej proponowanej przez daną placówkę, ale także nauczycieli i warunków, jakie panują w szkole. Na nasze tegoroczne zaproszenie odpowiedziało liczne grono młodzieży gimnazjalnej, która wzięła udział w tym cyklicznym organizowanym przez naszą szkołę przedsięwzięciu. W tym roku prócz tradycyjnego zwiedzania naszej placówki, atrakcje jakie przewidzieliśmy dla młodzieży oscylowały głównie wokół tematu związanego z kształceniem zawodowym, na które nasza szkoła jest ukierunkowana. Dlatego też mechanizacja przygotowała konkursy z nagrodami, których tematyka bezpośrednio odnosiła się do tego kierunku kształcenia.

Ponadto gimnazjaliści mieli szansę obejrzeć, mimo niesprzyjającej pogody, wystawę sprzętu rolniczego jakim dysponuje szkoła i przy okazji poczęstować się grochówką tradycyjnie przygotowaną przez naszego ucznia Pawła Jagniątkowskiego. Z kolei pracownia gastronomiczna wraz z całym zapleczem technicznym, a także potencjałem osobowościowym kształcących na tych kierunkach nauczycieli i zaangażowanej młodzieży przygotowała poczęstunek. Chętni uczniowie mieli także szansę samodzielnego przygotowania, na bazie dostępnym produktów, kolorowych babeczek i ich zdegustowania. Ponadto w ramach przygotowanych atrakcji odbyła się rywalizacja sportowa zarówno w wymiarze rzeczywistego wysiłku fizycznego, który należało włożyć w wykonanie poszczególnych zadań, jak również uskuteczniliśmy e-sportowe zmagania komputerowe. Bardzo dużą popularnością cieszyły się pokazy Tai – Chi i Qi Gong. Uczestnicy warsztatów mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z wykształconym u źródeł tej sztuki profesjonalistą, panem Jackiem Winiarczykiem - nauczycielem chi i razem z nim zgłębiać tajniki swego ciała, ducha i umysłu. Uczniowie poznali elementy Qi –gong, czyli chińskiej gimnastyki zdrowotnej, która udrażnia przepływ energii w ciele, a także odbyli mini trening Tai Chi.

Mamy nadzieję, że pozytywne emocje jakie towarzyszyły nam podczas Dni Otwartych nie opuszczą nas na długo. Za rok powtórka!!!!

Opracowała: Katarzyna Czajka

15 marca 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Dzień Patrona Augusta Cieszkowskiego, którego imię szkoła przybrała podczas jubileuszu 50-lecia w 2014 roku. Tegoroczne Siennickie Augustynki zorganizowano w kameralnej atmosferze. Gościliśmy m.in. panią Monikę Łukasik - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, który mieści się w dawnym pałacu Cieszkowskich, ks. kan. Ryszarda Siedleckiego i ks. kan. Józefa Sereja oraz panie z Rady Rodziców: Ewę Miszczak, Urszulę Dobosz i Agnieszkę Zaworską. Okolicznościowe listy przesłali: Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy oraz Anna Horecka.

Spotkanie z patronem odbyło się w gronie bliskich przyjaciół szkoły, przywitanych na wstępie przez Augusta Cieszkowskiego z powodzeniem granego przez Pawła Mazurka. Takie też było przesłanie przygotowanej przez młodzież części artystycznej, gdyż motywem przewodnim tegorocznej uroczystości była przyjaźń. Justyna Wojcieszuk, Ewa Kmieć i Wojciech Szkoda na oczach publiczności dochodzili prawdy o tym, kto był najlepszym przyjacielem Augusta Cieszkowskiego. Pomocy w tym względzie udzielił im profesor Mateusz Frańczak, który w brawurowy sposób dostarczył materiały potrzebne do badań. Uczniowie odczytywali dawne listy pisane przez przyjaciół i na chwilę przenosili się w nieznaną rzeczywistość XIX wieku. W odpowiedni nastrój wprowadzały publiczność wiersze wygłoszone przez recytatorów: Paulinę Repeć, Monikę Koman, Damiana Wronę, Bartłomieja Ostrówkę i Arkadiusza Siedleckiego. Wystąpił również szkolny zespół muzyczny w składzie: Monika Koman, Paulina Repeć, Jakub Mądral i Arkadiusz Miszczak (nad nagłośnieniem czuwał Damian Miszczak).

