Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Dnia 25 listopada 2017r. Rada Rodziców zorganizowała Bal Andrzejkowy. Chciałybyśmy serdecznie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w przygotowania do imprezy oraz upiekli ciasto:

Ewa Kniażuk

Ewa Repeć

Krystyna Dąbska

Elżbieta Zając

Kazimiera Waszczyńska

Monika Terepora

Urszula Dobosz

 

Podziękowania również kierujemy do uczniów, którzy pomogli przygotować salę oraz do uczniów klas gastronomicznych wraz z opiekunami za upieczenie ciast.