Do kalendarza powiatowych uroczystości patriotycznych na stałe wpisały się obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W 76 lat od tego wydarzenia - 17 września – pamięć poległych została uczczona wspólnym wysiłkiem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Miasta Krasnystaw i środowisk kombatanckich. Obchody rozpoczęły się w miejscu szczególnym – przy pamiątkowym krzyżu ustawionym na placu po dawnej katowni UB, która mieściła się w Krasnymstawie przy skrzyżowaniu ulicy Mostowej i ulicy Kościuszki. Na uroczystość przybyli: senator Józef Zając, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Prus, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz kombatanci, przedstawiciele szkół z terenu miasta i powiatu, młodzież szkolna i mieszkańcy regionu. Uczestnicy uroczystości po wysłuchaniu hymnu narodowego i wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. dziekana Henryka Kapicę, złożyli kwiaty przy krzyżu. Następnie wraz z licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi udali się do kościoła św. Franciszka Ksawerego na mszę świętą w intencji wszystkich tych, którzy w obronie ojczyzny stracili życie. Hołd poległym oddano również przy pamiątkowych tablicach umieszczonych na ścianie kolegium pojezuickiego oraz w ogrodzie im. św. Jana Pawła II, który mieści się przy świątyni.

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezentowany był na uroczystości przez dyrektora Jacka Jagiełłę oraz szkolny poczet sztandarowy. Opiekę nad uczniami pełnił w tym dniu Krzysztof Rękas.

 

 

Monika Nagowska

16 września 2015 roku młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w spotkaniu z Taduszem Nalewajkiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sławomirem Sosnowskim - Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Arkadiuszem Bratkowskim – członkiem Zarządu Województwa. Spotkanie zorganizował Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, który powitał zaproszonych gości w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących rolnictwa, wspólnej polityki rolnej, skutków suszy, czy też Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z zaproszenia skorzystało liczne grono osób zainteresowanych tą tematyką, m.in.: rolnicy, prezesi krasnostawskich firm, dyrektorzy szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów gmin oraz reprezentanci Urzędu Miasta Krasnystaw. Szkołę z Siennicy Różanej – oprócz grupy uczniów - reprezentowała kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownicy (Mariola Tomaszewska i Dawid Jaruga) oraz nauczyciele (Elżbieta Krochmalska, Monika Nagowska, Anna Karwat i Krzysztof Rękas).

 

Monika Nagowska

W dniu 14 września grupa pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wyjechała na mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami „Górnik” Łęczna – „Wisła” Kraków. Był to kolejny wyjazd naszej młodzieży na wydarzenie sportowe. Tym razem uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy masowej na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce jakim jest ekstraklasa.

Nasz głośny doping pomógł drużynie z Lubelszczyzny pokonać przeciwników z Krakowa w stosunku 1 – 0. Dla drużyny „Wisły” była to pierwsza porażka w obecnych rozgrywkach.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: kierownik Internatu p. Dawid Jaruga oraz nauczyciele: p. Krzysztof Rękas, p. Waldemar Jurkiewicz, p. Marcin Suchodolski, p. Zbigniew Rasiński.

Opracował: Krzysztof Rękas