Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej z dniem 04 listopada 2017 r. jeden z nauczycieli rozpoczyna dwusemestralne studia z zakresu: Gastronomia, hotelarstwo, turystyka (dla nauczycieli). Studia podyplomowe będzie realizowała Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki  w Rzeszowie.

Opracowała: Sylwia kowalczyk

 

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego