24 października 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie pod hasłem „Z prądem a nie pod prąd?!”

Zbigniew Rasiński w sposób bardzo prosty i przejrzysty opowiadał o korzyściach i zagrożeniach jakie wiążą się z prądem elektrycznym. Wychowankowie byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem uczestniczyli w doświadczeniach.

Prąd elektryczny to nie tylko korzyści dla na samych, ale też zagrożenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.

 

 

Tekst: Zbigniew Rasiński