Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

      Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej korzystając z pięknej wrześniowej pogody 19 września 2018 roku wyjechali na integracyjny spływ kajakowy. Trasa spływu wiodła z Obroczy do Zwierzyńca. Przed zajęciem miejsca w kajaku, uczestnicy wyprawy wysłuchali cennych wskazówek instruktora na temat zachowania ostrożności i bezpieczeństwa.

 

      Na rzece Wieprz podróżnicy natrafili na  mielizny, meandry i powalone konary drzew. Podczas spływu w wielu miejscach trzeba było wykazać się umiejętnością wiosłowania, a także zachować spokój i opanowanie. Na szczęście wszystkie kajaki dotarły do celu i obyło się bez wywrotek. Następnie uczestnicy wyprawy udali się na pieczenie kiełbasek przy ognisku. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawował pedagog szkolny Katarzyna Rysak, a także nauczyciele – Anna Kowalik, Waldemar Jurkiewicz, Dawid Jaruga i Krzysztof Rękas. Wyjazd był świetną okazją do lepszego poznania się i pozwolił na chwilę odpocząć od obowiązków szkolnych.


Tekst: Krzysztof Rękas
Zdjęcia: Anna Kowalik, Krzysztof Rękas.