Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

26 września 2018 r. rozpoczął się Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2018. W tym roku gospodarzem imprezy był – po raz pierwszy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Nie zabrakło wśród odwiedzających również uczniów naszej szkoły. Wzięli w nim udział przyszli maturzyści z klasy IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Przed nimi trudny wybór dalszej drogi kształcenia, więc tym chętniej zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Ukazano im kulisy kształcenia akademickiego, uroki bycia studentem

Młodzież i nauczycieli przywitali na Salonie: prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i Lech Gawyłow – dyrektor OKE w Krakowie. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesu na majowym egzaminie i w rekrutacji na uczelnie. Obecni byli także reprezentanci lubelskich uczelni akademickich. Na spotkania maturzystów przybywa rokrocznie młodzież z całego województwa, to imponujący, wielotysięczny zespół dobrze zmotywowanych osób, które miejmy nadzieję, staną się inspiracją dla naszych uczniów.

Po pełnym wrażeń pobycie na uniwersytecie, przyszli maturzyści udali się do kina, by obejrzeć film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, opowiadający o legendarnym oddziale polskich lotników. Powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera. W wyprawie do Lublina uczniom towarzyszyli nauczyciele: Renata Dyk, Ewa Dobrzańska – Mochniej i Dawid Jaruga.