31 października 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod hasłem „Grzyby – skarby natury”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie we współpracy z Lasami Państwowymi, Ligą Ochrony Przyrody i Lubelską Szkołą Fotografii pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego. Celem konkursu było wzbudzenie podziwu dla przyrody, a w szczególności dla królestwa grzybów, jak również kształtowanie poczucia wrażliwości, wypracowanie umiejętności obserwacji i fotografowania natury. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 29 listopada 2017 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podczas konferencji podsumowującej grzybobranie w województwie lubelskim. W uroczystości wziął udział Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, który złożył gratulacje wszystkim autorom zdjęć. Wśród zaproszonych gości był obecny dyrektor Jacek Jagiełło reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Spośród 98 nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów i przyznała 9 wyróżnień. Wśród wyróżnionych prac znalazło się zdjęcie pt. "Jesienne przebudzenie” Agnieszki Lipskiej uczennicy kl. II Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Agnieszka od niedawna interesuje się fotografią i jak widać - odnosi na tym polu sukcesy. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!

 

Tekst: Elżbieta Krochmalska