20 grudnia 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Podczas wizyty młodzież została zapoznana z działalnością i zadaniami służby więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy m.in. funkcjonariusza i wychowawcy. Młodzież dowiedziała się jakiego rodzaju zadania wykonują więźniowie (odpłatnie i nieodpłatnie), jakie są zasady udziału w pracach poza zakładem i jak wygląda procedura wyznaczania osób do poszczególnych zajęć. Ponadto mogliśmy zobaczyć Zakład Karny w Chełmie od wewnątrz - sale widzeń, cele więźniów a także  plac spacerowy.

Organizatorami wyjazdu były - Justyna Stręfner i Joanna Troć.

Tekst: Justyna Stręfner