Gdy w końcu wiadomym się stało, że najlepszym przyjacielem Augusta Cieszkowskiego był znany poeta Zygmunt Krasiński, wtedy... przyjechał na rowerze listonosz Rafał Furgała. Nie zamierzał czekać aż skończy się występ, tylko wręczył Wojciechowi Szkodzie telegram. W głośno odczytanym telegramie znalazły się pozdrowienia od obu przyjaciół - Augusta i Zygmunta - oraz sugestia, by zakończyć już akademię i zaprosić gości na ciastko. Cóż, w Dniu Patrona zdarzają się takie niecodzienne sytuacje. August Cieszkowski zdążył jeszcze pomachać widzom z galerii, zanim wzięli udział w dalszej części Dni Otwartych.

Nad przygotowaniem Siennickich Augustynek czuwali nauczyciele: Monika Nagowska, Anna Karwat, Renata Dyk, Katarzyna Czajka i Marian Sawicki wspierani przez  Waldemara Jurkiewicza.


Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Grzegorz Małek

    W dniu 14 marca 2016 roku  odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Wielkanocny Konkurs Kulinarny zatytułowany: „Najsmaczniejsza potrawa wielkanocna”, „Najpiękniejszy wystrój stołu wielkanocnego”, wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły. Organizatorem konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych. Impreza cieszy się powodzeniem, dlatego odbywa się co  roku. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. Na stołach prezentowane są zawsze tradycyjne i regionalne potrawy, ale nie brakuje nowatorskich dań, które zachwycają oko i podniebienie.

    Do rywalizacji konkursowej przystąpili uczniowie następujących klas Technikum im. A. Cieszkowskiego kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: klasa 1BTP Patrycja Zaworska, Magda Sekuła (,,Babeczki - paszteciki”; ,,Barszcz  biały z kiełbasą”), 1BTP Agnieszka Dąbska, Malwina Adamczuk (,,Barszcz biały”, ,,Mazurek wielkanocny”; Klasa 2PT Nika Wójtowicz , Ola Buta, Dominika Zaj (,,Schab faszerowany z sosem pieczarkowym”; ,,Żurek z jajkiem w chlebie”), 2PT Marta Kawęcka, Ewa Leszczyńska (,,Pasztet z jajem”, „Buraczki na gorąco”); 2PT Natalia Ciołek, Agnieszka Lewandowska, Emilia Sysa, 2PT (,,Jajka faszerowane”, „Żurek”); 3PT Justyna Wojcieszuk, Sebastian Górny (,,Sernik ala Pascha”, ,,Schab zapiekany z chrzanem”, ,,Pasta jajeczna z grzankami” , ,,Mufiny”); 3PT Natalia Nosal, Karolina Burdan (,,Babka budyniowa”, ,,Zupa chrzanowa”), 3PT Monika Koman, 1BTP Anna Lewandowska (,,Jajka faszerowane z pieczarkami”, Jajka Capresse”, ,,Babka cytrynowa”). Do oceny uczestnicy mieli za zadanie przygotować potrawy na słono i na słodko. W skład komisji oceniającej dania weszli: Ewa Połajdowicz- księgowa ZSCKR w Siennicy Różanej, Jacek Jagiełło – dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej, Waldemar Jurkiewicz – nauczyciel w-f ZSCKR w Siennicy Różanej, Elżbieta Głażewska szef kuchni internatu ZSCKR w Siennicy Różanej. Jury oceniało potrawy uwzględniając: smak i dekorację oraz wystrój stołu wielkanocnego.

