To międzynarodowy projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przy współpracy ze szkołą partnerską The Queen College - Colegio La Reina w Maladze w ramach projektu „Erasmus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięły udział dwie 10-osobowe grupy, a opiekę nad każdą z grup sprawowało po 2 opiekunów.

Uczestnicy mobilności mieli okazję przetestować swoje umiejętności językowe w praktyce, podczas tygodniowego pobytu w Hiszpanii, co niewątpliwie pozwoliło im przełamać barierę językową. Doskonalili również umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz mieli możliwość rozwijać świadomość zdrowego, ekologicznego trybu życia. Inne założenia projektowe, które zostały zaplanowane i zrealizowane to podniesienie kompetencji w zakresie wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, poszerzenie wiedzy uczestników projektu dotyczącej ochrony środowiska, zdrowego żywienia oraz zachęcanie do zmiany stylu życia i budowania zdrowych nawyków służących naszemu zdrowiu, a także środowisku.

Mobilność uczniów, oprócz wartościowego i mierzalnego rozwoju kompetencji, dała możliwość poznania innego kraju, jego kultury, obyczajowości, historii, kuchni oraz zwiedzenia ciekawych miejsc. Dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi państwami oraz rozszerzenia perspektywy postrzegania świata.

Uczniowie jako główni beneficjenci projektu mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach językowych wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii, wspólnie opracowali dwa projekty: promujący ochronę środowiska oraz zachęcający do zmiany nawyków żywieniowych. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie zwiedzali miasto oraz przygotowywali materiały promujące zdrowy i ekologiczny styl życia i publikowali je na mediach społecznościowych.

Udział w projekcie to dla jego uczestników niezapomniana przygoda, a dla szkoły nowe doświadczenie i możliwości wykorzystania ciekawych inicjatyw w procesie kształcenia.