Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniu 27 lutego 2019 r. uczniowie klas I, II i III o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem z Centrum Dietetycznego Naturhause w Chełmie panią Beatą Mazurek. Podczas prelekcji pani dietetyk przybliżyła uczniom metody oceny składu ciała, a w szczególności metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Wyjaśniła zasadę działania analizatora składu ciała oraz podkreśliła jak istotne jest to badanie w codziennej pracy dietetyka.

Podczas spotkania uczniowie ugruntowali swoją wiedzę zdobytą na przedmiocie „zasady żywienia” w zakresie metod antropometrycznych oceny stanu odżywienia a także wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego odżywiania się. Chętni uczniowie mogli skorzystać z porady eksperta a także określić skład własnego ciała, tj. sprawdzić zawartość tkanki tłuszczowej, wieku metabolicznego oraz nawodnienia organizmu ciała w oparciu o metodę bioimpedancji elektrycznej z wykorzystaniem analizatora Tanita Polska.

 

Fotografie – Karolina Matwiejuk

Tekst – Justyna Klejna.