    Miejsce pierwsze jury przyznało uczennicom: Nice Wójtowicz , Oli Bucie, Domince Zaj (,,Schab faszerowany z sosem pieczarkowym”; ,,Żurek z jajkiem w chlebie”), drugie miejsce uzyskali: Justyna Wojcieszuk, Sebastian Górny (,,Sernik ala Pascha”, ,,Schab zapiekany z chrzanem”, ,,Pasta jajeczna z grzankami” , ,,Mufiny”), trzecie miejsce otrzymały: Patrycja Zaworska, Magda Sekuła (,,Babeczki - paszteciki”; ,,Barszcz  biały z kiełbasą”). Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że konkursy tego typu są nie tylko okazją do zaprezentowania umiejętności kulinarnych uczniów, ale też sprzyjają integracji środowiska szkolnego. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zapraszamy za rok.

 

W dniu 14 marca 2016 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Lubelskiego  Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  osobach: Dyrektora Oddziału - Krzysztofa Gałaszkiewicza, Anny Kusiak-Janiec - zastępcy dyrektora, Naczelnika Wydziału d/s Kontroli Terenowych Sławomira Rzewuskiego i pracowników ARiMR OR Lublin Karola Kwita i Adama Walickiego.

Na  początku spotkania Dyrektor ZS CKR w Siennicy Różanej - Jacek Jagiełło powitał przybyłych gości
i podziękował Krzysztofowi Gałaszkiewiczowi za przekazanie szkole pięciu urządzeń pomiarowych GPS. Nasi goście przybliżyli nam historię pomiaru działek obszarowych włączonych do dopłat bezpośrednich oraz zasady przeprowadzania pomiarów. Młodzież została zapoznana z warunkami pomiarów pól przy użyciu narzędzi stosowanych do tego celu przez ARiMR OR Lublin. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących warunków przyznawania dopłat unijnych, a także o pomiary powierzchni pól z zastosowaniem GPS Trimble GeoExplorer i Topcan GMS- 2.

Na zakończenie spotkania nauczyciele Marcin Suchodolski i Mariusz Kubina zostali przeszkoleni z zakresu użytkowaniu i przeprowadzaniu pomiarów na   w/w urządzeniach. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu Janusz Łaniewski oraz nauczyciele: Jan Smerdel, Mariusz Kubina, Anna Karwat, Renata Dyk, Waldemar Jurkiewicz, Marcin Suchodolski oraz Katarzyna Czajka.

Tekst: Marcin Suchodolski
Fotografia: Anna Kowalik

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniach od 7 do 11 marca 2016 roku uczestniczyli w Giełdzie Szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Giełda przygotowywana jest przez chełmskich nauczycieli bibliotekarzy od 20 lat. Formuła wydarzenia zakłada, że gimnazjaliści z klas trzecich przez kolejnych pięć dni spotykają się ze starszymi kolegami ze szkół ponadgimnazjalnych z Chełma, powiatu chełmskiego i Siennicy Różanej.

Nasi uczniowie zachęcają gimnazjalistów do skorzystania z oferty edukacyjnej, oferty zajęć pozalekcyjnych, doskonałej bazy dydaktycznej, zamieszkania w internacie, zdobycia dodatkowych uprawnień. Na przygotowanym stoisku udostępniono materiały informacyjne i reklamowe, szkolne kroniki, prezentację multimedialną. Gimnazjaliści mieli okazję zapytać o wszystko co ich interesuje w związku z dalszą edukacją. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie oferowała poza tym spotkania z psychologami z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i 2 w Chełmie, a także konsultacje z przedstawicielami m.in. Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.

      Codziennie w godzinach od 8:30 do 13:30 Giełdę Szkół odwiedzało 10-12 grup, czyli ok. 200 gimnazjalistów wraz ze swoimi wychowawcami. Pozostaje mieć nadzieję, że dokonają właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia i że skorzystają z oferty edukacyjnej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Szkołę reprezentowali w tych dniach następujący uczniowie: Justyna Wojcieszuk, Wojciech Szkoda, Alan Chwała, Kacper Jabłoński, Marlena Wójcik, Bartłomiej Mazurek, Karolina Burdan i Łukasz Demczuk. Przygotowaniem młodzieży do prezentacji zajął się nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska we współpracy z nauczycielem Krzysztofem Rękasem.


Tekst: Monika Nagowska