Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

29 września 2018 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pod opieką księdza kanonika Ryszarda Siedleckiego oraz wychowawców – Renaty Dyk, Anny Skubisz, Justyny Klejny i Agnieszki Lalik – udali się na pielgrzymkę na Jasną Górę zorganizowaną dla młodzieży archidiecezji lubelskiej.

Tradycyjnie już spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęła w południe droga krzyżowa na jasnogórskich wałach, a punktem centralnym była msza św. w bazylice o godz. 15:30 z kazaniem abpa Stanisława Budzika oraz Aktem Zawierzenia maturzystów pod opiekę Maryi.

Wspólne pielgrzymowanie dostarczyło młodzieży niezapomnianych nowych przeżyć, a droga krzyżowa i msza święta zintegrowała maturzystów z całej archidiecezji.


Tekst: Renata Dyk