W okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 20 maja 2018 r. była realizowana pierwsza edycja szkolenia „Operator wózków jezdniowych - widłowych” ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W szkoleniu uczestniczyło 15 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa. Podczas szkolenia uczniowie mieli możliwość zapoznania się z praktycznym zastosowaniem wózków widłowych oraz zostały zaprezentowane treści teoretyczne dotyczące bhp, budowy wózków, czynności i zadań operatora wózka przed, w trakcie i po pracy. Uczniowie podczas szkolenia wykazywali duże zainteresowanie tematem.

Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej z ze szkolenia.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego