Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku


Lekcje otwarte to jeden z istotnych elementów realizacji projektu „Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”. Tym razem ów lekcja skierowana była do uczniów kształcących się na kierunkach gastronomicznych. Dnia 19 marca 2015 roku mieliśmy przyjemność gościć Panią Joannę Stadnik z Katedry Technologii Mięsa i Zarzadzania Jakością z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pani doktor wygłosiła dla uczestników projektu prelekcję zatytułowaną: „Analiza sensoryczna żywności. Daltonizm smakowy”. Wykład niezwykle interesujący i wiele wnoszący w sferze nabywania nowych wiadomości i umiejętności przez naszych uczniów. Uczestnicy projektu dowiedzieli się m.in. czym jest analiza sensoryczna, jakie są jej metody oraz techniki. Ciekawe okazało się przeprowadzenie próby na daltonizm smakowy wśród uczniów. Bardzo dziękujemy pani doktor za wykład. Połączenie teorii z praktyczną umiejętnością przekazywania wiedzy jest dla uczniów niebywale cenną forma przyswajania wiedzy. Liczymy na kolejne spotkania.


Tekst: Katarzyna Czajka