20 grudnia 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. Udali się bowiem na wycieczkę do Zakładu Karnego w Chełmie po to, aby poznać formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Podczas wizyty młodzież została zapoznana z działalnością i zadaniami służby więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy m.in. funkcjonariusza i wychowawcy. Młodzież dowiedziała się jakiego rodzaju zadania wykonują więźniowie (odpłatnie i nieodpłatnie), jakie są zasady udziału w pracach poza zakładem i jak wygląda procedura wyznaczania osób do poszczególnych zajęć. Przy okazji uczniowie zostali poinformowani o sposobie pełnienia nadzoru nad osadzonymi i dowiedzieli się jak wyglądają odwiedziny więźnia. Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć Zakład Karny w Chełmie od wewnątrz - sale widzeń, cele więźniów i „izolatkę”, plac spacerowy (tzw. „spacerniak”), kaplicę, bibliotekę oraz wystawy różnych prac wykonywanych przez skazanych. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania więzienia oraz unaocznienie jakie są konsekwencje nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych, a przy tym niezgodnych z prawem.

Organizatorami wyjazdu były - Justyna Stręfner i Joanna Troć.

Tekst: Justyna Stręfner