Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

22 lutego 2019 roku odbyła się V edycja Halowego Turnieju  Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział blisko stu młodych piłkarzy z dziesięciu szkół z powiatu krasnostawskiego i chełmskiego, czyli drużyny  z:  Białopola, Krupego, Leśniowic,  Izbicy, Kraśniczyna, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Żółkiewki i Krasnegostawu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyrektor Stanisław Buk, życząc  uczestnikom udanej sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń z pobytu w naszej szkole. Przed zawodami kierownik internatu – Elżbieta Krochmalska przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną na temat  naszej szkoły.

      W trakcie turnieju grupy zapoznały się z ofertą edukacyjną, zwiedzały szkolne obiekty oraz internat. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem bazy dydaktyczno-sportowej jaką dysponuje szkoła.  Podczas trwania zawodów młodzi sportowcy oraz ich opiekunowie mieli okazję, by skosztować potraw przygotowanych przez nauczycieli i uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież w oczekiwaniu na wyniki turnieju delektowała się ciastami, kanapkami, pierogami i oryginalną pizzą upieczoną w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej.
      Po bardzo emocjonujących rozgrywkach najlepszą drużyną piątej edycji turnieju okazała się drużyna ze SP nr 5 w Krasnymstawie. Kolejne lokaty zajęła młodzież z Białopola (II miejsce), Izbicy (III miejsce), Żółkiewki (IV miejsce), Leśniowic (V miejsce), Kraśniczyna (VI miejsce), Siennicy Różanej (VII miejsce), Krupego (VIII miejsce),  Siennicy Nadolnej (IX miejsce) i SP nr 3 w Krasnymstawie (X miejsce).  Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, dyplom i upominki.  Wręczenia pucharów oraz nagród dokonali: dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – Stanisław Buk oraz Wójt Gminy Leśniowice – Joanna Jabłońska, która była gościem specjalnym naszego turnieju. O sportową rywalizację w duchu „fair play” zadbali sędziowie Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Cezary Bryda, Adrian Pukas i Przemysław Skrzypa – którzy nieodpłatnie sędziowali zawody.
      Serdecznie podziękowania składamy sponsorom – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie oraz firmie pana Henryka Irackiego MINI-MAX z Izbicy za nieodpłatne przekazanie produktów swoich firm dla uczestników turnieju.
      Kolejna edycja turnieju już za rok!Tekst: Krzysztof Rękas
Fotografie: Beata Maluga, Dawid Jaruga i Krzysztof Rękas