Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

25 września 2018 roku uczniowie klas: II, III oraz IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięli udział w cyklu trzech warsztatów zorganizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż oraz Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością.

Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi w osobach: dr hab. inż. Aldona Sobota, dr inż. Emilia Sukut-Domańska, dr inż. Jarosław Mazurkiewicz oraz dr hab. inż. Joanna Stadnik. Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłem” Po nitce do kłębka – prosta historia glutenu”. Prowadząca dr inż. Emilia Sykut-Domańska podczas wykładu wyjaśniła uczniom nieporozumienia i kontrowersje jakie narosły w ostatnich latach wokół glutenu. Omówiła rolę tego składnika zarówno w przetwórstwie jak i w żywieniu. Uczestnicy projektu poprzez bezpośredni udział w wykładzie połączonym z warsztatami dowiedzieli się czym jest gluten, czym gluten różni się od białek glutenowych, gdzie się znajduje i czy zawsze jest bezpieczny. Prowadząca zapoznała młodzież z niecodziennymi surowcami zbożowymi, które są alternatywą dla zbóż glutenowych w produkcji spożywczej. Na zakończenie prelekcji pani doktor przekazała kilka wskazówek, jak radzić sobie z celiakią. Podczas warsztatów młodzież pod okiem prowadzącej wykonała ćwiczenie wymywania glutenu z ciast sporządzonych z różnych typów mąk. Kolejne zajęcia prowadziła pani dr hab. Aldona Sobota – kierownik Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż. Zajęcia zatytułowane były: „Kolorowy świat makaronów”. Uczniowie podczas prelekcji dowiedzieli się gdzie i kiedy wynaleziono pierwszy makaron, poznali najpopularniejsze formy i kształty makaronów, dowiedzieli się z jakich surowców, i w jaki sposób produkuje się wyroby makaronowe. Prowadząca wykazała zalety spożywania makaronu oraz opowiedziała o prawidłowej technice przygotowywania potraw makaronowych. W ramach warsztatów zaplanowana była  produkcja makaronów z dodatkiem naturalnych substancji barwiących. Uczniowie w hali półtechniki Katedry Technologii Zbóż pod okiem prowadzących wykonywali makaron z dodatkiem proszku z buraka. Na pamiątkę pobytu w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż każdy uczestnik otrzymał opakowanie kolorowych makaronów wyprodukowanych w Zakładzie. Na zakończenie udaliśmy się do Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, by wziąć udział w ostatnich warsztatach pt.: „ Sztuka kulinarna ucztą dla zmysłów”. Prowadząca dr hab. inż. Joanna Stadnik  przybliżyła młodzieży rolę zmysłów w naszym życiu. W trakcie wykładu została omówiona rola zmysłów w odbiorze wrażeń związanych z żywnością oraz ich znaczenie w tzw. „marketingu sensorycznym”. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję sprawdzić wrażliwość zmysłu smaku poprzez wykonanie próby na „daltonizm smakowy”. Warsztaty były ciekawe, zabawne i pouczające. Młodzież z pewnością wzbogaciła swoją wiedze, nabrała namiastki doświadczenia w wykonywaniu technik laboratoryjnych, powszechnie stosowanych w laboratoriach. Dziękujemy wszystkim prowadzącym za poświęcony nam czas, przekazaną wiedzę oraz bardzo miłe przyjęcie. Wyjazd zorganizowała Justyna Klejna, w opiece nad uczniami wspierała ją Katarzyna Rysak.


Tekst: Justyna Klejna
Fotografie: Aleksandra Rozwałko