Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

1. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Nauczyciel - pobierz


2. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Uczeń - pobierz


3. Regulamin 12.4 - 28.04.2017 MP - pobierz


4. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4 dojazd samochodem i oświadczenie przewoźnika - pobierz


5. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4_dojazd wg biletów - pobierz