Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Za nami już trzecia, a zarazem ostatnia edycja staży zawodowych w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”. Tym razem z tej formy wsparcia skorzystało aż 34 uczestników projektu.  W okresie wakacyjnym uczniowie odbywali staże w hotelu Campanille i  Agit w Lublinie, w restauracji Staromiejskiej w Krasnymstawie, a także w przedsiębiorstwie  techniczno – usługowym Roltex Krasnystaw. Staże zawodowe rok rocznie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów bowiem dawały szansę na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, a tym samym  podnosiły kwalifikacje  naszych uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jakiego udzieliły nam podmioty przyjmujące naszych uczniów na staż, tym samym wyrażamy naszą wdzięczność i uznanie dla Państwa pracy.


Opracowała: Katarzyna Czajka