Regulamin - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu   maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku. pobierz

Informacja dla maturzystów z lat ubiegłych chcących ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2016 - pobierz