Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

To już druga edycja staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy technikum w Siennicy Różanej”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie w okresie wakacyjnym odbyli staże zawodowe kompatybilne z kierunkami kształcenia jakie oferuje nasza szkoła. Ponad 20 osób skorzystało z oferty płatnych staży. Uczniowie kształcący się w kierunku technik mechanizacji rolnictwa, dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywali w Przedsiębiorstwie Techniczno - Usługowym - Roltex w Krasnymstawie, zaś z kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych udali się do lubelskich hoteli takich jak Mercury czy Campanille. Kto wolał zostać bliżej odbywał staż w Hotelu Rapa w Krasnymstawie i tutejszej Restauracji Staromiejskiej. Uczniowie wrócili pełni wrażeń i dobrej energii. Bowiem nauka przez doświadczenie to z pewnością ta forma kształcenia, która warunkuje szybki rozwój i nabycie nowych praktycznych umiejętności. Nasi uczniowie zrobili kolejny i jak ważny krok w stronę rozwoju zawodowego. Dzięki stażom mają na swoim koncie empiryczne zawodowe doznania, i fachową wiedzę przy okazji okraszoną odpowiednim wynagrodzeniem. Życzymy naszym stażystom by każda praca jakiej się podejmą w życiu gwarantowała im spełnienie i satysfakcję.

Opracowała: Katarzyna Czajka

 W dniach 29-30 września 2014 r. w ramach projektu „ Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej” odbyła się wycieczka zawodoznawcza młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na Międzynarodowe Targi Gastronomiczne POLAGRA Gastro 2014. Wyjazd był wspaniałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w dziedzinie gastronomii. Na targach swoją ofertę zaprezentowali producenci maszyn i urządzeń z całego świata. Zapoznaliśmy się również z bogatą ofertą akcesoriów gastronomicznych oraz innowacyjnymi produktami spożywczymi. Targi POLAGRA GASTRO to także ciekawe wydarzenia branżowe, spośród których najbardziej znaczący jest Kulinarny Puchar Polski. Jest to prestiżowy konkurs kulinarny w kraju, któremu patronują najważniejsze ogólnopolskie stowarzyszenia kulinarne: Fundacja Klubu Szefów Kuchni, Stowarzyszenie Euro-Toques Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję by poznać mistrzów smaku, przyjrzeć się ich pracy i podziwiać jej efekty – przygotowane z pasją przystawki, dania główne. Tłumy zwiedzających, pokazy, degustacje… tak można podsumować nasz pobyt na targach POLAGRY. Uczniowie zapewne poszerzyli swoje kulinarne horyzonty i rozbudzili ciekawość tematyką gastronomiczną. W jednym z pawilonów wystawcy uruchomili strefy gastronomiczne, na których można było spróbować potraw przygotowanych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Zmęczeni mogliśmy się udać na kawę do strefy gastronomicznej, a spragnieni kulinarnych wrażeń mogli obserwować zmagania finalistów Kulinarnego Pucharu Polski. Pobyt w Poznaniu umiliły nam spacery po malowniczej starówce. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowały: Anna Rybak i Justyna Klejna.

Opracowała: Justyna Klejna