Listopad sprzyja zadumie i wspomnieniom. Przywołujemy w pamięci osoby, które były nam bliskie, drogie. Przypominamy sobie o ludziach, którzy odcisnęli ślad w naszym życiu czasem je ubarwiając, a czasem radykalnie zmieniając nasze ścieżki.

30 listopada 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorganizowano tradycyjny „Wieczór wspomnień”. Wzięli w nim udział: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid Jaruga, wychowawcy internatu oraz uczniowie. Tegoroczne widowisko słowno-muzyczne poświęcone zostało: Irenie Jarockiej, Wisławie Szymborskiej, Agnieszce Osieckiej, Annie Przybylskiej, Wojciechowi Młynarskiemu, Janowi Pawłowi II, Witoldowi Pyrkoszowi, Jonaszowi Kofcie i Zbigniewowi Wodeckiemu. Przywołano obrazy z życia wspominanych postaci i przybliżono ich zawiłe losy, często ukazywane w tekstach piosenek, rolach filmowych, wierszach, w zwykłym życiu. To pozwoliło słuchaczom poznać i zrozumieć charaktery i sposób postępowania tych pełnych pasji i poświęcenia ludzi. Uczestnikami spotkania zawładnęła atmosfera zadumy.

Wspomnieniom towarzyszyła poezja i muzyka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Malwiny Adamczuk, Angeliki Bednaruk, Pauliny Repeć, Kamili Gleń, Patrycji Zaworskiej, Arkadiusza Siedleckiego, Damiana Wrony, Bartka Ostrówki, Darii Zielińskiej, Weroniki Zakrzewskiej, Agaty Jagniątkowskiej, Aleksandry Rozwałko, Agnieszki Lipskiej i Karoliny Matwiejuk. Obsługę techniczną zapewnili - Bartek Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Wieczór został przygotowany pod kierunkiem: Justyny Stręfner, Jadwigi Litkowskiej i Joanny Troć. Organizacyjnego wsparcia udzieliły też: Elżbieta Krochmalska, Emilia Sysa i Anna Lewandowska.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.

 

Tekst: Joanna Troć

Fotografie: Agnieszka Lewandowska