Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

W dniu 10.05.2022r. uczniowie klas I-III Technikum ZSCKR w Siennicy Różanej uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-wychowawczych „Porozumienie Bez Przemocy”, prowadzonych przez Panią Aleksandrę Wzorek z Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Porozumienie Bez Przemocy” to proces, który pozwala rozwijać świadomość oraz podnosić jakość relacji międzyludzkich.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież szkolna poznała techniki i narzędzia, które wspierają w budowaniu ciepłych i bezpiecznych relacji w szkole, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

„Dostrzeż we mnie piękno,
Szukaj we mnie tego co najlepsze.
Taki naprawdę jestem
I tylko taki chcę być.
To może zająć Ci trochę czasu,
Może być trudne do odnalezienia,
Ale ujrzyj mnie pięknym.
Dostrzeż we mnie piękno
I każdego, i zawsze
Czy zgodzisz się spróbować?
Czy znajdziesz sposób,
Aby zobaczyć co przebłyskuje
We wszystkim, co robię
I ujrzysz mnie pięknym.

( K, R Grammer „Dostrzeż we mnie piękno.)"