Jeżeli kochasz konie i chciałbyś przez całe życie być z nimi związany swoją pracą wybierz zawód technik hodowca koni!

Jest to zawód przeznaczony dla osób, które kochają konie i mogą wykazać się wysoką sprawnością fizyczną, cierpliwych, odpowiedzialnych z zamiłowaniem do zwierząt.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Absolwent tej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie: w firmach z branży konnej, w stadninach koni, w szkółkach jeździeckich, w gospodarstwach/przedsiębiorstwach agroturystycznych. Podejmując pracę może wykonywać pracę jako: instruktor rekreacji konnej, specjalista do spraw hodowli koni, fizjoterapeuta koni, menedżer stajni, dziennikarz w czasopiśmie dla hobbystów.

Kierunki studiów umożliwiających dalszy rozwój w tym zawodzie:

Behawiorystyka zwierząt, Bioinżynieria produkcji zwierzęcej, Bioinżynieria zwierząt, Hipologia i jeździectwo, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, Stosowana psychologia zwierząt, Zootechnika.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyk zawodowe odbywają się w spółce Skarbu Państwa Stado Ogierów Białka, która zajmuje się hodowlą ogierów obsługujących stadniny koni półkrwi oraz stadniny hodowców prywatnych z regionu Lubelszczyzny.

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).