Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniach 20-21 września 2018 r. młodzież klas II i III Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej  na  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania.
      W drodze do Bednar – pierwszego dnia wycieczki – uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Licheniu. W miejscowości tej mieli również  nocleg. Natomiast drugi dzień wycieczki młodzież spędziła na Targach AGRO-SHOW.

Jubileuszowa 20. edycja zgromadziła tłumy zwiedzających. Jak zwykle nie brakowało ciekawych maszyn i wydarzeń, organizatorom sprzyjała słoneczna – wręcz upalna – pogoda. Na terenie byłego lotniska wojskowego w Bednarach maszyny, urządzenia i inne środki do produkcji rolnej prezentowało ok. 750 wystawców, w tym 120 firm zagranicznych, które nie mają swoich przedstawicielstw w Polsce. Ilość maszyn naprawdę robiła wrażenie. Warto wspomnieć, że sprzęt na teren wystawy przywiozło około 2800 ciężarówek. Oprócz stoisk z maszynami, na odwiedzających czekały m.in. pokazy polowe. W tym roku organizatorzy nastawili się przede wszystkim na systemy rolnictwa precyzyjnego i sprzęt do uprawy uproszczonej.
      Wystawę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie brakowało również przedstawicielstw agend rządowych, ciekawych seminariów i debat. Opiekę nad uczniami pełnili: Dariusz Wróbel, Andrzej Nizioł, Krzysztof Rękas i Mariusz Kubina.
      
      Tekst: Dariusz Wróbel
      Fotografie: Krzysztof Rękas