Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

10 września 2018 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w centralnej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  Wziął w niej także udział dyrektor siennickiej placówki Stanisław Buk oraz poczet sztandarowy pod opieką Waldemara Jurkiewicza. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Zdunach odprawionej przez ks. biskupa Andrzeja F. Dziubę – ordynariusza diecezji łowickiej.


Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski i Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej – Robert Jakubik. Po mszy św. przedstawiciele ministerstwa, dyrektorzy niemal wszystkich szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, goście oraz liczne poczty sztandarowe – udali się na oficjalną część uroczystości i pokaz artystyczny.
      Spotkaniu w Zduńskiej Dąbrowie towarzyszyły także wykłady związane z branżą rolniczą na temat „Transfer wiedzy i działalność informacyjna PROW 2014-2020” oraz „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.